OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Liturgický program

Žiadne data alebo nastavenie...
Žiadne data alebo nastavenie...
Žiadne data alebo nastavenie...

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 15.júl

Sv. apoštolom rovný knieža Vladimír

 

17:45

18:00

 

 

Chrám Archanjela Michala
 

Moleben k bl.P.P.Gojdičovi

* Mária, Ján s rod.

 r. Cipková(d.p.Fedorcová)

Modlitby matiek

           

   Utorok 16.júl

Sv. hieromuč. Aténogénes a spol.

 

 

8:00

 

 

 

 

Chrám Archanjela Michala

 

+ Gabriela Fedorcová, Panychída

 

 

 

 

                19:30

Bdenie: v česť pamiatky
 bl. P. P. Gojdiča

Veľká Večiereň

Veľká utiereň, 1.čas
Sv. liturgia (pri sviečkach)

 * Helena, Iveta, Rastislav, Renáta s rodinami r.Kuzmová

 Streda 17.júl

Bl. hieromuč. Pavel Peter Gojdič

 

17:45

 

18:00

Chrám Troch Svätiteľov
 

Akatist k bl. P.P. Gojdičovi 1.č             

+Mikuláš, Mária, Mária, Ján (d.p.Gogaľová)

 

  Štvrtok 18.júl

Svätý mučeník Hyacint

 

17:00

Chrám Troch Svätiteľov  
 

+ Magdaléna Rusinová

 /ročná/  Panychída

           18:00

+ Helena, Andrej, Marián, Štefan (d.p. H. Petarčíková)    

Modlitby matiek

  Piatok 19.júl

Prep.matka Makrína

Zdržanlivosť od mäsa

17:45

 

18:00

Chrám Archanjela Michala
 

Akatist k bl. P.P. Gojdičovi 2.č               

* Iveta, Robo, Róbert, Lea r.Fedorcová

 Veľká Večiereň s lítiou

 

  Sobota  20.júl

Svätý a slávny
 prorok Eliáš

Sviatok

 

 

9:30

 

 

 

 

    Chrám Troch Svätiteľov
 

* rod. Koreňová

MYROVANIE

Požehnanie dopravných prostriedkov

Zbierka na cerkov

8:00

* Alžbeta (d.p. H.Cipková)

MYROVANIE

Požehnanie dopravných prostriedkov

 

9.NEDEĽA PO

PätdesiatnicI

Prepodobní otcovia Simeon sv. prorok Ezechiel

 21. júl

 

10:30

 

 

Chrám Archanjela Michala

 

Sviatosť krstu, myropomazania

so sv. liturgiou

* Dávid Gajan

8:00

* Veriacich farnosti

 

Zbierka na cerkov

 

 

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 8.júl

Sv. veľkomučeník Prokop

16:00

 

Chrám Archanjela Michala

* Miloslava jubileum

(d.p.Fedorcová)

Modlitby matiek

 

   Utorok 9.júl

Sv. hieromučeník Pankrác

 

8:00

 

Chrám Archanjela Michala

* Olina, Zita s rod.

Robo s rod. (d.p. I. Cipková)

             18:00

+ Ján Kozák,
 Panychída

 Streda 10.júl

Prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský


 

17:4518:00

Chrám Archanjela Michala

 

Moleben k bl. Vasiľovi               

* Ivan

             16:30

* sestra Damiána a spolusestry

 

  Štvrtok 11.júl

Svätá všechválna mučenica Eufémia

18:00

Chrám Troch Svätiteľov

  

+Andrej Drozd, Panychída

(d.p. I. Smolejová)

 

                16:45

Moleben k bl. Vasiľovi

17:00

+ Ján Pira, Panychída

Modlitby matiek

  Piatok 12.júl

Svätí mučeníci Proklos Hilarios

Zdržanlivosť od mäsa

 

7:30

Chrám Archanjela Michala

 

+ Emil Fedorco, Panychída

 

  Sobota  13.júl

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi

 

 

 

              

 

 

 

8.NEDEĽA PO

PätdesiatnicI

Pamiatky sv.Otcov prvých šiestich ekumenických snemov

 14. júl

 

7:45

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Ján, Mária, Ján, Miloš, Mária s rodinami

 r. Cipková

11:00  Výrava Veriacich farnosti

9:15

* Štefánia, Marián, Janík

 

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 1.júl

Svätí nezištníci divotvorcovia Kozma i Damián

8:00

Chrám Archanjela Michala

* Tatiana jubileum

Modlitby matiek

                  18:00

+ Peter, Anna r. Pročová

   Utorok 2.júl

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky

16:45

17:00

Chrám Archanjela Michala


Moleben k Bohorodičke

+ Ján, Mária, Stanislav

r. Ivančová

             18:00

+ Ján, Helena

r. Hanaková

 

 Streda 3.júl

Sv.mučeník Hyacint

18:00

 

Chrám Archanjela Michala

+ Michal, Helena, Vasiľ, Helena, Václav, Ján, Helena, Irena (d.p. I. Cipková)

 

 

  Štvrtok 4.júl

Svätý Andrej Jeruzalemčan krétsky biskup

18:00

8:00 spoveď chorých

Chrám Archanjela Michala

+Ján Pira

Veľká Večiereň s lítiou

8:30 spoveď chorých                                     

17:00

* Členov spolku sv. ruženca

Modlitby matiek

  Piatok 5.júl

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod učitelia Slovanov

Voľnica

10:00

Chrám Archanjela Michala

 

* Miloslava jubileum

MYROVANIE

 

 7:30

Utiereň

8:30

* Jaroslav, Viera s rod.

MYROVANIE

  Sobota  6.júl

Prepodobní otec Sisoes Veľký

 

 

 

              

 

 

 

6.NEDEĽA PO

PätdesiatnicI

Prepodobní otcovia Tomáš z Maley Akkakios

 7. júl

11:00

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Helena, Juraj, Lukáš, Žaneta, Erik, Marek

d.p. Ivančová

Zbierka na Svojpomocný fond

 

9:30

* Veriacich farnosti  Zbierka na Svojpomocný fond

 

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 24.jún

Narodenie Jána Krstiteľa

 Sviatok

16:30

 

Chrám Troch Svätiteľov

* Ján Sitár s rod.

MYROVANIE

Modlitby matiek

                  18:00

+ Michal Holod

MYROVANIE

   Utorok 25.jún

Svätá prep. mučenica Febrónia

Kňazský deň

 

17:45

18:00

Chrám Archanjela Michala


Moleben k Najsv. Srdcu

* Anton Drozd s rod.  

 

 Streda 26.jún

Prepodobný otec Dávid zo Solúna

 

 

 

 17:30 Misijný program

* Martin s rod. r. Kuzmová

* Jozef s rod.

  Štvrtok 27.jún

Prep.otec Samson Pohostinný

Matka Ustavičnej Pomoci

 

 

17:30 Misijný program

 + Mária, Peter

+ Edo, Vasiľ, Margita, Michal, Mária, Tomáš, Daniel, Panychída

  Piatok 28.jún  Prenesenie pozostatkov sv. nezištníkov  Kýra a Jána

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 17:30 Misijný program

+ Mária

+ Štefan, Anna, Peter

 r. Kuzmová, Panychída

  Sobota  29.jún

Svätí najvyšší apoštoli Peter Pavol  

PRIKÁZANÝ SVIATOK

7:30

 

 

 Chrám Archanjela Michala
 

* Poďakovanie za milosti Irena  

MYROVANIE
Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

15:00 stretko s deťmi 17:30 Misijný program

* Veriacich farnosti

* Ladislav, Gabriela, Natália, Bianka, Mária r. Kozáková

Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

6.NEDEĽA PO

PätdesiatnicI

Zbor sv. apoštolov

 30. jÚN

 

 

8:00

 

 

Chrám Archanjela Michala

 

* Veriacich farnosti

* Anton Drozd s rod.

 

 

10:00

Slávnostná sv. liturgia Posvätenie misijného kríža

* Katarína jubileum, Timea

* Mária Kimáková s rod.

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 17.jún

Svätí mučeníci Manuel, Sabel, Izmael

8:00

Chrám Archanjela Michala
 

* Renáta uzdravenie

  Moleben k bl. P.P. Gojdičovi

 

Modlitby matiek

                 

   Utorok 18.jún

Svätý mučeník Leontios


17:00

Chrám Archanjela Michala

 

* Anna

 

18:00

+ Teodor, Mária, Anna, Michal (d.p. Harvilko) Moleben k Najsv. Srdcu

 Streda 19.jún

Sv. apoštol Júda,podľa tela Pánov brat

 

17:45

18:00

Chrám Troch Svätiteľov
 

Moleben k Najsv. Srdcu

+ Ján, Helena (d.p. Ficková)

 

  Štvrtok 20.jún

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup

17:00

Chrám Archanjela Michala

 

+ Michal, Helena, Vasiľ, Helena, Václav, Ján, Helena, Irena  (d.p. Halachanová)

18:00

+ Edo, Vasiľ, Margita, Michal, Mária, Tomáš, Daniel panychída

 Modlitby matiek

  Piatok 21.jún  Svätý mučeník Julián Tarzský

Zdržanlivosť od mäsa

 

17.4518:00

Chrám Archanjela Michala

 

Moleben k Najsv. Srdcu

+ Šimon, Mária, Michal
 r. Gajanová
Panychída

8:00

+ Juraj

  Sobota  22.jún

Svätý hieromuč.Euzebios

 

8:00

 Chrám Archanjela Michala
 

+ Juraj  Fedorco Panychída (d.p. Fedorcová č.d.6)

              9:30

+Mária Kocanová

40 dňová panychída

 

5.NEDEĽA PO

PätdesiatnicI

Svätá mučenica Agripína

 23. jÚN

 

 

10:30

 

 14:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

 

* Veriacich farnosti

 

 

Veľká Večiereň s lítiou

8:00

Utiereň

 

9:00

* Peter, Anna, Peter, Bibiána, Marek

 

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 10.jún

Svätý hieromučeník Timotej

8:00

Chrám Archanjela Michala
 

+ Emil Fedorco
Panychída

Modlitby matiek

                 

   Utorok 11.jún

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš


9:00

Chrám Archanjela Michala

 

* Peťko

 

8:00

+ Šimon, Mária, Miroslav, Marta

 r. Gajanová panychída  

 Streda 12.jún Prepodobný otec Onufrios Veľký

 

8:00

Chrám Archanjela Michala

 

* Anna

 

  Štvrtok 13.jún

Svätá mučenica Akvílina

 

8:00

Chrám Archanjela Michala

 

+ Juraj, Helena, Štefan, Michal, Robo r. Ivančová

17:00

+ Štefan, Helena

 Modlitby matiek

  Piatok 14.jún  Svätý prorok Elizeus

Zdržanlivosť od mäsa

18:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

+ Andrej Drozd (d.p.Gogaľova)
Panychída

17:00

* Stanislav s rod.

 r. Kuzmová

  Sobota  15.jún

Svätý prorok Amos

 

8:00

 Chrám Archanjela Michala
 

+ Gabriela Fedorcová Panychída (d.p. Milka Cipková )

           

4.NEDEĽA PO

PätdesiatnicI

Svätý Tychón Divotvorca

 16. jÚN

10:30

 

Chrám Archanjela Michala

 

* Veriacich farnosti

 

Zbierka na cerkov

 

             9:00  

* Alex

 

Zbierka na cerkov

 

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 3.jún

Svätý mučeník Lucilián a spol.

18:00

Chrám Archanjela Michala

+ Andrej, Anna r. Drozdová

Modlitby matiek

                   17:00

*Anna

   Utorok 4.jún

Svätý Metrofanes, konštantínopolský patriarcha


8:00

 

9:00

Chrám Archanjela Michala

+ Alena Kalhošová

 (d.p. I. Cipková)

 Spoveď  chorých

9:30 Spoveď  chorých

18:00

+ Ján Pira panychída

Moleben k Najsv. Srdcu

 Streda 5.jún Svätý hieromučeník Dorotej týrsky biskup

 

18:00

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

+ z rod. Hičákovej Michal, Anna, Mária, Justína, Helena, Eva, Mária, Anna, Andrej, Mária

Moleben k Najsv. Srdcu

 

  Štvrtok 6.jún

Prepodobný otec Bessarión Divotvorca

 

 

8:00

 

Chrám Archanjela Michala

 

* Členov spolku sv. ruženca Moleben k Najsv. Srdcu

17:30 sv. spoveď            18:00

+ Šimon, Mária

r. Gajanová, Panychída

 Modlitby matiek

  Piatok 7.jún  Sviatok Isusa Christa Čelovikoľubca

Voľnica

16:30

 

 

Chrám Archanjela Michala

 

* Ján. Mária, Marek, Lenka, Branislav, Simona

 r. Ivančová 

MYROVANIE


18:00

* Členov spolku sv. ruženca

MYROVANIE

  Sobota  8.jún

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

 

 

 

               

           

3.NEDEĽA PO

PätdesiatnicI

Svätý Cyril, alexandrijský biskup

 9. jÚN

 

9:30

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Veriacich farnosti

 

 

11:00

* Adam

 

 


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 27.máj

Sv.hieromučeník Terapont

Petrovka

18:00

 

Chrám Archanjela Michala

* rod. Gajanová

 

Modlitby matiek

16:30

+ Mária, Peter

(d.p.Kozáková)

   Utorok 28.máj

Náš prepodobný otec Nikita

 

 

8:00

Chrám Archanjela Michala

 

+ Mirek Černý

 Moleben k Presvätej Bohorodičke

             18:00

* Natália

Moleben k Presvätej Bohorodičke

 Streda 29.máj Svätá prepodobná mučenica Teodózia

 

16:30

Chrám Troch Svätiteľov

 

+ Helena, Štefan r. Kurejová

17:30

+ Štefan, Martin

 r. Kuzmová, Panychída

Veľká Večiereň s lítijou

  Štvrtok 30.máj

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi  nášho Spasiteľa ICXC

16:30

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Helena Fedorcová

MYROVANIE Eucharistická pobožnosť

 

 

12:00

Eucharistická poklona

              18:00

* Mirón, Mária,

sr. Damiána Martin s rod. Stanislav s rod.

MYROVANIE

 Modlitby matiek

  Piatok 31.máj  Svätý apoštol Hermas

Zdržanlivosť od mäsa

8:00

 

Chrám Archanjela Michala

+ Anna, Ján, Helena, Iveta

(d.p. I.Cipková)

Moleben k Presvätej Bohorodičke

              

  Sobota  1.jún

Svätý mučeník Justín Filozof a spol.

 

 

8:00

Chrám Archanjela Michala

 

+ Ján Pira                  

           

2.NEDEĽA PO

PätdesiatnicI

Náš otec sv. Nikefor

 2. jÚN

 

 

 

7:30

8:30

 

Chrám Archanjela Michala

 

Utiereň

* Veriacich farnosti

 

10:00

* Mária, Slavo

 

 


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK Svätého Ducha

(Sviatok )20.máj

 

16:30

 

 

Chrám Archanjela Michala

* Mária, Michal, Nataša, Ľuboš, Pavol s rodinami

Obchod okolo cerkvi

Modlitby matiek

18:00

*Helena, Slávka, Martin

 r. Kuzmová

Obchod okolo cerkvi Zbierka na cerkov

   Utorok 21.máj

Svätí veľkí králi apoštolom rovní Konštantín a Helena

 

 

16:45

17:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

Akatist k Svätému Duchu 1.č.

* Štefan, Peter, Helena

 r. Cipková, Gogová

             18:00

+ z rod. Barvirčakovej, Michalkovej

(d.p. M.Kuzmová)

Akatist k Svätému Duchu 1.č.

 Streda 22.máj Svätý mučeník Bazilisk

 

17:4518:00

Chrám Archanjela Michala

 

Akatist k Svätému Duchu 2.č.

* Uzdravenie Bohuznámej

20:00                 Paraklis

(prosebný kanón k Presv.Bohorodičke)

  Štvrtok 23.máj

Prepodobný otec vyznávač Michal

18:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

+ Michal, Ján, Mária, Irena, Maroš,  Panychída

 (d.p. Gogová)

             16:30

Akatist k Svätému Duchu 2.č.

