OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Modlitby

 

 

Plán čítania Svätého Písma na 40 dní, pomocou ktorého prečítate celý Nový Zákon /denne Vám to zaberie asi 20 až 30 minút/.

1. deň: Evanjelium podľa Marka /Marek/ 1. až 4.kapitola

2. deň: Marek 5. až 8.kapitola

3. deň: Marek 9. až 12. kapitola

4. deň: Marek 13. až 16. kapitola

5. deň: 1. a 2. list Solúnčanom

6.deň: List Galaťanom

7. deň: List Filipanom a Kolosanom

8. deň: List Filemonovi a Efezanom

9. deň: Evanjelium podľa Matúša /Matúš/ 1. až 7. kapitola

10.deň: Matúš 8. až 12. kapitola

11.deň: Matúš 13. až 18. kapitola

12. deň: Matúš 19. až 24. kapitola

13. deň: Matúš 25. až 28. kapitola

14. deň: 1. List Korinťanom 1. až 9. kapitola

15. deň: 1. List Korinťanom 10. až 16. kapitola

16.deň: 2. List Korinťanom

17. deň: List Rimanom 1. až 8. kapitola

18. deň: List Rimanom 9. až 16. kapitola

19. deň: Evanjelium podľa Lukáša 1. až 3. kapitola

20.deň: Lukáš 4. až 7. kapitola

21.deň: Lukáš 8. až 11. kapitola

22.deň: Lukáš 12. až 16. kapitola

23.deň: Lukáš 17. až 21. kapitola

24.deň: Lukáš 22. až 24. kapitola

25.deň: Skutky apoštolov 1. až 6. kapitola

26. deň: Skutky apoštolov 7. až 10. kapitola

27. deň: Skutky apoštolov  11. až 16. kapitola

28. deň: Skutky apoštolov 17. až 22. kapitola

29. deň: Skutky apoštolov 23. až 28. kapitola

30. deň: Prvý a Druhý list Timotejovi, List Títovi

31. deň: List Hebrejom 1. až 10. kapitola 

32. deň: List Hebrejom 11. až 13. kapitola, List Jakubov

33. deň: Evanjelium podľa Jána 1. až 5. kapitola

34. deň: Evanjelium podľa Jána 6. až 10. kapitola

35. deň: Evanjelium podľa Jána 11. až 16. kapitola

36. deň: Evanjelium podľa Jána 17. až 21. kapitola

37. deň: Prvý, Druhý a Tretí Jánov List, Júdov list

38. deň: Prvý a Druhý Petrov list

39. deň: Zjavenie 1. až 11. kapitola

40. deň: Zjavenie 12. až 22. kapitola

PROSBA O DAR MODLITBY

Pane Bože, toľkokrát sa nemôžem modliť, toľkokrát sa mi nechce modliť, toľkokrát neviem, ako sa modliť, ale cítim, že bez Teba sa nezaobídem.

Keď sa nemodlím, môj život stráca smer, tvoja vôľa a tvoje prikázania sa mi stávajú čoraz nepochopiteľnejšími. 

Daj, aby som sa vedel opäť s tebou rozprávať, aby sa aj v mojom živote plnila Tvoja vôľa, aby som šiel cestou, čo mi ty ukazuješ. Daj, aby som hovoril s tebou jednoducho, otvorene a často.

Len tak môžem dúfať, že si nezmýlim cieľ: život, ktorý vedie k tebe. Amen.

 

Molítva papy  rímskoho Františka ku Svjaťij rodíni.

Isuse, Marijo i Josife, čerez duchovne rozvažaňa vídíme u vas svitložaru pravdívoj ľubví i z dovirov sja na vas obertame: Svjata nazareťska rodíno, zrob i z našych rodín miscja stričavaňa sja i obysťa molítvy, pravdívy školy jevanhelija i maly domašňi cer´kví.