+ Anna Šeršeňová Panychída

 Modlitby matiek

  Piatok 24.máj  Prepodobný otec Simeon

Voľnica

 

16:15

16:30

 

Chrám Troch Svätiteľov

Moleben k Presvätej Bohorodičke

+ Mária, Helena, Panychída

(d.p.Čabalová)

               8:30

+ Mária, Panychída

  Sobota  25.máj

Zakončenie Päťdesiatnice

Tretie nájdenie hlavy

sv. Jána Krstiteľa

 

8:30

Chrám Archanjela Michala

 

+ Justína Drozdová ročná Panychída                  

             10:00

+ Anna Kuzmová 20.výr.
Panychída

1.NEDEĽA PO

PätdesiatnicI

Všetkých svätých

 26. máj

 

 

8:45

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Helena, Juraj, Silvia, František, Marek, Žaneta s rod. Martina s rod.

Zbierka na cerkov

7:30

* Veriacich farnosti

 

 


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 13.máj Sv. muč.Glykéria

17:4518:00

 

Chrám Archanjela Michala

Moleben k Bohorodičke

+ Andrej, Anna Drozdoví Panychída (d. dcéra Jana)

Modlitby matiek

20:00

Paraklis

(prosebný kanón k

 Presv. Bohorodičke)

   Utorok 14.máj

Svätý mučeník Izidor

 

 

16:30

Chrám Archanjela Michala

 

+ Gabriela Fedorcová Panychída

17:45 Moleben k Bohorodičke

18:00 + Peter, Helena, Peter, Milan ost. z rod. Kozákovej, Panychída

(d.p. Zuberová)

 Streda 15.máj Prepodobný otec Pachómios

 

17:4518:00

 

Chrám Archanjela Michala

 

Moleben k Bohorodičke

+ Andrej

Panychída

 

  Štvrtok 16.máj

Prepodobný otec Teodor Popísaný

18:00

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

+ Michal, Mária, Mária, Andrej ost. z rod. Prokopičovej, Zeleňakovej Panychída

Moleben k Bohorodičke

             17:00

+ Ján  (d.p. M.Kuzmová)

 

Modlitby matiek

  Piatok 17.máj  Sv. apoštol Andronik

Zdržanlivosť od mäsa

 

8:00

 

Chrám Archanjela Michala  

 

* Mária Čabalová 

Akatist k Bohorodičke 2.č.

 

  Sobota  18.máj

Zádušná sobota

 

7:45

 

18:00

Chrám archanjela Michala

+ Zosnulí z farnosti

 Hramoty, Panychída

Veľká Večiereň s lítijou                     

             9:00

+ Zosnulí z farnosti Hramoty
Panychída

Pätdesiatnica

Zoslanie Svätého Ducha

 19. máj

 

 

10:00

 

14:30

Chrám archanjela Michala

 

* Veriacich farnosti

MYROVANIE

Veľká Večiereň s modlitbami na kolenách

7:30 Utiereň

8:30

* Martin, Renáta, Martin, Dominik, Monika, Helena

MYROVANIE


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 6.máj Sv.spravodlivý trpezlivý Jób

8:00

 

Chrám Archanjela Michala

+ Ivan Feciškanin

Moleben k Bohorodičke

Modlitby matiek

17:45

 Moleben k Bohorodičke

18:00

+ Ján Pira, Panychída

   Utorok 7.máj

Spomienka na znamenie úctyhodného Kríža

 

 

17:00

Chrám Archanjela Michala

 

+ Emil Fedorco, Panychída Veľká Večiereň

 

 Streda 8.máj Zakončenie Paschy

 Sv. apoštol evanjelista Ján Teológ

 

8:00

 

 

18:00

Chrám Troch Sväiteľov 

 + Anna, Michal, Andrej, Mária
Panychída           
d.p. Ivančová

9:15

 Moleben k Bohorodičke

9:30

+ Mária Kocanová Týždňová, Panychída

Chrám Archanjela Michala

Veľká Večiereň s lítijou

  Štvrtok 9.máj

VOZNESÉNIJE Nanebovstúpenie ICXC  

 PRIKÁZANÝ SVIATOK

 

18:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Veriacich farnosti

MYROVANIE

             16:30

*  Úmysel darcu

MYROVANIE

 Modlitby matiek

  Piatok 10.máj  Sv. apoštol Šimon Horlivec

Zdržanlivosť od mäsa

 

8:00

Chrám Archanjela Michala  

 

+ Gabriela Fedorcová

Akatist k Bohorodičke 1-5

17:45

Moleben k bl.Vasiľovi Hopkovi

18:00

+Šeregovej,Stankovičovej

  Sobota  11.máj

Blaž.hieromuč. Vasiľ Hopko

8:00

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

+ Andrej Drozd
Panychída                        

                              d.p.M.Cipková

Moleben k bl.Vasiľovi Hopkovi

 

7.NEDEĽA PO PASChe sv.otcov 1.ekum.snemu

 12. máj

 

 

10:00

Chrám Troch Svätiteľov

Slávnosť

 prvej sv. spovede

 a sv. prijímania

* Veriacich farnosti a prvoprijímajúce deti

 

Zbierka na kat.masmédiá

 

8:00

* Jana, Marián, Lívia,Tobias, Kornélia, Patrik  r. Džupinová

 

 

Zbierka na kat.masmédiá


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 29.apríl Desiati mučeníci z Kyzika

17:00

Chrám Archanjela Michala

* Uzdravenie Mirek

Modlitby matiek

             18:00

+ Štefan Kuzma Panychída

d.p. Mária Kuzmová

   Utorok 30.apríl

Sv. apoštol Jakub, brat sv. Jána Teológa

 

 

8:00

 

Chrám Archanjela Michala

 

* Miloš, Lucia, Adam, Hanka

 

Opekačka na fare 17:00

16:00

+ Mária, Peter

 

Opekačka na fare 17:00

 Streda 1.máj Zakončenie Polovice Svätý prorok Jeremiáš

 

 8:00

Chrám Troch Sväiteľov  

 

* Mária Čabalová

Moleben k Bohorodičke

            

  Štvrtok 2.máj

Svätý Atanáz Veľký  

 

 

18:00

Chrám archanjela Michala

 

+ o. Patrik Székely

 

16:15

Moleben k Bohorodičke

 16:30

+ Anna Šeršeňová

40 dňová, Panychída

 Modlitby matiek

  Piatok 3.máj Odchod do večnosti prep.otca Teodóza Pečerského

Zdržanlivosť od mäsa

 

8:00

 

17.3018:00

Chrám Troch Svätiteľov  

 

Spoveď chorých  

 

Sv. spoveď

+ Zlatica r. Gogová ročná Panychída

 8:30 Spoveď chorých

 

15:45 Sv. spoveď

16:30 * Členov spolku sv. ruženca

  Sobota 4.máj

Sv. mučenica Pelágia

8:00

Chrám Archanjela Michala

+ Ján Pira

Moleben k Bohorodičke

 

6.NEDEĽA PO PASCHE o

Slepom

 5. máj

Sv. mučenica Irena

7:00

Chrám Archanjela Michala

 

* Veriacich farnosti

 

 

             

8:15

 

* Nadežda, Katarína s rod., Matúš s rod.

r. Kuzmová

 


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 22.apríl Prep.otec Teodor Sykeónsky

17:1517:30

 

Chrám Archanjela Michala

Panychída pri hrobe

+ o. Jozef, Klára r. Molčanyi

Veľká Večiereň s lítijou

Modlitby matiek

 

   Utorok 23.apríl

Svätý veľkomučeník Juraj

Sviatok

 

 

16:30

 

 

Chrám Archanjela Michala

 

* Peter s rod.

 MYROVANIE

 

 

18:00

* Mirón, Mária,

sr. Damiána, Stanislav s rod. Martin s rod. Jozef

MYROVANIE

 Streda 24.apríl Polovica Päťdesiatnice Svätý mučeník Sáva

 17:00

 

Chrám Archanjela Michala

 

* Irena jubileum

 

 

             16:00

+Ján, Helena, Jozef, Anna, Andrej, Mária, Patrícia r. Džupinová Panychída

  Štvrtok 25.apríl

Svätý apoštol a evanjelista Marek  

 

17:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

+ Štefan Čabala

Panychída

18:00

+ z rod. Kozákovej

 Modlitby matiek

  Piatok 26.apríl Svätý hieromučeník Bazil

Zdržanlivosť od mäsa

8:00

Chrám Archanjela Michala

 

*Štefan, Viera

 

 

  Sobota 27.apríl

Sv. hieromuč. Simeon, Pánov príbuzný

8:00

Chrám Archanjela Michala

+ Justína Drozdová
Panychída

 

5.NEDEĽA PO PASCHE o

Samaritánke

 28. apríl

Sv. APOŠtoli Jasón a spol.

9:30


 

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Rastislav r. Zuberová

d. p. Zelinka

 

Zastupuje o. Jasik

               8:00

 

* Iveta, Peter

 


Zastupuje o. Jasik


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 15.apríl Svätí apoštoli Aristrach a spol.

8:00

 

Chrám Archanjela Michala

 + Andrej, Ján

(r. Valenčiková)

            d.p. Feciškaninová

19:00 Modlitby matiek

18:00

+ Paraska, Vasiľ

   Panychída

   Utorok 16.apríl

Sv.mučenice Agapa,Irena a Chionia

 

 

 

18:00

Chrám Archanjela Michala

 

+ Gabriela Fedorcová Panychída  

16:45 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

17:00

+ Z rod. Kuzmovej, Kmecovej

 Streda 17.apríl Prepodobní otcovia Simeon z Perzie

7:45 8:00

 

 

Chrám Archanjela Michala

Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

+ Andrej, Ján, Mária, Juraj, Miroslav, Vasiľ, Anna

r. Cipková

Panychída

             

 

  Štvrtok 18.apríl

Prepodobný otec Ján 

 

 

8:00

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Ján

 

 

18:00

* Všetkých dobrodincov (hlasujúcich pri Projekte za náš chrám)

 d.p. Kimáková

 Modlitby matiek

  Piatok 19.apríl Prepodobný otec Ján zo Starej Lavry Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

8:30

+ Vincent

  Sobota 20.apríl

Prepodobný otec Teodor Trichinas

 

 

 

4.NEDEĽA PO PASCHE o

PORAZENOM

 21. apríl

Sv. Hierom. Január

 

9:50

10:00

 


 

Chrám Archanjela Michala

 

Sprievod z fary

Archijerejská sv. liturgia s posviackou obnoveného interiéru chrámu

vladykom Jonášom

 


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 PondeloK 8.apríl Svätí apoštoli Herodión a spol.

17:00

Chrám Archanjela Michala

 +Jozef, Mária r. Mošková

18:00 Modlitby matiek

18:00

* Veronika uzdravenie

   Utorok 9.apríl

Sv.mučeník Eupsychos

 

 

 

18:00

Chrám Archanjela Michala

 

+ Emil Fedorco
Panychída

 

 Streda 10.apríl Sv.mučeníci Terencius Pompejus a spol.

17:00

Chrám Troch Svätiteľov
 

+ Ján, Mária Feciškaninoví, Mária Mošková, Ivan Kamjonka

               18:00 

+ Peter, Anna r. Pročová

 Panychída

 

  Štvrtok 11.apríl

Prepodobný Ján, učeník sv.Gregora

 

 

8:00

Chrám Archanjela Michala

 

+ Milan  Moleben k bl.  Vasiľovi Hopkovi

 

 Modlitby matiek

  Piatok 12.apríl Prepodobný otec a vznávač Bazil Zdržanlivosť od mäsa

17:00

 Chrám Archanjela Michala

 

 + Juraj Fedorco

 

 

18:00

* Miroslav, Nicol Klaudia Moleben k bl.  Vasiľovi Hopkovi

  Sobota 13.apríl

Sv.hieromuč. Artemón a spol.

8:00

Chrám Troch Svätiteľov
 

+ Andrej Drozd

Panychída         d.p. M. Karasová 

 11:00 Stretko s prvoprijimajúcimi

              9:15

+ Ján Pira 40.dňová panychída d.p. N. Kuzmová

3.NEDEĽA PO PASCHE o

MYRONOSIČKáCH

 14. apríl

 

 

8:00

9:00
 

 

Chrám Archanjela Michala

 

Utiereň

* Juraj, Helena, Silvia, František, Marek, Žaneta s rod. Martina s rod.

Zbierka na cerkov

 

10:30

* Veriacich farnosti

 

Zbierka na cerkov

 

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 svetlý PondeloK 1.apríl

 Prikázaný sviatok

 

 

10:30

 

18:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Veriacich farnosti

MYROVANIE

Obchod okolo cerkvi

Veľká Večiereň, Panychída

8:00

Utiereň

8:30

* rod. Džupinová

Obchod okolo cerkvi

  Svetlý Utorok 2.apríl

 

 

 

 

16:30

 

Chrám Archanjela Michala

 

Paschálna hodinka

* Jozef, Jana

18:00
* Dominik

 Veľká Večiereň

Svetlá Streda 3.apríl

 

 

 

7:45

 

 

 

18:30

Chrám Archanjela Michala

 

Veľká Utiereň

+Jozef, Ivan

 r. Feciškaninová


Modlitby matiek

               16:30 

+ Anna Šeršeňová

Týždňová, Panychída

Veľká Večiereň

 Svetlý Štvrtok 4.apríl

 

18:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

+Andrej, Michal, Anna, Mária panychída

Veľká Večiereň

17:00

Paschálna hodinka

+ z rod. Kozákovej

 Modlitby matiek

 SvetLÝ Piatok 5.apríl Voľnica

 

7:30

 Chrám Archanjela Michala

 * Členov spolku sv. ruženca

8:30

* Členov spolku sv. ruženca

Paschálna hodinka

 Svetlá Sobota 6.apríl

 

 

 

 

NEDEĽA ANTIPASCHY

O Tomášovi

 7. apríl

 

 

10:30
 

 

14:30

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Slavo, Matúš, Jana, Jakub

Zbierka na seminár

Veľká Večiereň

8:00

Utiereň

9:00

* Veriacich farnosti

Zbierka na seminár


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 Veľký PondeloK 25.marec

Blahovíščenije Presvätej Bohorodičky Prikázaný sviatok

16:00

 

16:30

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

Sv. spoveď

 

Večiereň s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho * Šimonko, Anna

MYROVANIE

18:00

Večiereň s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho

* Veriacich farnosti

MYROVANIE

Parastas

  Veľký Utorok 26.marec

 

 

 

17:00

17:30

 

 

Chrám Archanjela Michala

Sv. spoveď

Liturgia VPD

* Veronika Hičáková

14:00 

Pohrebná sv. liturgia 

+ Anna Šeršeňová

Pohrebné obrady

21:00

Polnočnica

Veľká  Streda 27.marec

Zdržanlivosť od mäsa

8:00

 

9:00

 

Chrám Archanjela Michala

 

1.čas Moleben k strastiam

 

Spoveď Chorých

 

 

 

9:30 Spoveď chorých           16:30 sv. spoveď

                17:30  

Liturgia VPD

* Milan jubileum, Matej         

d.p.K.Kocáková

 Veľký Štvrtok 28.marec

 

14:00

 

 

 

17:30

Chrám Archanjela Michala

Večiereň s liturgiou  sv. Bazila Veľkého * Úmysel darcu

15:30

Večiereň s liturgiou  sv. Bazila Veľkého

* Jana s rod.

19:30 Strasti nášho Pána Ježiša Krista

Chrám Troch Svätiteľov

Strasti nášho Pána Ježiša Krista

 Veľký Piatok 29.marec Prísny pôst Prikázaný sviatok

Zbierka na Boží hrob

 

8:00

15:30

 

 

17:00

19:45

 Chrám Archanjela Michala

Cárske časy

 Veľká Večiereň s uložením pláščenice

14:00

 Veľká Večiereň s uložením pláščenice

 

20:30

Jeruzalemská utiereň

 

Chrám Troch Svätiteľov

Uloženie do hrobu

Moleben k strastiam

 Veľká Sobota 30.marec

 

15:30

Chrám Archanjela Michala

 

Večiereň s liturgiou

sv. Bazila Veľkého  +Viera

                17:00

Večiereň s liturgiou

sv. Bazila Veľkého

* Natália

SV. VEĽKÁ NEDEĽA Paschy

 31.marec

Zmena času

z 2:00-3:00


4:30

 

6:30

 

 

9:00

 

 

 

14:30

 

Chrám Archanjela Michala

Utiereň vzkriesenia

                3:00

 

      Utiereň vzkriesenia

               7:30

 Sv. liturgia Paschy

* r. Miroslava Kozáka

POŽEHNANIE JEDÁL MYROVANIE

                 13:30

 Veľká Večiereň Paschy

Chrám Troch Svätiteľov  POŽEHNANIE JEDÁL

Chrám Archanjela Michala

Sv. liturgia Paschy

* Veriacich farnosti

POŽEHNANIE JEDÁL

MYROVANIE

Veľká Večiereň Paschy

Sprievod okolo chrámu

SVETLÝ PONDELOK

Prikázaný sviatok

1. apríl

10:30

 

 

 

 

16:30

Chrám Troch Svätiteľov

* Veriacich farnosti

MYROVANIE

Sprievod okolo chrámu

8:00

Utiereň

8:30

* Marián, Jana, Lívia Tobias, Kornélia, Patrik,

Sprievod okolo chrámu

Chrám Archanjela Michala

 

Veľká Večiereň


Gréckokatolícka filiálna obec

VARECHOVCE

 má možnosť získať dotáciu z projektu PSK

na obnovu chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Súčasťou projektu je SMS hlasovanie,
preto Vás touto cestou úprimne prosíme o pomoc.

Je potrebné odoslať SMS v tvare:

 

PSK26 na tel.č.: 0902 025 502

 

Hlasovanie o jednotlivých projektoch spúšťa PSK v termíne od 18. marca 2024 (pondelok) do 31. marca 2024 vrátane  (nedeľa) formou SMS (1 SMS = 1 hlas).

Z jedného mobilného telefónneho čísla je možné hlasovať iba za jeden projekt. Za jeden projekt sa dá hlasovať iba jedenkrát
 
(1 SMS = 1 projekt)
Spätná SMS potvrdení hlasovania za daný projekt je bezplatná.

Za vašu pomoc a zdieľanie tejto správy vopred Pán Boh zaplať.

o. Šimon Gajan, správca farnosti Repejov-Varechovce

 

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 18.marec

Sv. Cyril Jeruzalemský biskup

 

8:00

Chrám Archanjela Michala

 

3.čas Moleben k strastiam

21:00

Polnočnica

  Utorok 19.marec

Sv. mučeníci Chryzant a Dária

 

 

16:00

Chrám Archanjela Michala

 

Isusova modlitba

Moleben k sv. Jozefovi

17:00

9.čas

 Moleben k sv. Jozefovi Nácvik spevu

 Streda 20.marec

Prepodobní otcovia, ktorých pozabíjali v kláštore Sávu

Zdržanlivosť od mäsa

17:30

Chrám Troch Svätiteľov

 

Liturgia VPD

* Bohuznáma rodina

 

                16:00  

Liturgia VPD

+Jozef, Michal, Anna, Peter, Ladislav, Peter, Helena, Michal, Olena ost .z rod.

 Štvrtok 21.marec

Prepodobný otec Jakub Vyznávač

17:00

Chrám Troch Svätiteľov  

Krížová cesta

Modlitby matiek

Modlitby matiek

Piatok 22.marec

Koniec Veľkej Štyridsianice

Sv. hieromuč. Bazil ankyrský presbyter

Zdržanlivosť od mäsa

16:00

 

 Chrám Archanjela Michala

 

Liturgia VPD

+ Mária, Anna, Helena, Justína, Gizela
Panychída         

17:30

 

Liturgia VPD

* Michal s rod.

 Sobota 23.marec

Lazárová sobota

Prep. mučeník Nikon

8:00

 

Chrám Archanjela Michala

 

+ Gabriela Fedorcová

40 dňová
Panychída

 

                9:15

+ Milan, Helena, Peter, Peter r. Kozáková, Panychída

                  17:00

Veľká Večiereň s lítiou

Kvetná NEdela

 24.marec

 

 10:00

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

* Milan s rod. (jubileum )

 

MYROVANIE

Požehnanie ratolestí

Zbierka na cerkov
_________________________

Chrám Archanjela Michala

Veľká Večiereň s lítiou

8:30

 

* Veriacich farnosti

MYROVANIE

Požehnanie ratolestí

Zbierka na cerkov

 

 

 

 

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 11.marec

Sv. Sofronios jeruzalemský patriarcha

 

8:00

Chrám Archanjela Michala

 

1.čas
Moleben k strastiam

17:00

9.čas

Akatist za zosnulých

  Utorok 12.marec

Prep. otec vyznávač Teofan

 

17:00

Chrám Archanjela Michala

+ Michal Smolej ročná

Panychída

21:00

Polnočnica

 Streda 13.marec

Prenesenie pozostatkov sv. Nikefora

Zdržanlivosť od mäsa

17:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

Liturgia VPD

* Štefánia  Modlitby matiek

 

20:00  

Utiereň s kánonom

sv. Andreja Krétskeho

 Štvrtok14.marec

Deň Veľkého kajúceho kanóna sv. Andreja Krétskeho

 

17:15

 

Chrám Archanjela Michala

 

Liturgia VPD

* Valéria

 

16:00

Liturgia VPD

+ Peter

  Modlitby matiek

Piatok 15.marec

Sv. mučeník Agapios a ďalší

Zdržanlivosť od mäsa

16:00

 Chrám Archanjela Michala

 

Liturgia VPD

+ Gabriela Fedorcová, Panychída         d.p. M.Cipková

17:30

 

Liturgia VPD

* Martin s rod. (jubileum)

 Sobota 16.marec

Akatistová sobota

Sv. mučeníci

Sabinus a Papas

8:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

+ Andrej Drozd
Panychída

 

                9:15

 

+ Ján Pira týždňová Panychída      d.p. M. Kozáková

5.pôstna NEdela

Pamiatka prep. Márie Egyptskej

 17.marec

 

8:00

  9:00

 

 

 

 

 

Chrám Archanjela Michala  

 

Utiereň

Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého

* Veriacich farnosti

 

 

 


10:30

 

Sv. liturgia

sv. Bazila Veľkého

* Matúš, Barbora

 

14:00

Krížová cesta po  obci

 


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK

4.marec

Prep. otec Gerasim od Jordána

 

17:00

Chrám Archanjela Michala

 

Akatist za zosnulých

 

17:00

Sv. ruženec

  Utorok 5.marec

Svätý mučeník Konón

 

17:00

Chrám Troch Svätiteľov

9.čas
Veľkopôstny moleben

Modlitby matiek

21:00

Polnočnica

 Streda 6.marec

Štyridsiati dvaja mučeníci z Amoria

Zdržanlivosť od mäsa

 

17:15

Chrám Archanjela Michala

 

Liturgia VPD

* Róbert, Iveta, Robko, Lea

15:45

Veľkopôstny moleben

                   16:00

 Liturgia VPD

* Marta s rod.

 Štvrtok7.marec

Sv.hieromuč.a biskupi v Chersone

 

16:30

Chrám Archanjela Michala

 

Pôstna Večiereň

 

17:30

+ Milan 40 dňová, Panychída     d.p. N. Kuzmová

  Modlitby matiek

Piatok 8.marec

Prepodobný otec vyznávač Teofylakt

Zdržanlivosť od mäsa

 

16:00

 Chrám Archanjela Michala

 

Liturgia VPD

+ Emil Fedorco, Panychída

 

17:30

Liturgia VPD

* Členov spolku sv. ruženca

 Sobota 9.marec

Štyridsiati mučeníci zo Sebastey

 

8:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

+ Anna

Panychída s harmotami

               9:30

 

+ Vincent

Panychída s harmotami

4.pôstna NEdela

Pamiatka prep. otec Ján

 10.marec

 

 

  10:30

 

 

 

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

 

Sv. liturgia

 sv. Bazila Veľkého

* Veriacich farnosti

 

 

 

8:00

 Utiereň

9:00

Sv. liturgia

sv. Bazila Veľkého

* Natália

 

14:30 Pôstna Večiereň

 


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK

26.február

Svätý Porfyrios gazský biskup

8:00

 

 

Chrám Archanjela Michala

3.hodinka

Akatist k strastiam

(druhá časť)

 

 

  Utorok 27.február

Prepodobný otec a vyzn. Prokop Dekapolita

 

 

 

 

 

 Streda28.február

Prepodobný otec a vyzn. Bazil

Zdržanlivosť od mäsa


 

 

 

17:00

sv. ruženec

 Štvrtok29.február

Prepodobný Kassián

 

 

 

 

Modlitby matiek

21:00

Polnočnica   

Piatok 1.marec

Sv. hieromuč. Polykarp smyrniansky biskup

Zdržanlivosť od mäsa

8:00

15:00

15:30

 Chrám Troch Svätiteľov

Spoveď chorých

sv. spoveď

Liturgia VPD

* Miriam

 8:30    Spoveď chorých           16:45  sv. spoveď

17:30  Liturgia VPD

+Štefan Kuzma, Panychída

 Sobota 2.marec

     3.zádušná sobota

 

8:00

Chrám Archanjela Michala

 

+ Zosnulí z našej farnosti

Panychída s harmotami

               9:30

 

+ Zosnulí z našej farnosti

Panychída s harmotami

3.pôstna NEdela- Krížupoklonná

Sv. mučeníci Eutropios a spol.

 3.marec

 

8:00

  9:00

 

 

14:00

 

 

Chrám Archanjela Michala

Utiereň

Sv. liturgia

 sv. Bazila Veľkého

* Veriacich farnosti

 

Krížová cesta po obci začiatok v chráme Troch Svätiteľov

10:30

Sv. liturgia

sv. Bazila Veľkého

* Kira

 

 


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 19.február

Svätý apoštol Archippos

 

17:00

Chrám Archanjela Michala

9. hodinka

Krížová cesta

 

  Utorok 20.február

Prepodobný otec Lev, katánijský biskup

 

 

 

17:00

Chrám Archanjela Michala

                     

Večiereň

18:00 Modlitby matiek

               21:00

Polnočnica

 

 Streda 21.február

Prepodobný otec Timotej zo Symbolov Zdržanlivosť od mäsa


 

 

 

 

 Štvrtok 22.február

Nájdenie úctyhodných pozostatkov sv. mučeníkov v Eugéniu

8:00

 

Chrám Archanjela Michala

1.hodinka

Moleben k strastiam

 

17:00

Akatist k strastiam   

Modlitby matiek

Piatok 23.február

Sv. hieromuč. Polykarp smyrniansky biskup

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

16:00

 Chrám Troch Svätiteľov

 

Liturgia VPD

+ Mária, Mária, Michal

 r. Radiková, Panychída

             17:30

Liturgia VPD

 * Peter, Tatiana

 Sobota24.február

Prvé a druhé nájdenie hlavy sv. slávneho proroka krstiteľa Jána  

 

9:30

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Bohuznámi manželia

Panychída s harmotami

               8:00

 

* Ľudmila s rod.

Panychída s harmotami

2.pôstna NEdela

 Náš otec sv. Taras

 25.február

 

 

10:30

 

 

 

14:30

Chrám Troch Svätiteľov

 

Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého

* Helena, Renáta, Nadežda

s rod. Iveta s rod. r.Gogová

Zbierka na cerkov

archanjela Michala

Pôstna Večiereň

8:00

Utiereň

9:00

Sv.liturgia sv. Bazila Veľkého

* Veriacich farnosti

Zbierka na cerkov

 


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 12.február

Začiatok Sv. Štyridsiatnice

Náš otec sv. Meletios antioch. arcibiskup

 

18:00

Chrám archanjela Michala

 

Veľké povečerie s kanónom Andreja Krétskeho

Prísny pôst a zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec!

17:00

6. hodinka

9. hodinka

Prísny pôst a zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

  Utorok 13.február

Prepodobný otec Martinián

 

17:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

               6.hodinka

               9. hodinka

               18:00

Veľké povečerie s kanónom Andreja Krétskeho

 Streda 14.február

Náš prep. otec Auxencius Zdržanlivosť od mäsa


17:30

Chrám Archanjela Michala

 

Liturgia VPD

*Marcela, Jozef, Valentína

 

             16:00

Liturgia VPD

+ Viliam, Vladislav, Jozef, Vasiľ, Júlia, Andrej, Mária, Júlia, Martin, Mária, Bernardeta

 Štvrtok 15.február

Sv. apoštol Onezim

 

8:00

 

 Chrám Archanjela Michala

 

Akatist ku Kristovým strasťam

18:00 Modlitby matiek

17:00

Krížova cesta  

Modlitby matiek

Piatok 16.február

Sv. mučeníci Pamfil,Porfyrios

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

16:00

 

 Chrám Troch Svätiteľov

 

Liturgia VPD

+ Andrej Drozd panychída

Posvätenie kolyvy

             17:30

Liturgia VPD

 + Jozef, Ján, Helena

r. Pirová

Posvätenie kolyvy

 Sobota17.február

  1.pôstna sobota

Pamiatka na div kolivy sv. Teodora Tyrona

 

 

Výlet s deťmi a mládežou

 

1.pôstna NEdela- Ortodoxie

 Náš otec sv. Lev

 18.február

 

8:00

9:00

 

 

 

14:30

 

Chrám Archanjela Michala

Utiereň

Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého

* Veriacich farnosti

Posvätenie ikon

 Zbierka na gr.kat, charitu

 

Pôstna Večiereň

10:30

Sv.liturgia sv. Bazila Veľkého

* Peťko Smolej 

Posvätenie ikon

Zbierka na gr.kat, charitu

 


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 5.február

Svätá mučenica Agáta

 

 

16:00

17:15

Chrám archanjela Michala

 

* Členov spolku sv. ruženca Modlitby matiek

 

  Utorok 6.február

Prepodobný otec Bukol

Zakončenie sviatku Stretnutia

16:00

Chrám archanjela Michala

 

+ Juraj, Andrej, Anton, Mirón, Ján r. Drozdová

17:00

+ Irena Miháľová

Panychída + Irena Slotová
                  + Marián Vaco

 Streda 7.február

Prepodobný otec Partenios lapmpsacký biskup

 

 

17:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

ALITURGICKÝ DEŇ

Večiereň

 

 Štvrtok 8.február

Sv.veľkomuč. Teodor Stratilat

 

17:00

 

 Chrám Archanjela Michala

 

* Mária, Ján, Marek, Lenka, Branislav, Simona

 r. Ivančová

16:00

* Anna s rod.