Svjata nazareťska rodíno, naj už vece rodíny ne zaznavajuť nasílníctvo, vzajemne odčudžiňa i rozďiľiňa. Ku každomu, chto byv dajak ranenyj abo pohoršenyj, naj skoro príjde poťicha i vyzdravľiňa.

Svjata nazareťska rodíno, naj budučij sobor jepiskopiv nabude mic´ nanovo všytkych pidkripítí v ťim, žeby sobi usvidomľalí svjatostnyj i nerospadnyj charakter rodíny, jej krasoty v Božim plaňi.

Isuse, Marijo i Josífe, príjmíjte i vysluchajte našu molítvu. Amiň.

 

Modlitba Matky Terezy za rodinu.

 

Nebeský Otče, vo Svätej nazaretskej Rodine si nám dal vzor života.

Pomôž nám, milovaný Otče,

urobiť z našej rodiny nový Nazaret, kde vládne láska, pokoj a radosť. Nech je naša rodina hlboko kontemplatívna, plne eucharistická a pulzujúca životom.

Pomôž nám vytrvaťspolu v radostiach

 aj v bolestiach prostredníctvom spoločnej rodinnej modlitby.

Daj, aby sme sa milovali navzájom ako Boh miluje každého z nás, každým dňom viac vzájomne si odpúšťať, ako Ty, Otče, odpúšťaš naše hriechy. Amen.

 

 

 

                        Modlitba za uzdravenie rodiny tzv. rodokmeňu

Odporúčame túto modlitbu použiť v rámci slávenia Eucharistie, lebo uzdravenie neprichádza len cez modlitbu, ale aj zo sviatosti. V rámci prinášania obetných darov odovzdajte svoju rodinu (živých i mŕtvych) Bohu a po sv. prijímaní sa modlite uvedenú modlitbu (modlitba pochádza od katolíckeho kňaza J. Hampscha, CMF z Los Angeles). Jej cieľom je uzdravenie rodových koreňov (rodostromu).

Nebeský Otče, prichádzam k Tebe ako Tvoje dieťa, pretože Ťa veľmi potrebujem. Potrebujem Ťa v oblasti fyzického zdravia, emócií, duchovnej oblasti a v oblasti medziľudských vzťahov. Mnohé z mojich problémov boli spôsobené mojimi vlastnými chybami a hriechmi, ktoré teraz v pokore pred Tebou vyznávam a prosím o odpustenie. Ale tiež Ťa prosím, aby si odpustil aj mojim predkom ich hriechy a chyby, ktoré zanechali stopy na mojom tele, mysli a duchu. Pane, uzdrav ma zo všetkých týchto ťažkostí. S tvojou pomocou úprimne každému odpúšťam, zvlášť živým alebo mŕtvym členom mojej rodiny, ktorí priamo akýmkoľvek spôsobom urazili mňa alebo mojich najbližších. Tiež odpúšťam všetkým, ktorých hriechy vyústili do nášho súčasného utrpenia a problémov .V mene tvojho Syna Ježiša Krista a v moci Ducha Svätého ťa Otče prosím, vysloboď mňa a celú moju rodinu z pod vplyvu zlého. Osloboď všetkých živých i mŕtvych zo všetkých zväzujúcich pút. Nebeský Otče, prosím ťa, aby si svojou láskou a krvou tvojho Syna, rozšíril svoje požehnanie na mňa a všetkých mojich živých i zosnulých príbuzných. Uzdrav všetky negatívne dôsledky, ktoré sa preniesli z predchádzajúcich generácií a zabráň tomu, aby sa preniesli do nasledujúcich generácií mojej rodiny. Symbolicky umiestňujem Ježišov kríž nad hlavu každého člena mojej rodiny a medzi každú generáciu. Prosím ťa, aby Ježišova krv očistila pokrvné zväzky v mojej rodine. Prikáž svojim anjelov - ochrancom, aby sa utáborili okolo nás. Daj, aby archanjel Rafael, patrón uzdravenia, sprostredkoval tvoju božskú uzdravujúcu moc pre nás v oblastiach, v ktorých to každý jeden z nás potrebuje. Nech tvoja uzdravujúca sila sa v tejto chvíli uvoľní a nech pokračuje až tam, kam to Ty dovolíš.