Modlitby matiek

Piatok 9.február

Sv. mučeník Nikefor

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

8:00

 Chrám Archanjela Michala

 

ALITURGICKÝ DEŇ

Utiereň

17:00

 

Večiereň

 Sobota 10.február

  Syropôstna sobota

 

 

9:00

Chrám Archanjela Michala

 

+ Michal Smolej Panychída

 

SYROPôSTNA NEdela

Odchod do večnosti Konštantína mníšskym menom Cyrila

 11.február

 

 

10:30

 

 

14:30

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Marcela, Jozef, Valentína r. Drozdová

 

Chrám Archanjela Michala

Pôstna Večiereň so vzájomným zmierením

 

 

8:00

Utiereň

 

9:00

* Veriacich farnosti

 


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 29.január

Prenesenie pozostatkov sv. hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

16:00

Chrám archanjela Michala

+ Ján Kecem

17:00

+ Štefan, Martin

 r. Kuzmová, Panychída

  Utorok 30.január

Traja svätí Svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ, Ján Zlatoústy

Chrámový sviatok

8:00

 

 

16:00

Sv.spoveď chorých

 

Chrám Troch Svätiteľov

* Valéria s rod.
Modlitby matiek

8:30 sv. spoveď chorých

17:00 sv. spoveď

17:30

+ Milan, Panychída d.p.Kozáková

 Streda 31.január

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

 

8:00

Chrám Archanjela Michala


+ Emil Fedorco

 

 Štvrtok 1.február

Predprazdenstvo Stretnutia

 

 

Modlitby matiek

Piatok 2.február

Stretnutie nášho Pána Boha Spasiteľa Ježiša Krista

Voľnica

15:30

16:00

 

 

 Chrám Archanjela Michala

 Sv. spoveď

* Ján, Mária s rod.

r. Cipková

Požehnanie sviec MYROVANIE

17:15

* Členov spolku

 sv. ruženca

Požehnanie sviec MYROVANIE

 Sobota 3.február

  Mäsopôstna sobota

 1. zádušná

8:30

Chrám Archanjela Michala

 

+ Zosnulých z farnosti

Panychída, hramoty

 

9:45

+ Zosnulých z farnosti

Panychída, hramoty

11:00

Udelenie iniciačných sviatostí
Oliver a Matias

MäSOPôSTNA NEdela

Prep.otec Izidor Peluzijský

 4.február

 

8:00

 

 

Chrám Archanjela Michala

 

* Michal Feciškanin s rod.

 

Zbierka na Podporný fond

 

9:30

Sv. liturgia

 

Zbierka na Podporný fond


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 22.január

 Sv. apoštol Timotej prep. muč. Anastáz Perzský

 

 

15:45

 

16:00

Chrám archanjela Michala

 

 Moleben k sv. archanjelovi Michalovi za otca jerom. Jonáša

+ Juraj Klanica, Panychída

17:00

+ Andrej Valenčík

(d.p. Kozáková)

 Akatist k Ježišovi

 za otca jerom. Jonáša

  Utorok 23.január

Svätý hieromučeník Klement ankyrský biskup

8:00

 

 

Chrám Archanjela Michala
+ Michal, Mária, Helena, Juraj

ost. z  rod. Fedorcovej

Moleben k Bohorodičke

 za otca jerom. Jonáša

17:00

Sv. ruženec

za otca jerom. Jonáša

 Streda 24.január

Prepodobná matka Xénia Rímska

 

 

 

 

17:00

Sv. ruženec

za otca jerom.Jonáša

 Štvrtok 25.január

Svätý Gregor Teológ konštantínopolský arcibiskup

15:45

 

16:00

Chrám Archanjela Michala

Akatist k Bohorodičke

za otca jerom.Jonáša

* Štefan, Anna, Gabriela s rod. Robo s rod.

17:00

+Ján Tomaš, Panychída

d.p.Kimáková

 Ježišova modlitba

za otca jerom.Jonáša

Modlitby matiek

Piatok 26.január

Prep. otec Xenofont jeho manželka Mária a synovia

Voľnica

16:30

 

17:00

 

 Chrám Troch Svätiteľov 

 Sv. spoveď

+ z rod. Chalachanovej

* Jaroslav uzdravenie

Eucharistická pobožnosť

hosť: o. Martin Grošík

17:00

Sv. ruženec

za otca jerom.Jonáša

 Sobota 27.január

  Prenesenie pozostatkov

 sv. Jána Zlatoústeho

17:00

Chrám Troch Svätiteľov

Veľká Večiereň chrámoveho sviatku, Utiereň

 

 

NEDela o Márnotratnom Synovi

Prep.otec Efrém Sýrsky

 28.január

10:00

10:30

 

 

 

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

Slávnostný ruženec

Odpustová sv. liturgia sviatku Troch Svätiteľov

 hosť: o. Mikuláš Fejko

* Veriacich farnosti

* Ján Cipka s rod.

Obchod okolo cerkvi MYROVANIE

 

8:30

 

* Dominik, Martin, Monika

 

 

 


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

 

VARECHOVCE

PondeloK 15.január

 Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

 

16:00

17:15

Chrám Archanjela Michala

+ Michal Smolej Panychída

Modlitby matiek

 

  Utorok 16.január

Poklona reťaziam sv. apoštola Petra

16:00

  Chrám Archanjela Michala
 

+ Andrej, Mária, Miroslav, Irenka, Nadežda

r. Drozdová

17:00

+ Paraska Hnatová

   Panychída

Moleben k bl P.P. Gojdičovi

 Streda 17.január

Prepodobný a bohonositeľný otec Anton Veľký

 

8:00

 

Chrám Archanjela Michala
 

+ Vasiľ, Mária, Michal, Vladimír r. Pivovarská

 Moleben k bl P.P. Gojdičovi

 

 Štvrtok 18.január

Svätý Atanáz a sv. Cyril alexandrijský arcibiskupi

 

16:00

Chrám Troch Svätiteľov

+Andrej Valenčík

Modlitby matiek

Piatok 19.január

Prepodobný otec Makarios Egyptský

Zdržanlivosť od mäsa

 

16:00

 Chrám Archanjela Michala

 

+Andrej, Zuzana, Mária

r. Petrušková

17:00

+ Vincent

 Sobota

 20.január

  Prepodobný a bohonositeľný otec Eutymios

 

 

8:30

 

Chrám Archanjela Michala

 

+ Juraj, Gizela r. Cipková

  Panychída

 

 

NEDela o MýTNIKOVI A FARIZEJOVI

Prep.otec Maxim Vyznávač

Začiatok predpôstneho obdobia 21.január


9:30

 

 

Chrám Archanjela Michala

 

* Veriacich farnosti

Zbierka na chrám
Troch Svatiteľov

 

11:00

* Stanislav, Iveta, Patrik, Martina, Denisa, Adam, Alžbeta r. Pirová

Zbierka na cerkov


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

 

VARECHOVCE

PondeloK 8.január

 Poprazdenstvo Bohozjavenia

Prepodobný otec Juraj Chozebita

 

8:00

Chrám Archanjela Michala

 

+ Emil Fedorco panychída

 

 

  Utorok 9.január

Svätý mučeník Polyeukt

 


16:00

  Chrám Archanjela Michala
 

+ Jozef Feciškanin

17:00

 + Z rodiny Kocanovej, 

    Panychída

 Streda 10.január

Náš otec sv. Gregor nysský biskup

 


16:00

17:15

Chrám Archanjela Michala
 

* Andrej s rod. Michal s rod. Modlitby matiek

 

 Štvrtok 11.január

Prepodobný otec Teodóz

 

 

15:45

16:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi

* Tomaš Sitár s rod.

17:00

+ Irena Miháľová Ročná, panychída

 Modlitby matiek

Piatok 12.január

Svätá mučenica Tatiana

Zdržanlivosť od mäsa

 

16:00

 Chrám Troch Svätiteľov

 

+Andrej Drozd panychída

 d.p. M. Surmajová

 

 Sobota

 13.január

  Sobota po Bohozjavení

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

 

 

8:30

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

+Anna Chalachanová
  Ročná, panychída

10:00

 

+ Peter, Helena, Milan, Peter r. Kozáková Panychída

NEDela o Zachejovi

Zakončenie Bohozjavenia

14.január


10:30

 

 

Chrám Archanjela Michala

 

* Viktor, Lucia, Lucia, Anička, Ivan r. Zelinková

Zbierka na GTF

cirk. školy

8:00 Utiereň

9:00

* Veriacich farnosti

Zbierka na GTF

cirk. školy


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

 

VARECHOVCE

PondeloK 1.január

Obrezanie podľa tela nášho Pána Ježiša Krista

Sv. Bazila Veľkého

Prikázaný sviatok

9:30

 

Chrám Troch Svätiteľov

Sv. liturgia Bazila Veľkého

* Z rodiny Ivety a Vladimíra Drozdových

MYROVANIE

11:00

Sv. liturgia Bazila Veľkého

* Veriacich farnosti

MYROVANIE

  Utorok 2.január

Predprazdenstvo Osvietenia

Sv .otec Silvester rímsky pápež

 

8:00

  Chrám Archanjela Michala

 

+ Mária, Štefan, Júlia, Ján

 

 Streda 3.január

Svätý prorok Malachiáš

 

16:00

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

+ Ján, Anna, Ján r. Surmajová, panychída

 

17:00

+Mária Trebišovská

 Štvrtok 4.január

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

 

16:00

Chrám Archanjela Michala

 

+ Fedor, Mária, Vladko r. Hičáková

d. Hicová

17:00

+ Mária Prokopičová

 

Piatok 5.január

Predvečer Bohozjavenia

Prísny pôst

 

14:00

 

 

 

18:30

 

 Chrám Archanjela Michala

 

Veľká Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

* Členov spolku sv. ruženca

 

Chrám Troch Svätiteľov

Veľké Povečerie  

Veľké svätenie vody

 

15:30

Veľká Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

* Členov spolku sv. ruženca

20:00

Veľké Povečerie s lítiou

Veľká Utiereň

 Sobota

 6.január

  Bohojavlénije nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista

Prikázaný sviatok

10:30

 

Chrám Archanjela Michala

 

 * Veriacich farnosti

Veľké svätenie vody

MYROVANIE

 

13:00 SVÄTENIE DOMOV

 

8:30

* Vasiľ Prokopič

 

Veľké svätenie vody

MYROVANIE

NEDela po Bohozjavení

Zbor sv. Jána Krstiteľa

7.január


8:30

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

 

* Veriacich farnosti

 

 

 

 

 

10:30

* Miroslav, Mária, Miroslav, Nicol Klaudia, Peter, Daniela, Alexandra

 

13:00 SVÄTENIE DOMOV


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

 

VARECHOVCE

NEDela24. december

20:00

Veľké povečerie s lítiou

14:00 Veľká Večiereň

21:30

Veľké povečerie s lítiou

PondeloK 25.december

Narodenie ROŽDESTVO nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista

Prikázaný sviatok

10:30

 

Chrám Archanjela Michala

Sv. liturgia Bazila Veľkého

* Veriacich farnosti MYROVANIE

13:00 Dobrá novina koledovanie detí

8:15 Utiereň

9:00 Sv. liturgia Bazila Veľkého

* Nikolas MYROVANIE

  Utorok 26.december

Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

Prikázaný sviatok

8:15

9:00

17:00

  Chrám Troch Svätiteľov

Utiereň

* Veriacich farnosti

Veľká Večiereň

( Chrám arch. Michala)

          10:30

* René s rod.

 Marta s rod.

13:00 Dobrá novina koledovanie detí

 Streda 27.december

Svätý apoštol prvomučeník Štefan

 

15:30

 

Chrám Archanjela Michala

 

+ Helena, Andrej r. Gogová

 

17:00

+Štefan, Marián

r. Pirová

 Štvrtok 28.december

Svätí 20 000 mučeníci upálení

 

 

 8:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Andrej Chalachan s rod.

 

Piatok 29.december

Sväté povraždené  deti
v Betleheme

Voľnica

 

16:00

 Chrám Troch Svätiteľov

 

+ Ján, Mária r. Kurejová panychída

 

8:00

+ Adriana, Dušan, Antónia, Milan, Ladislav

 Sobota

 30.december

  Sv. mučenica Anýzia

 

8:30

Chrám Archanjela Michala

 + Justína Drozdová, panychída

 

 

16:00

 +Irena, Helena, Ján

 r. Hribova panychída

Veľká Večiereň

NEDela po Kristovom NARODENí

Prep.matka Melánia Rímska

31.december


8:30

 

 

 

Chrám Archanjela Michala

 

* Ďakovná sv. liturgia za veriacich farnosti, darcov, dobrodincov a posluhujúcich v chrámoch

 

 

 

10:00

* Ďakovná

sv. liturgia za veriacich farnosti, darcov, dobrodincov a posluhujúcich v chráme

 

23:15 Ďakovný akatist

pondelok Obrezanie Pána Sv. Bazila Veľkého 

Prikazaný sviatok

1.január

9:30

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Z rod. Ivety Drozdovej

MYROVANIE

11:00

 

* Veriacich farnosti

MYROVANIE


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

 

VARECHOVCE

PondeloK

18.december

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoloč.

8:00

 

Chrám Archanjela Michala

+Šimon, Mária, Miroslav, Marta, Viera panychída

 

           17:00

+ Peter, Anna

 r. Pročová

 

  Utorok

19.december

Svätý mučeník Bonifác

15:30

16:00

  Chrám Troch Svätiteľov

sv. spoveď

+ Irena, Anna, Mária, Júlia, o. Marián

          17:00

+ Marián

Moleben pred Roždestvom

 

 Streda

20.december

Predprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista hieromuč. Ignác

 

8:00

 

 

Chrám Archanjela Michala

 

+Andrej Valenčík

 

 

 

 Štvrtok

21.december

Svätá mučenica Juliána

8:00

 

 

15:30

16:00
 

Spoveďchorých

 

Chrám Archanjela Michala

 Sv. spoveď

+ Peter, Mária, Panychída

Moleben pred Roždestvom

8:30 Spoveďchorých

Modlitby matiek

Piatok

22.december

Svätá veľkomučenica Anastázia

Zdržanlivosť od mäsa

Aliturgický deň

 

 

8:30

 

18:00

 Chrám Archanjela Michala

 

Cárske časy 1,3

 

Stretko s deťmi na fare

           14:00

 

 Cárske časy 6,9

 

 18:00 Stretko s deťmi na fare

 Sobota pred Narodením pána

 23.december

  Desiati sv. mučeníci z Kréty

8:00

8:30

Chrám Archanjela Michala

 Sv. spoveď

* Tomáš Cipka s rod.

 

15:00 sv. spoveď

16:00

 * Daniela

NEDela svätých otcov

Sv. prep.mučenica Eugénia

            24.december

Predvečer Roždestva

PÔST!


10:00

 

 

20:00

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Veriacich farnosti

 

Chrám Archanjela Michala

 

Veľké Povečerie s lítiou

 

            8:30

* Sr. Damiána

14:00

Veľká Večiereň

21:30

Veľké Povečerie

s lítiou


FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

 

VARECHOVCE

PondeloK

11.december

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik

15:45

16:00

 

Chrám Troch Svätiteľov

Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi

*Andrej, Miroslav, Milan s rod. Ivana s rod.

 r. Chalachanová
Modlitby matiek

        

 

  Utorok

12.december

Prepodobný otec Spiridon Divotvorca

 

8:00

  Chrám Archanjela Michala

* Adam

 

 Streda

13.december

Sv. mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Madarios, Orest

 

16:00

 

 

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Lucia Zelinková

 

 

 

17:00

+ Anna, Michal, Jozef, Ladislav, Peter, Peter, Helena, Michal, Helena r. Pirová

Moleben pred Roždestvom

 Štvrtok

14.december

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios, Kallinik

 

16:00

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

+ Andrej Drozd, Panychída

Moleben pred Roždestvom

 

Modlitby matiek

Piatok

15.december

Sv.hieromuč. Eleuterios

Zdržanlivosť od mäsa

 

8:00

 

18:00

 Chrám Archanjela Michala

 

+ o. Jozef, Klára r. Molčányi

Panychída pri hrobe

Stretko s deťmi

(Repejov – Chrám Troch Svätiteľov)

           16:00

 + Vincent

Moleben k sv. Jozefovi

18:00 (Repejov – Chrám Troch Svätiteľov)

 Sobota

 16.december

  Sv. prorok Aggeus

8:30

 

15:00

Chrám Troch Svätiteľov  

+ Anna Chalachanová Panychída

Stretko s deťmi

(Repejov – Chrám Troch Svätiteľov)

15:00

Stretko s deťmi

(Repejov – Chrám Troch Svätiteľov)

NEDela svätých Praotcov

Sv. prorok Daniel

            17.december


10:30

 

 

14:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Veriacich farnosti

 

 Zbierka na cerkov Archanjela Michala

Večiereň

8:00

Utiereň

9:00

* Vasiľ, Mária s rod.

  Zbierka na  cerkov


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

 

VARECHOVCE

PondeloK

4.december

Sv. veľkomučenica Barbora prep. otec Ján Damaský

 

8:00

Chrám Archanjela Michala

 

* Viera Nováková  s rod.

        

 

  Utorok

5.december

Prepodobný bohonositeľný otec Sáva Posvätený

 

 

15:45

16:00

  Chrám Troch  Svätiteľov

 

Akatist k sv. Nikolaju

* Jozef, Ľubov s rod. d.p.Dulebová

17:00

+ Z rod. Kozákovej, Koťuchovej

Veľká Večiereň s lítiou

 Streda

6.december

Svätý Mikuláš Divotvorca arcibiskup lykijskej Myry

15:45

16:00

 

 

Chrám Archanjela Michala

Akatist k sv. Nikolaju II.č

* Tatiana, Irena, Mária, Miloslava

MYROVANIE

Privítanie Mikuláša

17:30

* Katarína jubileum

MYROVANIE

Privítanie Mikuláša

 

 Štvrtok

7.december

Svätý Ambróz, milánsky biskup

 

16:00

Chrám Archanjela Michala

 

+ Emil Fedorco panychída

Veľká Večiereň s lítiou

Modlitby matiek

Piatok

8.december

Počatie Presvätej Bohorodičky

Voľnica Prikazaný sviatok

 

16:00

 

18:30

 Chrám Troch Svätiteľov

 

* Veriacich farnosti

MYROVANIE

Stretko s deťmi
(v cerkvi Varechovce)

17:15 Moleben k Bohorodičke

17:30 * Mirón, Mária, Sr. Damiána, Stanislav s rod. Martin s rod. Jozef MYROVANIE

18:30 Stretko s deťmi
(v cerkvi Varechovce)

 Sobota

 9.december

  Prepodobný otec Patapios

 

 

8:45

Chrám Archanjela Michala
 

+ Michal Smolej,Panychída

           10:00

+ Štefan Kuzma

40-dňová Panychída

28.NEDela po PÄŤDESIATNICI

Svätý muČENíCI Ménas,Hermogenés,Eugraf

            10.december

 

8:00

9:00

14:00

Chrám Archanjela Michala

 

Utiereň

* rod. Surmajová

Večiereň

10:30

* Veriacich farnosti

           

 

  


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

 

VARECHOVCE

PondeloK 27.november

Sv.mučeník Jakub Perzský

16:00

Chrám Troch Svätiteľov

 

+ Andrej, Anna, Ján, Mária, Anna r. Chalachanová Modlitby matiek

        

 

  Utorok

28.november

Svätý prep. mučeník Štefan Nový  

 

16:00

  Chrám Archanjela Michala
 

+ Andrej, Anna, Mária, Emil r. Fedorcová

17:00

+ Z rod. Kimákovej,  

            Prokopičovej

Moleben pred Roždestvom

 Streda

29.november

Svätý mučeník Paramon

 

8:00

 

Chrám Archanjela Michala

 

* Členov spolku sv. ruženca

 

 

 Štvrtok 30.november

Svätý apoštol Andrej Prvopovolaný  

15:45

16:00

Chrám Troch  Svätiteľov

 

Moleben pred Roždestvom

+ Andrej Drozd panychída

              ( d.p. A.Chalachan)

 

           17:15

+Edo, Vasiľ, Margita, Michal, Mária,Tomáš, Daniel, r. Kuzmová Panychída

Modlitby matiek

Piatok

1.december

Svätý prorok Nahum

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

8:00

17:00

 

18:00

 Chrám Archanjela Michala

 

Spoveď chorých

+Ján, Anna r. Fedorcová Panychída 

Stretko s deťmi na fare

8:30 Spoveď chorých

15:00 Sv. spoveď

15:45 * Členov spolku sv. ruženca

 Sobota

 2.december

  Svätý prorok Habakuk

 

8:15

8:30

Chrám Archanjela Michala
 

Moleben k Bohorodičke

+ Justína Drozdová, Panychída

       

 

27.NEDela po PÄŤDESIATNICI

Svätý prorok Sofoniáš

            3.december

 

 

10:30

 

 

 

 

Chrám Troch Svätiteľov

 

* Veriacich farnosti

 

Zbierka na charitu

 

 

8:00

            Utiereň

 

9:00
* Justína

 

   Zbierka na charitu


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

REPEJOV

 

VARECHOVCE

PondeloK 20.november

Predprazdenstvo Vstupu Bohorodičky do chrámu bl. Jozafáta Hordaševská

17:00

Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej Drozd 40 dňová Panychída Modlitby matiek

         16:00

Veľká Večiereň

s lítiou

  Utorok 21.november

Vstup Vovedenije Presvätej Bohorodičky do chrámu

16:00

 

       Chram Troch Svjatitelej

* Viktor, Lucia, Anička, Lucia, Ivan r. Zelinková

MYROVANIE

Požehnanie detí

        17:30

* Michal s rod.

MYROVANIE

Požehnanie detí

 Streda 22.november

Svätý apoštol Filemón a spol.

 

 

15:45

16:00

18:00

Chram Archanhela Michaila

 

Moleben pred Roždestvom

* Anton, Tatiana r. Drozdová

Stretko s deťmi na fare   

         17:00

+ Michal, Klára, Pavel, Milan

Moleben pred Roždestvom

Modlitby matiek

 Štvrtok 23.november

Naši otcovia svätí Amfilochios a Gregor 

 

8:00

Chram Archanhela Michaila

 

+ Ivan Feciškanin

 

 

Piatok 24.november

Svätá veľkomučenica Katarína

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 Sobota 25.november

  Zakončenie sviatku Vstupu Bohorodičky do chrámu

 

 

 

       

 

26.NEDela po PÄŤDESIATNICI

Nedeľa Krista Kráľa

26.november

 

 

8:00

 

 

 

 

Chram Archanhela Michaila

 

* Veriacich farnosti

Zbierka na cerkov Troch Svjatitelej 

 

 

9:30

* Štefan, Lívia

Zbierka na cerkov

 

10:30
Udelenie iniciačných sviatostí

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk

 

 

REPEJOV

 

VARECHOVCE

PondeloK 13.november

Náš otec sv. Ján Zlatoústy

8:00

Chram Archanhela Michaila

+ Vincent

 

  Utorok 14.november

Svätý a všechválny apoštol Filip

 

 

 

 Streda 15.november

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas, Habib Začiatok Filipovky

 

17:00

 

18:00

Chram Archanhela Michaila

 

* Bohuznámi manželia

 

Modlitby matiek Chram Troch Svjatitelej 

       

         16:00

+ Viliam, Vladislav, Jozef, Vasiľ, Júlia, Andrej, Mária, Júlia, Martin, Mária, Bernadeta

 Štvrtok 16.november

Svätý apoštol a evanjelista Matúš 

 

8:00

 

17:00

Chram Archanhela Michaila

 

+ Emil Fedorco 40 dňová

Panychída

 

Stretko s deťmi na fare

  15:45 Moleben k bl.P.P. Gojdičovi  16:00+ Klára,

o. Jozef, Jiří, Ivan, Alexej, Štefan, Anna, Anton r. Molčanyi

Modlitby matiek        

Piatok 17.november

Náš otec sv. Gregor Divotvorca neocézarejský biskup

Voľnica

 

8:00

Chram Troch Svjatitelej 

 

* Marta

 Moleben k bl.P.P. Gojdičovi      

          9:00

+ Mária, Ivan, Anna, Ján, Anna

(r. Kimáková)

 Sobota 18.november

  Svätí mučeníci Platón a Roman

 

 

 

        17:00

+ Milan, Mária

r. Kuzmová

25.NEDela po PÄŤDESIATNICI

Sv. prorok Abdiáš

19.november

 

 

10:30

 

 

14:30

 

 

Chram Troch Svjatitelej

 

* Veriacich farnosti

Zbierka na seminár

 

Večiereň

 

 

8:00

Utiereň

  9:00

* Mária, Rastislav, Matúš, Barbora, Tomáš

Zbierka na seminár

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

 

 

 

REPEJOV

Chrám Troch Svätiteľov

VARECHOVCE

PondeloK 6.november

Svätý Pavol Vyznávač konštant. arcibiskup

16:00

 

 

 + Jozef, Mária r. Mošková Panychída pri kríži

 

         17:15

+Peter, Anna r. Pročová
Panychída pri kríži

  Utorok 7.november

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny

8:00

+ Andrej Valenčík
Panychída pri kríži

         17:00

+ Michal Panychída pri kríži

Veľká Večiereň s lítiou

 Streda 8.november

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

15:4516:00

 

Chram Archanhela Michaila

Akatist k archan. Michalovi

* Olina, Zita a Robo s rod. MYROVANIE

Panychída pri kríži

17:30 +Paraska MYROVANIE Panychída pri kríži

 Štvrtok 9.november

Prepodobná matka Matróna

17:00

 

Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Anna, Andrej, Mária

Panychída
Modlitby matiek

    Modlitby matiek        

Piatok 10.november

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spol.

Zdržanlivosť od mäsa

17:00

 

 

Chram Archanhela Michaila

+ Emil Fedorco

+Anna (Vozaková)

Pomazanie chorých

Hosť novokňazské požehnanie

 

 Sobota 11.november

  Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent

8:00

17:00

 

Chram Archanhela Michaila

+ Michal Smolej Panychída 

Vsenočné bdenie

Veľká večiereň s lítiou, Utiereň, 1.čas.                Hosť

 

24.NEDela po PÄŤDESIATNICI

Sv. hieromuč. Jozafát, polocký arcibiskup

12.november

 

9:30

10:00

 

 

 

 

Chram Archanhela Michaila

Slávnostný sv. ruženec

Odpustová sv. liturgia

*  Veriacich farnosti, dobrodincov a darcov na chrám

* Juraj, Silvia, František, Marek, Žaneta, Martina, Marína, Helena

Hosť

MYROVANIE Obchod okolo Cerkvi

 

 

8:00

* Marta s rod. 

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Prosíme o modlitby pri rekonštrukcii chrámu archanjela Michala.
 V prípade finančnej podpory môžete tak učiniť na tomto č. účtu:
SK96 0900 0000 0004 6037 5698
Nech Pán požehnaná všetkých dobrodincov tohto svätého chrámu.

 

 

 

REPEJOV

Chrám Troch Svätiteľov

VARECHOVCE

PondeloK 30.október

Svätí mučeníci Zenóbios a Zenóbia

16:30

17:00

 

Sv. spoveď

 + Ivan, Helena, Štefan

 r. Kuzmová, Popovičova

Panychída

13:00 zádušná  svätá liturgia
+ Štefan Kuzma

14:00 Pohrebné obrady

  Utorok 31.október

Blažený hieromuč. Teodor Romža

 

 

 

17:00 sv. ruženec

 Streda 1.november

Svätí divotvorcovia Kozma i Damián

10:00

13:30

 

 

14:00

 

+ Zosnulí  z našej farnosti

Panychída na cintoríne s hramotami /Pravrovce/

 

Panychída na cintoríne s hramotami /Repejov/

8:00 sv. spoveď

8:30 + Zosnulí z našej farnosti

13:00 Panychída na cintoríne  s harmotami

 Štvrtok 2.november

Svätí mučeníci Akyndin a spol.

17:15

 

+ Irena Halachanová

Parastas
Modlitby matiek

    15:30 sv. spoveď  

16:00 * Laura

Panychída pri kríži

Modlitby matiek        

Piatok 3.november

Svätí muč. biskup Akempsimas a spol.

Zdržanlivosť od mäsa

9:00

15:30

16:00

 

Sv. spoveď chorých

Sv. spoveď

* Členov spolku sv. ruženca

Panychída  pri kríži

 8:00 *Členov spolku sv. ruženca Spoveď chorých    18:00  Parastas

 Sobota 4.november

  Prepodobný otec Joannikios Veľký

8:15

8:30

 

Moleben k Bohorodičke

+ Anna Chalachanová Panychída  pri kríži

10:00 + Štefan Kuzma týždňová

Panychída

23.NEDela po PÄŤDESIATNICI

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

5.november

 

 

8:00

9:00

 

 

14:00

 

 

Utiereň

*  Veriacich farnosti 

Zbierka na zmiernenie škôd postihnutých zemetrasením

Panychída pri hrobe

 o. Molčanyiho

10:30

* Bibiána 

Zbierka na zmiernenie škôd postihnutých zemetrasením  Panychída  pri kríži

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Prosíme o modlitby pri rekonštrukcii chrámu archanjela Michala.
 V prípade finančnej podpory môžete tak učiniť na tomto č. účtu:
SK96 0900 0000 0004 6037 5698
Nech Pán požehnaná všetkých dobrodincov tohto svätého chrámu.

 

 

REPEJOV

Chrám Troch Svätiteľov

VARECHOVCE

PondeloK 23.október

Svätý apoštol Jakub, Pánov brat

15:45

16:00

Moleben k Bohorodičke

+ Štefan, Helena r. Kurejová
Modlitby matiek        

       16:30 sv.ruženec

17:00 + Anna, Michal, Miroslav, Božena   

  Utorok 24.október

Svätý mučeník Aretas a spol.

8:15

 

+ Ján, Anna Lukacko

    Panychída

17:00 sv. ruženec

 Streda 25.október

Svätí mučeníci a notári Marcián, Martyrios

16:00  16:30

 

 

Sv. ruženec

* Tatiana, Irena, Mária, Miloslava

Veľká Večiereň

17:00 sv. ruženec                 

 

 Štvrtok 26.október

Svätý veľkomučeník Demeter Myromvonný

15:30

16:00

 

Sv. ruženec

+ Alojz Luberda

   Panychída

       16:30 sv.ruženec

17:00 * Matúš

Modlitby matiek        

Piatok 27.október

Svätý mučeník Nestor

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

17:00

 

Sv. ruženec

+ Justína Drozdová

Panychída  

 17:00 sv. ruženec                 

18:00 Paraklis

 Sobota 28.október

  Svätý mučeník Terencius a Neonilla

8:00

+ Helena, Andrej r. Drozdová

 

22.NEDela po PÄŤDESIATNICI

Sv. prep.muč. Anastázia

29.október

Zmena času !

z 3:00 na 2:00!

 

 

9:30

 

 

 

 

*  Veriacich farnosti 

Zbierka na cerkov arch. Michala

8:00

* Maryna

s rodinou 

 

Zbierka na cerkov

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Prosíme o modlitby pri rekonštrukcii chrámu archanjela Michala.
 V prípade finančnej podpory môžete tak učiniť na tomto č. účtu:
SK96 0900 0000 0004 6037 5698
Nech Pán požehnaná všetkých dobrodincov tohto svätého chrámu.

Blíži sa čas spomienky na zosnulých, preto si môžete obnoviť hramoty za vašich zosnulých.

Do konca októbra si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2024 cena je 27€ a taktiež časopis Misionár, cena predplatného je 21€.

 

 

REPEJOV

Chrám Troch Svätiteľov

VARECHOVCE

PondeloK 16.október

Svätý mučeník Longín Stotník

8:00

 

 

 

+ Emil Fedorco- týždňová Panychída
 Duchovné cvičenia

 Od 16.-do 19.10.2023

17:00 sv. ruženec         

  Utorok 17.október

Svätý prorok Ozeáš

 

 

 

17:00 sv. ruženec

 Streda 18.október

Sv. apoštol evanjelista Lukáš

 

 

 

17:00 sv. ruženec                 

 

 Štvrtok 19.október

Svätý prorok Joel

16:30

17:00

 

 

Sv. ruženec

+ Andrej Drozd- týždňová Panychída

Modlitby matiek

17:00 sv. ruženec                 

Modlitby matiek

Piatok 20.október

Sv. veľkomučeník Artemios.

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

17:00

Sv. ruženec

* Tatiana s rod.