Pane, zameň všetky zviazanosti v našej rodine za sväté spojenie v rodinnej láske. Daj, aby sme mali ešte hlbšie spojenie s Tebou, Pane, a s Tvojím Synom v Duchu Svätom. Daj, aby rodina Svätej Trojice prenikla našu rodinu svojou nežnou a vrúcnou prítomnosťou, aby si naša rodina uvedomovala túto lásku a prejavovala ju v našich vzťahoch. Všetky naše potreby, o ktorých nevieme Ti v tejto modlitbe predkladáme a modlíme sa vo vzácnom mene Ježiš. Amen.

 

MODLITBA   ZA   VNÚTORNÉ    UZDRAVENIE.

(duchovno - duševno - citové )

Modli sa nahlas vo viere povedz: “Pane Ježišu, teraz sa chcem modliť ako najlepšie viem“. 

         Maj dôveru! Buď uvoľnený ako dieťa. Pozeraj v duchu na Ježiša. On je tu. Sadni si teraz, tak aby si dvadsať minút vydržal. Aby Ježiš mohol celú tvoju minulosť uzdraviť. 

Drahý Ježišu! Pozdravujem Ťa ! Je to zázračné ,že si prišiel ku mne. Lebo bez teba, drahý Ježiš, nemôžem nič urobiť, nemôžem sa uzdraviť ani zachrániť. Ale mám veľkú radosť, že si si ma vybral ,aby som tu teraz mohol byť pre teba a aby si ma mohol uzdraviť.

 

Milý Ježišu, najprv ťa prosím ,aby si uzdravil všetky rany ,ktoré som zdedil po mojich zomrelých predkoch. Ježišu, ale ja chcem z celého môjho srdca odpustiť týmto mojim predkom. Ty poznáš tieto rany a choroby. Ježišu, pretrhni každý negatívny vplyv mojich predkov na mńa. Voveď ich do neba!

 

Najdrahší Ježišu ,ty si bol prítomný pri mojom počatí v lone mojej matky. Ty si si ma želal. Ty si ma chcel. Ty si bol rád, že som bol počatý v lone mojej matky. Ďakujem ti, že si bol pri tom. Ty si mojou  matkou a mojím otcom. Od momentu môjho počatia si ma ochraňoval miloval a chcel. Ježišu ,odpúšťam mojím rodičom ak ma nepočali z lásky. Dôležité je, že ty si ma počal z lásky.

 

Potom ti ,Ježišu ,odovzdávam tých deväť mesiacov v lone mojej matky. Ty si bol pri tom, keď moja matka prežívala stresy. Keď bola možno chorá. Ak ma možno niekto nechcel. Ty si ma chcel. Ty si povedal: „ Ži ,lebo ja si ťa žiadam!“ Som želané dieťa. Vďaka ti Ježišu!

Odpúšťam teraz svojim rodičom a všetkým ľuďom okolo mńa počas deväť mesiacov. Teraz je týchto deväť mesiacov s úplnou istotou v tvojich rukách. Ty si ma chcel. Ty si mi pošepkal: Ži ,lebo ja ťa mám rád!“ Ježišu, tvoja istota, tvoja nežnosť, tvoja láska bola pri mne počas celých deväť mesiacov.

 

Potom, Ježišu, prosím ťa, aby si uzdravil čas môjho zrodu. Aj keď to bolo ťažké ,ty si bol pri tom. Ty si ma chcel  a očakával. Ty si bol pri tom a ochrańoval si ma. Odpúšťam gynekológom a sestrám, ak som mnou nezachádzali s láskou. Odpúšťam všetkým, ktorí prežili sklamanie z môjho narodenia. Ale ty si bol rád , že som sa narodil. Ty ma potrebuješ. Ďakujem ti, že si ma ochránil a bol si vtedy pritom. Ty si bol ten pravý gynekológ a môj pravý otec. Vďaka ti...!