15:45 2.č.Akatist k Bohorodičke

         16:00

* Stanislav, Miroslava

 Sobota 21.október

  Prepodobný otec Hilarión Veľký

9:00

 

 

+ Ján, Eva, Miroslav, Marián, Zlata, Milan, Jarmila
r. Gogová panychída

 

21.NEDela po PÄŤDESIATNICI

Sv. apoštolom rovný Aberkios Divotvorca

22.október

8:00

9:00

 

 

Utiereň

* Kristína, Jaroslav

 r. Kurillová

 

Zbierka na Misie

 

         10:30

* Veriacich farnosti 

Zbierka na Misie

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Prosíme o modlitby pri rekonštrukcii chrámu archanjela Michala.
 V prípade finančnej podpory môžete tak učiniť na tomto č. účtu:
SK96 0900 0000 0004 6037 5698
Nech Pán požehnaná všetkých dobrodincov tohto svätého chrámu.

Blíži sa čas spomienky na zosnulých, preto si môžete obnoviť hramoty za vašich zosnulých.

Do konca októbra si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2024 cena je 27€ a taktiež časopis Misionár, cena predplatného je 21€.

 

 

 

REPEJOV

Chrám Troch Svätiteľov

VARECHOVCE

PondeloK 9.október

Svätý apoštol Jakub Alfejov

16:00

16:30

 

 

 Sv. ruženec

* rod. Surmajová
Michal, Jitka, Ľuba s rod.
 

17:00 sv. ruženec        

17:30

+Michal, Helena

 r. Kuzmová

                 d.p. Sadyová

  Utorok 10.október

Svätí mučeníci Eulampios Eulampia

16:00

17:00

* Bohuznámi manželia Parastas

17:00 sv. ruženec

 Streda 11.október

Sv. apoštol Filip diakon

10:00

 

 

 

Pohrebná sv. liturgia
+ Emil Fedorco

Pohrebné obrady

 

17:00 sv. ruženec                 17:30

+ Helena, Ján, Anna, Jozef, Mária, Andrej, Mária, Andrej

 r. Džupinová

 Štvrtok 12.október

Sv. mučeníci Probus, Tarach, Andronik

17:00

17:30

 

Sv. ruženec

+ Anna, Ján r. Fedorcová panychída

16:10 Akatist k Bohorodičke                     16:30

+ Jozef Pira panychída

Modlitby matiek

Piatok 13.október

Sv .muč. Karpos a spol.

Zdržanlivosť od mäsa

17:00

17:30

 

 Sv. ruženec

+ Michal Smolej

Panychída

16:00 sv. ruženec

16:30

* Marta, Erik, Dominika,
René s rodinami

 Sobota 14.október

  Prepodobná matka Paraskeva Trnovská

8:00

 

 

+ Andrej, Ján, Mária, Juraj, Miroslav, Justína, Štefan, František, Anna, Ľuba, Vasiľ  r. Cipková Panychída

9:15

+ Ladislav Drozd Panychída

20.NEDela po PÄŤDESIATNICI – sv.Otcov 7.všeobecny snem

Prep. otec Eutymios Nový

15.október

10:30

 

 

* Lucia, Viktor, Lucia, Anna, Ivan r. Zelinková  

 

 

8:00

Utiereň

9:00

* Veriacich farnostiGRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 
Liturgický program na týždeň: 2.10.2023  - 8.10.2023

Prosíme o modlitby pri rekonštrukcii chrámu archanjela Michala.
 V prípade finančnej podpory môžete tak učiniť na tomto č. účtu:
SK96 0900 0000 0004 6037 5698
Nech Pán požehnaná všetkých dobrodincov tohto svätého chrámu.

 

 

 

REPEJOV

Chrám Troch Svätiteľov

VARECHOVCE

PondeloK 2. október

Svätý hieromuč. Cyprián

16:3017:00

 

 

 Sv. ruženec

+Jozef, Mária r. Mošková Panychída
 
Modlitby matiek

 

  Utorok 3.október

Svätý hieromuč. Dionýz Areopagita

16:00

16:30

 

Sv. ruženec

+ Štefan, Helena, Juraj, Mária, Milan

          17:30

    * Veronika

 Streda 4.október

Svätý hieromuč. Hierotej aténsky biskup

 

8:00

 

 

* Anna

 

 

 Štvrtok 5. október

Svätá mučenica Charitína

 

 

 

 

17:00

Modlitby matiek

Piatok 6. október

Sv. apoštol Tomáš

Zdržanlivosť od mäsa

10:00

15:30

16:00

Spoveď chorých

Sv. spoveď

* Členov spolku sv. ruženca

10:30 spoveď chorých

17:00 sv. spoveď

17:30 * Členov spolku sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

 Sobota 7.október

  Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

8:15

8:30

 

Moleben k Bohorodičke

+ Anna Chalachanová

 

          17:00

* Mirón, Mária

r. Kuzmová

Veľká Večiereň

19.NEDela po PÄŤDESIATNICI

Prepodobná matka Pelágia

8.október

 

8:30

 

 

* Veriacich farnosti 

 

20:00 kino Stropkov

         10:00

* Peter, Iveta s rod. Helena, Peter


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 
Liturgický program na týždeň: 25.9.2023  - 1.10.2023

Prosíme o modlitby pri rekonštrukcii chrámu archanjela Michala.
 V prípade finančnej podpory môžete tak učiniť na tomto č. účtu:
SK96 0900 0000 0004 6037 5698
Nech Pán požehnaná všetkých dobrodincov tohto svätého chrámu.

 

 

 

REPEJOV

Chrám Troch Svätiteľov

VARECHOVCE

PondeloK 25.september

Prepodobná matka Eufrozína

16:30

 

* Slavo, Gabriela, Matúš, Jakub

        17:30

+ Mária

Veľká večiereň

  Utorok 26.september

Odchod do večnosti sv. apoštola evanjelistu Jána Teológa

16:00

 

 

* Helena Fedorcová

Požehnanie vína

 

          17:30

+ Michal, Anna, Jozef, Peter, Ladislav a ost. z rod.

Požehnanie vína

 Streda 27.september

Sv. mučeník Kallistrat a spol.

 

17:30

 

 

* Helena Fedorcová

Modlitby matiek

 

 Štvrtok 28.september

Prepodobný otec a vyznávač Charitón

16:30

 

+ Michal Surmaj

Panychída

17:30

* Mária, Jozef s rod. Milan s rod. Mária

 r. Kocanová

Modlitby matiek

Piatok 29.september

Prep. otec Kyriak Pustovník

Zdržanlivosť od mäsa

17:30

 

+ Justína Drozdová

Panychída

 

 Sobota 30.september

  Svätý hieromuč. Gregor

8:00

17:00

 

* Mária Sitárová

Veľká Večiereň s lítiou  Utiereň

          10:00

+ Mária Koťuchová ročná

Panychída

18.NEDela po Päťdesiatnici

Pokrov Presvätej Bohorodičky

1.október

 

7:45

 

 

 

* Andrej, Iveta, Vladimír s rod. r. Drozdová

MYROVANIE

         9:00

* Veriacich farnosti

MYROVANIE

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 
Liturgický program na týždeň: 18.9.2023  - 24.9.2023

Prosíme o modlitby pri rekonštrukcii chrámu archanjela Michala.
 V prípade finančnej podpory môžete tak učiniť na tomto č. účtu:
SK96 0900 0000 0004 6037 5698
Nech Pán požehnaná všetkých dobrodincov tohto svätého chrámu.

 

 

 

REPEJOV

Chrám Troch Svätiteľov

VARECHOVCE

PondeloK18.september

Prepodobný otec Eumenios

16:1516:30

Akatist k bl. P.P. Gojdičovi

* Jozef uzdravenie

        17:30

+ z rod. Kocanovej Panychída

Moleben k bl.P.P. Gojdičovi

  Utorok 19.september

Svätý mučeníci Trofim, Sabbatios, Dorymedont

8:00

 

+ Jozef

 

 

 Streda 20.september

Sv. veľkomuč. Eustatios a spol.

 

17:30

 

 

 

+ Jarmila Gogová

Panychída

Modlitby matiek

 

 Štvrtok 21.september

Zakončenie sviatku Povýšenia sv. Kríža

Sv. apoštol Kodrat z Magnézie

16:30

 

 

+ Ján Čoros, Ján Fek

 40- dňová

Panychída

17:30

+ Michal, Mária, Edo, Tomáš, Daniel, Margita, Vasiľ

Modlitby matiek

Piatok 22.september

Sv. hieromuč.Fókas sinopský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

17:30

 

 

 

+ Ján, Mária, Helena, Ján, Mária, Andrej

(d.p. I.Drozdová)

 

         16:30

 + Viliam, Vladislav, Jozef, Vasiľ, Júlia, Andrej, Mária, Júlia, Martin, Mária, Bernadeta

 Sobota 23.september

  Počatie sv. Jána Krstiteľa

 

 

Metropolitná púť do Krakova

 

17.NEDela po Päťdesiatnici

Sv. prvomučenica apoštolom rovná Tekla

24.september

 

10:30

 

 

14:30

 

* Veriacich farnosti

Zbierka na cerkov

 ( Troch svätiteľov)

 

Večiereň

8:00 Utiereň

9:00

* Michal s rod. Michal, Michal, Michaela.

 Zbierka na cerkov


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 
Liturgický program na týždeň: 11.9.2023  - 17.9.2023

Prosíme o modlitby pri rekonštrukcii chrámu archanjela Michala.
 V prípade finančnej podpory môžete tak učiniť na tomto č. účtu:
SK96 0900 0000 0004 6037 5698
Nech Pán požehnaná všetkých dobrodincov tohto svätého chrámu.

 

 

 

REPEJOV

Chrám Troch Svätiteľov

VARECHOVCE

PondeloK 11.september

 

 

 

  Utorok 12.september

 

 

 

 

 Streda 13.september

 

 

8:00

 

 

19:00

 

+ Andrej

Panychída

 

Modlitby matiek

         17:00

+ Martin Šafran, Panychída

Veľká Večiereň

s lítiou

 Štvrtok 14.september

Povýšenie Vozdvížénije úctyhodného životodarného Kríža

Zdržanlivosť od mäsa

18:00

 

 

* Pavol s rod.

 

Myrovanie

         16:30

* Peťko Smolej jubileum

Myrovanie

Modlitby matiek

Piatok 15.september

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Voľnica

9:00

 

+ Michal Smolej, panychída

 

         8:00

+ Terézia

 Sobota 16.september

  Svätá všechválna mučenica Eufémia

9:00

 

 

+ Štefan Fedorco ročná, Panychída

 

 

16.NEDela po Päťdesiatnici

Nedeľa po Povýšení

Sv. mučenica  Sofia

          17.september

 

8:00

9:00

 

 

Utiereň

* Veriacich farnosti

 

10:30

* Helena, Iveta, Rastislav, Renáta s rod.

15:00 Akatist pri kaplnke .


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 
Liturgický program na týždeň: 4.9.2023  - 10.9.2023

Prosíme o modlitby pri rekonštrukcii chrámu archanjela Michala.
 V prípade finančnej podpory môžete tak učiniť na tomto č. účtu:
SK96 0900 0000 0004 6037 5698
Nech Pán požehnaná všetkých dobrodincov tohto svätého chrámu.

 

 

 

REPEJOV

Chrám Troch Svätiteľov

VARECHOVCE

PondeloK 4.september

Svätý hieromuč. Babylas

17:00

 

* Lenka, Simona, Marek

 r. Ivančová

18:00 * Členov spolku sv. ruženca

 

  Utorok 5.september

Svätý prorok Zachariáš

8:00

 

+ Anna

 

 Streda 6.september

Spomienka na zázrak

 sv. Michala v Kolosách

17:45

18:00

 

 

19:00

Moleben k sv. Archanjelovi Michalovi

 + z rod. Fedorcovej, Bajcurovej, Pirnikovej Panychída

Modlitby matiek

 

 

 Štvrtok 7.september

Sv. muč Sózont

Predprazdenstvo Narodenia Bohorodičky

17:30

 

 

* Erik

 

Veľká Večiereň s lítiou

         16:30

+ Anna, Michal, Miroslav, Božena

Modlitby matiek

Piatok 8.september

Narodenie Roždestvo Bohorodičky

Voľnica

16:30

* Jaroslava s rod. jubileum

MYROVANIE

         18:00

* Martin, Renáta, Martin, Dominik, Monika, Helena

MYROVANIE

 Sobota 9.september

  Sv. spravodlivý predkovia Joachim a Anna

8:00

 

+ Anna Chalachanová

 

          9:00

+ Lukáš

15.NEDela po Päťdesiatnici

Nedeľa pred Povýšením

Sv. muč. Ménodora, Metródora, Nymfodora

          10.september

 

11:00

 

 

 

 

* Anna, Peter

 

Zbierka Podporný fond

 

10:30

* Štefan, Anna s rod. 

.

Zbierka Podporný fondGRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 
Liturgický program na týždeň: 28.8.2023  - 3.9.2023

 

 

 

REPEJOV

Chrám Troch Svätiteľov

VARECHOVCE

PondeloK 28. august

Prepodobný otec Mojžiš Etiópsky

18:00

 

* Mária, Magdaléna, Anna, Viera, Janka

16:00 Veľká Večiereň s lítiou

17:00 + Peter, Anna

r. Pročová

  Utorok 29.august

Sťatie hlavy proroka predchodcu Jána Krstiteľa

Zdržanlivosť od mäsa  

 

10:00

 

 

19:00

*Ľuboš s rod.

MYROVANIE

Zdržanlivosť od mäsa

Moditby matiek

7:30 Utiereň

8:30 * Martina

    MYROVANIE

Zdržanlivosť od mäsa 

 Streda 30.august

Svätý Alexander, sv. Ján, sv. Pavol konštantínopolský patriarchovia

8:00

16:00

16:30

Spoveď chorých  

Sv. spoveď

+ Juraj Fedorco

8:30 spoveď chorých

17:30 sv. spoveď

18:00 + Mária Koťuchová   

 Štvrtok 31.august

Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky

8:00

* Anton Drozd s rod.

            

Modlitby matiek

Piatok 1.september

Začiatok indiktu nového cirkevného roka

Voľnica

 

 

 

 Sobota 2.september

  Svätý mučeník Mamant

 

 

 

 

  

14.NEDela po Päťdesiatnici

Svätý hieromuč. Antim

          3.september

7:30

8:30

 

14:30

Utiereň

* Andrej Drozd

Požehnanie pre deti na začiatok šk. roka

Večiereň

10:00

* Veriacich farnosti

 

Požehnanie pre deti na začiatok šk. roka

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 
Liturgický program na týždeň: 14.8.2023  - 20.8.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 14. august

Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej Bohorodičky

 sv. prorok Micheáš

17:30

 

Chram Troch Svjatitelej +Michal, Irena, Maroš, Justína panychída

Veľká Večiereň s lítiou

              8:00

+Anna

 

  Utorok 15.august

Zosnutie Uspenije Presvätej Bohorodičky

Prikázaný sviatok

9:30

 

Chram Troch Svjatitelej

 

* rod. Veroniky Hičákovej

MYROVANIE

Požehnanie bylín

   17:45 Moleben k Bohorodičke

           18:00

* Veriacich farnosti MYROVANIE

     Požehnanie bylín

 Streda 16.august

Prenesenie rukou neutvoreného obrazu nášho Pána Boha Spasiteľa Ježiša Krista

 

 

18:00

Chram Archanhela Michaila

+Anna, Andrej Drozdoví

           19:30

Paraklis ( prosebný kanón k Bohorodičke)

 Štvrtok 17.august

Svätý mučeník Myrón

 

17:00

Chram Troch Svjatitelej

 

* Helena Švigarová

d. p. Koreňová

             18:00

* Bohuznáma rodina

 Modlitby matiek 

Piatok 18.august

Svätí mučeníci Flórus a Laurus

Zdržanlivosť od mäsa

 

8:00

 Chram Troch Svjatitelej

 

+ Helena, Peter Zeleňákoví panychída

 

 Sobota 19.august

  Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha

 

 

 

 

 

  

12.NEDela po Päťdesiatnici

Svätý prorok Samuel

          20.august

 

9:30

 

Chram Troch Svjatitelej

 

* Ivan 

zastupuje o. Milan

 

            8:00

 * Karolína

zastupuje o. Milan


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 
Liturgický program na týždeň: 7.8.2023  - 13.8.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK 7. august

Prepodobný mučeník Domécius

18:00

Chram Troch Svjatitelej +Anna Chalachanová, panychída d.p. H. Fedorcová

 

  Utorok 8.august

Svätý vyznávač Emilián kyzický biskup

8:00

19:00

Chram Archanhela Michaila

* Matúš, Jana, Jakub

Modlitby matiek

 

 Streda 9.august

Svätý apoštol Matej

18:00

Chram Archanhela Michaila

* Helena, Alena, Semir

              8:00

+ Milan

 Štvrtok 10.august

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec

 

18:00

Chram Archanhela Michaila

 

+ Michal Smolej panychída

 

16:00 sv. spoveď

16:30 + Irena Mihaľová

Pomazanie chorých

 Modlitby matiek 

Piatok 11.august

Svätý mučeník Euplos

Zdržanlivosť od mäsa

 

8:00

 Chram Archanhela Michaila

 

+ Andrej panychída

 

16:30 sv. spoveď

17:15 Malé svätenie

          vody

18:00 + z rod. Kuzmovej

                                /hosť/

 Sobota 12.august

  Svätí mučeníci Fótios

 a Anikét

9:30

 

Chram Troch Svjatitelej

 

+ Štefan Čabala panychída

 

 

 

8:00 + Jozef  

Panychída pri kríži za zosnulých z farnosti

19:00 Vsenočné bdenie

(Veľká večiereň s lítiou s uložením plaščenice, Veľká utiereň, 1.čas)

                               /hosť/  

11.NEDela po Päťdesiatnici

Zakončenie Premenenia

13.august

 

8:00

 

 

 

 

Chram Archanhela Michaila

 

* Pavel Cipka s rod. jubileum

 

 

 

 

 

9:30 Modlitba sv. ruženca

 10:00 Odpustová

            sv. liturgia

* Rastislav, Mariena, Matúš, Barbora, Tomáš

* Veriacich farnosti

MYROVANIE

Obchod okolo cerkvi

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 
Liturgický program na týždeň: 31.7.2023  - 6.8.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK  31. júl

Svätý spravodlivý Eudokim

 

 

 

  Utorok 1.august

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného životodarného Kríža Začiatok pôstu pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky

 

 

 

 

19.00 Modlitby matiek

 

 Streda 2.august

Prenesenie pozostatkov prvomučeníka Štefana

 

 

 

 Štvrtok 3.august

Prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust

 

 

 

 

 Modlitby matiek 

Piatok 4.august

Siedmi sv. mladíci z Efezu

Zdržanlivosť od mäsa

 

8:00 16:00

16:30

 Chram Troch Svjatitelej

Spoveď chorých

Spoveď

+ Ján, Eva, Miroslav, Marián, Zlata, Milan r. Gogová panychída

8:30 spoveď chorých

17:45 Spoveď

18:30 * členov spolku sv. ruženca

 Eucharistická pobožnosť

 Sobota 5.august

  Predprazdenstvo Premenenia

15:00

Chram Archanhela Michaila

+ Nadežda ost. z rodiny Gajovej panychída

              18:00

Veľká Večiereň s lítijou 

10.NEDela po Päťdesiatnici

Premenenie Spasiteľa Ježiša Krista

6.august

 

10:30

 

 

 

 

14:30

Chram Troch Svjatitelej  

 

* Slavomír, Elena, Bruno, Šimon, Dávid, Simona, Viktória  posvätenie ovocia

MYROVANIE

 Zbierka na katolícke školy

Večiereň

 

8:00 Utiereň

             9:00

*Veriacich farnosti posvätenie ovocia

MYROVANIE

 Zbierka na katolícke školy

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 
Liturgický program na týždeň: 24.7.2023  - 30.7.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK  24. júl

Svätí mučeníci Boris a Gleb

 

8:00

Chram Archanhela Michaila

* Emil

 

  Utorok 25.júl

Zosnutie svätej Anny, matky Presvätej Bohorodičky

 

 

18:00

 

Chram Archanhela Michaila

 

* Alena jubileum

Modlitby matiek

16:45

Moleben k Bohorodičke 17:00

+ Andrej, Helena, Anna, Peter

 Streda 26.júl

Svätý hieromučeník Hermolas a spol.

 

18:00

 Chram Archanhela Michaila

* Úmysel darcu

8:00

* Anna, Juraj ďakovná

 Štvrtok 27.júl

Svätý veľkomučeník uzdravovateľ Panteleimón

 

17:00

 

Chram Troch Svjatitelej

+ Anna Chalachanová

                          d. p. Gogaľova

18:00

+ Mária Koťuchová

 Modlitby matiek 

Piatok 28.júl

Svätý apoštoli a diakoni Prochor,Nikanor, Timón a Parmenas

Zdržanlivosť od mäsa

 

18:00

 Chram Archanhela Michaila

 

+ Justína Drozdová panychída

  

 17:00

+ Anna, Michal, Miroslav, Božena

 Sobota 29.júl

  Svätý mučeník Kallinik

 

9:00

Chram Archanhela Michaila

 

+ Anna, Andrej r. Drozdová 

d. p. Gardošíková

               

9.NEDela po Päťdesiatnici

Svätí apoštoli Silas, Silván a spol.  

30.júl

 8:45

Chram Archanhela Michaila

 

* Helena, Renáta, Nadežda s rod., Iveta s rod. r. Gogová

 

7:30

* Veriacich farnosti

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 
Liturgický program na týždeň: 10.7.2023 –16.7.2023

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK  17. júl

Blažený hieromuč. Pavel Gojdič prešovský biskup

16:45

17:00

Chram Archanhela Michaila

Moleben k bl Pavlovi Gojdičovi

* Mária, Monika s rod.

 Peter s rod.

 18:00

+ Margaréta

 Moleben k bl. Pavlovi Gojdičovi

  Utorok 18.júl

Svätý mučeník Hyacint

sv. muč. Emilián

 

 

18:00

 

Chram Troch Svjatitelej

 

+ Peter Fedorco

Modlitby matiek

               17:00

+Viliam, Vladislav, Jozef, Vasiľ, Júlia, Andrej, Mária, Júlia, Martin, Mária, Bernadeta

 Streda 19.júl

Prepodobná matka Makrína

8:00

 Chram Archanhela Michaila

+ Alojz

 

 Štvrtok 20.júl

Svätí a slávny prorok Eliáš  

 

16:30

 

Chram Archanhela Michaila

* Robo, Iveta, Lea 

Požehnanie vozidiel

             18:00

* Michal Pukač s rod.

Požehnanie vozidiel

 Modlitby matiek 

Piatok 21.júl

Prep. otcovia Simeon a Ján , prorok Ezechiel

Zdržanlivosť od mäsa

 

8:00

 Chram Archanhela Michaila

* Slávka, Martin, Alžbetka, Adam, Vilo  

             

 Sobota 22.júl

  Svätá myronosička apoštolom rovná Mária Magdaléna

8:00

Chram Archanhela Michaila

 

* Katarína, Štefan, Lukáš

 

 

                14:30

Sväté tajomstvo manželstva    
so sv. liturgiou

Lívia Džupinová a Tobias Winckler Witsolt

8.NEDela po Päťdesiatnici

Svätí mučeníci Trofim Teofil a spol.

23.júl

 7:45

Chram Troch Svjatitelej

 

* Veriacich farnosti

 

Zbierka na cerkov

9:00

* Štefánia, Janík, Marián

 Zbierka na cerkov

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 
Liturgický program na týždeň: 10.7.2023 –16.7.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK  10. júl

Prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský

 

17:00

Chram Troch Svajtitelej

+ Anna Chalachanová

 18:00

+ Ján Kozák

 Moleben k bl. Vasiľovi

  Utorok 11.júl

Svätá všechválna mučenica Eufémia

 

16:30

 

 

 

Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Helena, Andrej, Helena r. Feciškaninová

OPEKAČKA PRE DETI A MLÁDEŽ o 18:00 na fare

                 8:00

+ Mária, Mária Tibor

 d.p. Čislikovská

 Streda 12.júl

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios

 

17:45

18:00

 

19:15

Chram Troch Svjatitelej

Moleben k bl.Vasiľovi

+ Mária, Andrej

r. Chalachanová

Modlitby matiek 

  8:00

* Emília

 Štvrtok 13.júl

Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielovi  

 

8:00

 

Chram Archanhela Michaila

* Ján, Mária, Ján, Miloš, Mária s rodinami r. Cipková

 

 * Modlitby matiek 

Piatok 14.júl

Sv. apoštol Akvila

Zdržanlivosť od mäsa

 

18:00

 Chram Archanhela Michaila

+ Michal Smolej Panychída  

               16:30

+Vincent

 Sobota 15.júl

  Sv. apoštolom rovný knieža Vladimír

 

Púť do Levoče odchod                      7:00

                9:30

* Mária, Stano, Jana, Marcela s rodinami

7.NEDela po Päťdesiatnici

Pamiatka sv. Otcov prvých šiestich ekumen. snemov

16.júl

 10:00

14:30

Chram Archanhela Michaila

 

* Veriacich farnosti

 Veľká Večiereň

 

Zbierka svojpomocný fond

 7:30 UTIEREŇ  

               8:30

* Mirón, Mária,

sr. Damiána, Stanislav s rod. Martin s rod. Jozef

 Zbierka svojpomocný fond


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE
Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 
Liturgický program na týždeň: 3.7.2023 –9.7.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK  3. júl

Svätý mučeník Hyacint

17:00

Chram Archanhela Michaila

*Štefan, Lenka, Hanka, Zojka r. Cipková

 18:00

+ Peter, Anna r. Pročová

 

  Utorok 4.júl

Svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky biskup

 

 

 

19:15

 

 

 

Modlitby matiek 

                 17:00

* Kristína

Veľká Večiereň s lítiou

 Streda 5.júl

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

 

8:00

Chram Troch Svjatitelej

 

*Miloslava s rod. MYROVANIE

  18:00

* Dominika s rod.

   Marta s rod.

MYROVANIE

 Štvrtok 6.júl

Prepodobný otec Sisoes Veľký

 

18:00

 

Chram Archanhela Michaila

+ Andrej panychída

                    d.p. Smolejová

16:30

+ Miroslav, Marta

    Panychída

 * Modlitby matiek 

Piatok 7.júl

Prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akkakios

Zdržanlivosť od mäsa

 

8:00

17:30

18:00

 

 Chram Archanhela Michaila

Sv. spoveď chorých

Sv. spoveď

+ Justína Drozdová 40-dňová Panychída  

8:30 sv. spoveď chorých

16:00 sv. spoveď

16:30

* Spolok sv. ruženca Eucharistická pobožnosť

 Sobota 8.júl

  Svätý veľkomučeník Prokop

 

 

 

               

 

6.NEDela po Päťdesiatnici

Hieromučeník Pankrác tauromensky biskup

9.júl

 

 

10:30

14:30

Chram Troch Svjatitelej

 

* Veriacich farnosti

Večiereň

 9:00

*Michal s rod.


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 19.6.2023 –25.6.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK  19. jún

Sv.apoštol Júda Tadeáš

 

16:4517:00

Chram Troch Svjatitelej

 Moleben k Najsv. Srdcu 

+ Ján Surmaj 

18:00

+ Mária Koťuchová

d.p. Marta Kuzmova  

  Utorok 20.jún

Sv. hieromučeník Metod patarský biskup

 

 

Kňazský deň v Ľutine

 

 Streda 21.jún

Svätý mučeník Julián Tarzský

 

16:4517:00

Chram Archanhela Michaila

 

Moleben k Najsv. Srdcu

+ Ján, Mária, Stanislav

 

18:00

+ Edo, Margita, Vasiľ, Michal, Mária, Tomáš, Daniel

Moleben k Najsv. Srdcu

 Štvrtok 22.jún

Svätý hieromučeník Eusebios

 

7:30

Chram Archanhela Michaila

 

* Za pútnikov do Medjugorja

14:00 odchod do Medjugorja

8:30

 + Andrej, Mária Miloš

                    r. Tichá

Modlitby matiek

Piatok 23.jún

Svätá mučenica Agáta

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 Sobota 24.jún

  Narodenie Jána Krstiteľa

 

9:30

Chram Troch Svjatitelej

* Štefan, Peter, Helena s rod.

                   11:00

* Ján

 

4.NEDela po Päťdesiatnici

25.jún

 

9:30

 

Chram Troch Svjatitelej

* Anton Drozd s rodinou

 

 8:00

*Tomáš


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 12.6.2023 –18.6.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK  12. jún

Prepodobný otec Onufrios Veľký

 

17:4518:00

Chram Archanhela Michaila

 Akatist k Ježišovi 

* Pavel, Gabriela, Nina, Ema

  

  Utorok 13.jún

Sv. mučenica Akvilína

18:00

19:00

Chram Troch Svjatitelej

 

+ Vincent

Modlitby matiek

 

 

16:40

Akatist k Ježišovi

17:00

+ Mária, Peter, Peter, Helena, Milan, Peter, Peter
r. Kozákovej, Koťuchovej,

Melničakovej, Trebišovskej

 Streda 14.jún

Svätý prorok Elizeus

 

17:4518:00

Chram Archanhela Michaila

Akatist k Ježišovi

+ Jozef

 

 

 

 Štvrtok 15.jún

Svätý prorok Amos

 

8:00

Chram Archanhela Michaila

 

+ Ružena

 

17:00 + Gregor, Anna, Michal, Helena, Michal

r. Semančíková

Veľká Večiereň s lítiou

Modlitby matiek

Piatok 16.jún

Najsladšieho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista Milujúceho ľudí.

Voľnica

 

16:15

16:30

 

Chram Archanhela Michaila

Moleben k Najsv. Srdcu

* Ján, Mária, Marek, Lenka, Branislav, Simona r. Ivančová

MYROVANIE                 

17:45

Moleben k Najsv. Srdcu                  18:00

* Jana 
MYROVANIE

 Sobota 17.jún

  Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

 

8:00

Chram Archanhela Michaila

 

Úmysel darcu

                   9:00

+ Anna

 

3.NEDela po Päťdesiatnici

18.jún

 

8:00

14:30

 

Chram Archanhela Michaila

* Veriacich farnosti

Večiereň

Zbierka na cerkov

 9:15

* Adamko

Zbierka na cerkov


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 5.6.2023 –11.6.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PondeloK  5. jún

Sv. hieromučeník Dorotej

Začiatok Pôstu pred

sv. Petra a Pavla

16:4517:00

Chram Archanhela Michaila

 Moleben k Najsv. Srdcu  +Justína Drozdová- týždňová panychída

  

  Utorok 6.jún

Prepodobný otec Bessarión divotvorca

 

19:15

 

    Modlitby matiek

17:45

Moleben k Najsv. Srdcu

18:00

* Anna Šeršeňová 85.rokov života

 Streda 7.jún

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský

 

17:30

 

Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Mária, Koloman, Helena r. Cipková

Veľká Večiereň s lítiou

16:30

+ Ivan panychída

 

 Štvrtok 8.jún

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista

16:30

 

 

 

Chram Troch Svjatitelej

* Mikuláš, Helena, Mikuláš s rod. Andrea s rod.

 

Eucharistická pobožnosť

MYROVANIE

12:00

Poklona Najsv. Eucharistii (súkromná modlitba v cerkvi)

18:00

* Erik, Veronika, Sofia, Simon, Marta s rod.