 

Najmilší Ježišu, teraz ti odovzdávam prvých sedem rokov môjho života. Ty ,Pane ,poznáš všetko ,čo sa stalo, najmä v prvých troch rokoch. To je v mojom  podvedomí, ale ty poznáš každú ranu a stres. Ježišu, pri každom strese a strachu bol si ty prítomný. Ty si bol pri tom, keď som bol sám a smutný. Spolucítil si so mnou. Odpúšťam všetkým ,ktorí mi v týchto prvých siedmich rokoch nejako ublížili. Tebe ,Ježišu, odovzdávam všetky zranenia z tých rokov, aby si ich uzdravil svojou láskou. Ďakujem ti, že teraz môže byť moje detstvo úplne uzdravené. Už nemusím plakať, pretože je to radosť, že si bol aj vtedy pri mne a ochrańoval si ma. Zranenia si dopustil ,ale mńa si neopustil. Ježišu, ďakujem ti , že ich teraz uzdravuješ. Ty si môj najlepší priateľ a lekár. Škoda, že na to tak často zabúdam....

 

Potom ti odovzdávam roky od siedmeho do pätnásteho. Ty si bol vždy pri tom, keď som chodieval do školy, aj keď som bol v puberte, keď som bol neistý v dôsledku pohlavného dozrievania. Ty si ma ochraňoval. Ty si ochrańoval moje telo, moju dušu a môjho  ducha. Aj keď bolo niečo zranené ty si bol pri tom. Teraz to uzdravuješ. Ďakujem! Chcem všetkým odpustiť, ktorí mi ublížili v týchto rokoch... Ďakujem ti ,Pane, že si bdel aj nad dozrievaním mojej sexuality a nežnosti....

 

Potom ti , Ježišu, odovzdávam svoj život medzi pätnástym a dvadsiatym piatym rokom. Keď som bol na učilišti, na strednej škole ,alebo na fakulte, alebo v manželstve, alebo v práci. Ty si bol stále pri tom –pri každej rane a každom sklamaní .Ty mi hovoríš:“ Neboj sa. Ja som bol pri tebe, aj teraz som pri tebe. Som za teba, nie proti tebe. Veríš, že ťa tak milujem? Túžim po tom, aby si mi naozaj uveril, že som tvojím veľkým priateľom. Nikdy ťa nebudem súdiť, ani

ťa neodsúdim, pretože ťa mám rád. Potrebujem ťa! Očistím ťa i uzdravím.“ Ježišu, ďakujem ti,  že si bol pri mne i v mojom manželstve, že si so mnou i v práci, že si bol pri mne v mojom živote v najťažších chorobách. Ďakujem ti , že si teraz tu! Ježišu, odpúšťam všetkým, ktorí mi ublížili medzi pätnástym a dvadsiatym piatym rokom .Odovzdávam ich do tvojich rúk. Uzdrav a ich!

Mojich rodičov, svokrovcov, profesorov, manžela- manželku ,moje deti, súrodencov, mojich príbuzných. Ježišu, teraz je všetko v tvojich rukách.

 

Napokon ti , Ježišu odovzdávam svoj život od dvadsiateho piateho roku až do dnešného dńa a až do smrti. Odovzdávam ti každý hriech v mojom živote. Všetky sklamania , rany, spory. Všetko, čo som zlé vykonal. Odovzdávam ti , Ježišu všetky slová, ktoré som mal proti tebe.... Ty ma poznáš a miluješ ma. Ostávaš mi verný a dávaš mi svoj život .Vďaka ti ,dobrý Ježišu! Odpúšťam všetkým, ktorí mi v týchto posledných rokoch doterajšieho života ublížili. Ježišu,

odpúšťam najmä mojim rodičom, môjmu manželovi- manželke...Chcem odpustiť aj mojej Cirkvi, škole, štátu. Chcem odpustiť aj sám sebe...Vďaka ti , Ježišu, teraz viem ,že celý môj život je v tvojich rukách. Viem ,že si bol stále pri mne ,pri každej chorobe, rane. Ty budeš pri mne i v budúcnosti, vždy aj v každom nebezpečenstve. Aj keď budem zomierať , budeš pri mne. Nepôjdem sám do smrti. Všetci ma opustia, ale ty zostaneš pri mne. Ty si skutočne mojím

najlepším priateľom.

Teraz ťa prosím , Ježišu, aby si uzdravil celú moju rodinu...Ježišu, uzdrav teraz moje manželstvo....Uzdrav, Ježišu aj moju farnosť....Uzdrav všetky moje vzťahy k ľuďom.... Vďaka ti! Teraz viem , Ježišu ,že život je pekný, pretože ty žiješ. Teraz viem ,že môžem vždy prísť k tebe.

 

Ježišu ďakujem ti teraz ,že si ma tu uzdravil! ,že aj v budúcnosti ma budeš uzdravovať. Vlož teraz , Ježišu, svoje ruky na mńa a vypros mi od svojho Otca Ducha Svätého. A všetky dary Ducha. Ale ešte viac, všetko ovocie Ducha: vieru, nádej, lásku ,radosť ,pokoj, vernosť, trpezlivosť, pokoru. Daj mi silu svojho Ducha! Verím v Boha....... 

     

                     Koniec modlitby. Modliť sa aspoń 60-90 dní, každý deň!

 

 Túto modlitbu sa modli kým nepocítiš ,že si nové stvorenie, tak ako si to teraz urobil.  Každý pre seba doma. Chorobu viery musíme liečiť 60-90dní. Treba vytrvať vo vnútornom uzdravovaní.

 

Okrem tejto modlitby sa treba modliť za uzdravenie vzťahov : 1X Otče náš.....

               1mesiac-blízky človek, hnevník;

               7dní –cudzí človek;

                Vždy povedz nahlas : „Pane Ježišu uzdrav vzťah medzi mnou a......

                (mojím manželom, mamou, bratom, atď)

.   

 

Autor: o Tomislav Ivančič – „Vnútorné oslobodenie a uzdravenie- Východisko šťastného

života.“ Upravené ako samostatná modlitba pre jednotlivca. Strana č.50

 

Modlitba svätého Eustratia (zo sobotnej polnočnice)

Bože, velebím ťa, lebo si zhliadol na moju poníženosť a nevydal si ma do rúk mojich nepriateľov, ale v súženiach si pomohol mojej duši. Aj naďalej ma chráň a zošli mi svoju milosť, lebo moja duša je zmätená a trnie hrôzou, aký bude jej koniec až sa odlúči od tela, poškvrneného hriechom, či ju neuchváti zlomyseľný satan a neuvrhne ju do večných temnôt za spáchané hriechy. Zmiluj sa Bože, nado mnou a nedopusť, aby som uzrel hrôzostrašné tváre zlých duchov. Uveď moju dušu do spoločnosti svojich krásou oslávených anjelov. Daj, aby som velebil tvoje sväté meno. Svojou božskou mocou priveď ma na svoj súd. A po rozsudku ma nevydaj do rúk kniežaťa tohto sveta, aby ma ako hriešnika neuviedol a neuvrhol do pekelnej priepasti. 

Zastaň sa ma. Buď mojím ochrancom a Spasiteľov. S radosťou znášam terajšie telesné trápenia. Zmiluj sa, Bože, nad mojou ubolenou dušou, poškvrnenou slabosami tohto života a po zmierení a vyznaní svojich hriechov prijmi ju čistú, lebo si blahoslavený na veky vekov. Amen.

aktualizované: 14.04.2024 13:51:06