MYROVANIE

Modlitby matiek

Piatok 9.jún

Svätý Cyril alexandrijský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

16:00

 

 

Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Hribová - ročná, panychída  

 

 

             17:30

* Mirón, Mária,

sr. Damiána, Stanislav s rod. Martin s rod. Jozef

Moleben k Najsv. Srdcu

 Sobota 10.jún

  Sv. hieromučeník Timotej, pruský biskup

 

8:00

Chram Archanhela Michaila

 

+ Michal Smolej, panychída

      

 

2.NEDela po Päťdesiatnici

Apoštoli Bartolomej Barnabáš  

 

7:30

 

Chram Troch Svjatitelej

 

* Veriacich farnosti

 

 

 8:45

 

* Peter, Anna r. Smolejová


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 22.5.2023 –27 .5.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok SVäTÉHO DUCHA

 29.máj

 

17:30

 

Chram Troch Svjatitelej

*Marta, Helena s rodinami

Obchod okolo cerkvi

Posvätenie  kríža

15:45 Akatist k Sv.Duchu

16:00

* Mária, Jozef Milan Mária Daniela s rodinami r. Kocanová

 Obchod okolo cerkvi    

  Utorok 30.máj

Prepodobný otec Izák

8:00

 

 

 

18:30

19:30

Chram Archanhela Michaila

 

+ Juraj, Helena, Štefan, Michal, Róbert

Parastas

Modlitby matiek

17:10 Akatist k Sv. Duchu

17:30

+ Michal, Anna, Alojz, Mária, Vladimír

 

 Streda 31.máj

Svätý apoštol Hermas

10:00

 

 

Chram Archanhela Michaila

Pohrebná sv. liturgia

+ Justína Drozdová

Pohrebné obrady

17:00 Misie Volica

 

 Štvrtok 1.jún

Svätý mučeník Justín

 

 

 

 

 

8:30

* Veronika, Peter, Alana r. Kuzmová

Modlitby matiek

Piatok 2.jún

Svätý Nikefor vyznavač konštantínopolský patriarcha

Voľnica

15:00

Chram Archanhela Michaila

Sväté tajomstvo manželstva so sv. liturgiou  

Kristína Cipková a Jaroslav Kurilla  

8.30 spoveď chorých 17:30 Sv. spoveď

            18:00

* Členov spolku

sv. ruženca    
 Eucharistická pobožnosť         

 Sobota 3.jún

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice sv. muč. Lucián a spol.

 

8:30

 

Chram Troch Svjatitelej

+ Anna Chalachanová

 

      

 

1.NEDela po Päťdesiatnici- všetkých svätých

4.jún

 

8:00

 

Chram Archanhela Michaila

* Veriacich farnosti

 

 

 9:30

* Miroslav a Nicol Klaudia 

snúbenci


Ohlášky:

1. Sviatosť manželstva mienia prijať Jaroslav Kurilla (gr.kat.)bývajúci v Staškovciach  a Kristína Cipková (gr.kat.)bývajúca v Repejove. Ohlasujú sa po tretí krát.

2. Sviatosť manželstva mienia prijať Miroslav Kozák (gr.kat.) bývajúci vo Varechovciach a Nicol Klaudia Kurťaková (pravoslávna) bývajúca vo Výrave. Ohlasujú sa po druhý krát.

3. Sviatosť manželstva mienia prijať Vladimír Majerník (gr.kat. )bývajúci vo Varechovciach  a Veronika Eštoková  (rim. kat.) bývajúca v Skrabskom . Ohlasujú sa po prvý krát.

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 22.5.2023 –27 .5.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 Pondelok 22.máj

Svätí mučeník Bazilisk

16:40

17:00

Chram Archanhela Michaila

Akatist k Bohorodičke

+ Helena, Michal, Ján, Anna r.Cipková

18:00

+ Anna, Michal, Jozef, Peter, Helena, Michal, Olena, Peter, Ladislav 

Moleben k Bohorodičke       

  Utorok 23.máj

Prepodobný otec a vyznávač Michal synadský biskup

 

17:45

18:00

 

19:00

Chram Troch Svjatitelej

Moleben k Bohorodičke

* Irena, Tatiana, Mária, Miloslava, Emília, Lucia

Modlitby matiek

 

 Streda 24.máj

Prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu

 

8:00

Chram Archanhela Michaila

* Katarína

19:30

Paraklis

 Štvrtok 25.máj

Tretie nájdenie hlavy sv. proroka predchodcu Jána Krstiteľa

 

18:00

Chram Archanhela Michaila

+Anna, Andrej r. Drozdová

17:00

+ Roman

Modlitby matiek

Piatok 26.máj

Zakončenie sviatku Pánovho Nanebovstúpenia sv.apoštol Karpos

Zdržanlivosť od mäsa

8:00

Chram Troch Svjatitelej 

+ Jozef 

Moleben k Bohorodičke        

17:40 Akatist k Bohorodičke              

            2.č.

            18:00

+ Mária Koťuchová              

 Sobota 27.máj

5.Zádušná sobota

 sv. hieromuč. Terapont

 

8:00

 

18:00

Chram Archanhela Michaila

+ Zosnulí z farnosti

 Panychída s hramotami

Veľká Večiereň s lítiou

             9:30

+ Zosnulí z farnosti Panychída s hramotami

 

nedeĽA svätej päŤDESIATNICE

28.máj

Zoslanie Svätého Ducha

 

9:30

 

14:30

 

Chram Archanhela Michaila

* Veriacich farnosti

MYROVANIE

 

Veľká Večiereň s modlitbami na kolenách

8:00

* Slavomír Pira jubileum

MYROVANIE


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 15.5.2023 –21 .5.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 Pondelok 15.máj

Prepodobný otec Pachomios Veľký

 

8:00

Chram Archanhela Michaila

+ Jozef

 

 

  Utorok 16.máj

Prepodobný otec Teodor Posvätený

 

17:45

18:00

 

19:00

Chram Troch Svjatitelej

Moleben k Bohorodičke

+ Anna

 

Modlitby matiek

 

 Streda 17.máj

Svätý apoštol Andronik

Zakončenie Paschy

 

17:30

 

Chram Archanhela Michaila

+ Anna

Veľká večiereň s lítiou

16:15 Moleben k Bohorodičke       

           16:30

+ Vincent

 Štvrtok 18.máj

Nanebovstúpenie Voznesenije Pána

 Prikazaný sviatok

17:30

 

 

 

Chram Troch Svjatitelej

*Milan, Jaroslava, Milan, Matej, Dávid, Jaroslava, Samuel, Sandra, Damián

MYROVANIE

Posvätenie kríža

16:00

* Veriacich farnosti

MYROVANIE

Modlitby matiek

Piatok 19.máj

Svätý hieromučeník Patrik pruský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

 

8:00

Chram Archanhela Michaila

 

*  Úmysel darcu

Moleben k Bohorodičke       

17:40 Akatist k Bohorodičke

            18:00

* Georg, Alenka              

 Sobota 20.máj

Svätý mučeník Tallelaios

 

8:00

Chram Archanhela Michaila

* Úmysel darcu

 

Siedma nedeĽA PO PASCHE –OTCOV 1.NICEJSKéHO SNEMU

21.máj

Svätí veľkí králi Konštantín Helena

 

8:45

 

 

 

Chram Archanhela Michaila

 

* Veriacich farnosti

 

Zbierka na katolícke masmédiá

Odpust Rohožník

7:30

* Martin, Renáta, Martin, Dominik, Monika, Helena

Zbierka na katolícke masmédiá


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 8.5.2023 –14 .5.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 Pondelok 8.máj

Sv .slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ

16:00

 

Opekačka pre deti a mládež na fare

8:15 Moleben k Bohorodičke

8:30 + Vasiľ, Anna

 

  Utorok 9.máj

Prenesenie ostatkov sv. Mikuláša Divotvorcu z Myri do Bari

 

17:40

18:00

 

19:00

Chram Troch Svjatitelej

Akatist k sv. Mikulášovi

* Veronika, Darina, Imrich, Štefan, Emília, Jaroslav, Viera, Miloš, Marián s rodinami r. Hičáková

Modlitby matiek

 

 Streda 10.máj

Svätý apoštol Šimon Horlivec

Zakončenie Polovice Päťdesiatnice

 

16:10

16:30

Chram Archanhela Michaila

 

Moleben k Bohorodičke

* Róbert, Marika, Monika, Alena s rodinami r.Fedorcová

17:40 Akatist k

Bohorodičke

18:00 * Miroslav, Helena, Mária s rodinami r. Kozákova, Zuberová

 Štvrtok 11.máj

Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko prešovsky biskup

 

8:00

 

Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Miroslav, Juraj, Mária, Ján, Vasiľ, Anna, Ľuba r.Cipková

 Moleben k bl. Vasiľovi

16:45 Moleben k bl. Vasiľovi

17:00 + Pavlo, Varvara, Mária

Modlitby matiek

Piatok 12.máj

Svätí otcovia Epifanios cyperský biskup a Germanos

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

17:45

18:00

Chram Archanhela Michaila

 

 Moleben k Bohorodičke

+ Michal Smolej panychída

              19:30

              Paraklis  

 Sobota 13.máj

Svätá mučenica Glykéria

 

8:00

Chram Archanhela Michaila

+ Iveta Cipková panychída

 

Šiesta nEDEĽA

PO PASCHE

14.máj

Nedeľa o Slepom

Svätý mučeník Izidor

 

9:30

 

 

 

Chram Troch Svjatitelej

 

* Veriacich farnosti

 

Zbierka na cerkov

 

 

11:00

* Katarína, Janka s rod. Jozef, Michal r. Kocákova

Zbierka na cerkov

15:00 Ruženec, Moleben k Bohorodičke pri kaplnke


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 1.5.2023 –7 .5.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 Pondelok 1.máj

Svätý prorok Jeremiáš

 

Turistický deň s vladykom Petrom  J

 

 

  Utorok 2.máj

Svätý Atanáz Veľký

 

 

17:40

18:00

19:00

Chram Archanhela Michaila

 

 Moleben k Bohorodičke

* Peter, Lenka

Modlitby matiek

 

 Streda 3.máj

Polovica (Prepolovénije) Päťdesiatnice

Odchod do večnosti prep.otca Teodóza Pečerského

 

16:10

16:30

Chram Troch Svjatitelej

 

Moleben k Bohorodičke

+ Štefan, Helena r. Kurejová

 

17:30 Sv. spoveď

18:00 + Peter, Helena, Milan, Peter, Ján, Mária, Ján, r. Kozáková

Moleben k Bohorodičke

 Štvrtok 4.máj

     Svätá mučenica Pelágia

 

 

 

8:00

Chram Archanhela Michaila

 

+ Stanislav Kulíšek

 

Modlitby matiek

Piatok 5.máj

Svätá mučenica Irena

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

8:00

16:00

16:30

Chram Troch Svjatitelej

 

Spoveď chorých

 Sv. spoveď

* Členov spolku sv. ruženca

8:30 spoveď chorých

17:30 sv. spoveď

18:00 * Členov spolku sv. ruženca

Moleben k Bohorodičke

 Sobota 6.máj

Svätý spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

 

8:10

8:30

Chram Troch Svjatitelej

 

Moleben k Bohorodičke

+ Anna Chalachanová

            17:00  

+ Irena, Helena, Ján

 r. Hribová

Veľká Večiereň

Piata nEDEĽA

PO PASCHE

7.máj

Nedeľa o Samaritánke

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža

8:00

9:00

 

14:30

 

Chram Archanhela Michaila 

Utiereň

* Miloš, Lucia, Adam, Hanka

 

Večiereň  

16:00 Opekačka pre deti a mládež na fare

 

10:30

* Veriacich farnosti

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 24.4.2023 –30 .4.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 Pondelok 24.apríl

Svätý mučeník Sáva Stratilat

 

18:00

Chram Archanhela
Michaila

* Irena s rod.

 

 

 

  Utorok 25.apríl

Svätý apoštol a evanjelista Marek

 

 

18:00

19:00

Chram Archanhela
Michaila

+ Juraj Cipka

Modlitby matiek

16:40 Akatist k Ježišovi

17:00

+ Viliam, Vladislav, Jozef, Vasiľ, Júlia, Andrej, Mária, Júlia, Martin, Mária, Bernadeta

 Streda 26.apríl

Svätý hieromučeník Bazil, amazijský biskup

 

 

17:00

Chram Troch Svjatitelej

 

+ Helena, Jozef r. Platko 

18:00

+ Mária Koťuchová

 Štvrtok 27.apríl

Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný

 

8:00

Chram Archanhela
Michaila

+ Anna, Mirek

 

Modlitby matiek

Piatok 28.apríl

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros

Zdržanlivosť od mäsa

 

16:40

17:00

Chram Archanhela
Michaila

Akatist k Ježišovi

* Štefan, Michal, Andrej s rodinami  

18:00

* Mirón, Mária,

sr. Damiána, Stanislav s rod. Martin s rod. Jozef

 Sobota 29.apríl

Deviati svätí mučeníci z Kyzika

 

 

18:00

Chram Archanhela
Michaila

Veľká Večiereň

              

Štvrtá nEDEĽA

PO PASCHE

30. apríl

Nedeľa o porazenom

Sv. apoštol Jakub

 

 

10:30

 

 

14:30

Chram Troch Svjatitelej

 

* Veriacich farnosti

Zbierka na Seminár

8:00 Utiereň

9:00

* Emília Cipková s rod.

Zbierka na Seminár

Chram Archanhela
Michaila

Večiereň


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 17.4.2023 – 23.4.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 Pondelok 17.apríl

Prepodobní otcovia Simeon z Persie a Akkakios

 

 

 

8:00

Chram Archanhela
Michaila

 

+ Vasiľ Moško

 

 

 

  Utorok 18.apríl

Prepodobný Ján, učeník sv.Gregora Dekapolitu

 

 

 

 

 

 

 Streda 19.apríl

Prepodobný otec Ján zo Starej Lavry

 

 

18:00

 

 

19:15

Chram Archanhela
Michaila

+ o. Jozef, Klára

   r. Molčanyi

Panychída pri hrobe

Modlitby matiek

 

 

 Štvrtok 20.apríl

Prepodobný otec Teodor Trichinas

 

17:00

 

Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Miroslav, Miloš, Miroslava, Mirko s rodinami Miloš, Ivana r. Chalachanová

18:00

+ Vincent

Modlitby matiek

Piatok 21.apríl

Svätý hieromučeník Január a spol.

 

 

8:00

Chram Archanhela
Michaila

* Maroš 

16:30

+ Irena Miháľová

 Sobota 22.apríl

Prepodobný otec Teodor Sykeónsky

 

10:00

Chram Archanhela
Michaila

+ Michal Smolej 40-dňová 

   Panychída

                 18:00

Veľká večiereň s lítiou

Tretia NEDEĽA

PO PASCHE

23. apríl

Nedeľa o myronosičkách

Sv. veľkomučeník a divotvorca Juraj

 

 

11:00

 

 

15:00

Chram Archanhela Michaila

 

* Veriacich farnosti

MYROVANIE

Zbierka na cerkov

Večiereň

9:30

* Peter, Iveta s rod.

MYROVANIE

Zbierka na cerkov


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 10.4.2023 – 16.4.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Svetlý Pondelok 10.apríl


Obchod okolo chrámu

 

10:30

17:00

Chram Troch Svjatitelej

 

* Veriacich farnosti

7:45

Veľká Utiereň

8:30

* Slavo, Silvia, Adrián,Nikolas, Timea

Veľká Večiereň

Paschalna Panychída

Svetlý  Utorok

 11.apríl

 

8:00

16:30

Chram Archanhela Michaila

Veľká utiereň

* Za uzdravenie

 Mária Čabalová

18:00

* Miroslav, Mária, Miroslav, Peter, Daniela, Nicol Klaudia r. Kozáková

Veľká Večiereň

Svetlá Streda

12.apríl

 

 

 

18:00

Chram Archanhela Michaila

 

+ Juraj Fedorco

Veľká Večiereň

8:00  Veľká utiereň

              16:30

 + Peter, Mária, Peter, Helena, Milan, Peter, Peter, Andrej,Júlia, Mária, Ján, Adriana, Ján, Mária

Svetlý Štvrtok  13.apríl

 

8:00

16:30

Chram Troch Svjatitelej

Veľká utiereň

+Michal, Mária, Mária, Andrej, Štefan r. Dulebová

18:00

+Edurad Kuzma

Veľká večiereň

Svetlý Piatok

14.apríl

 

 

 

18:00

 

 

Chram Archanhela Michaila

+ Michal Smolej panychída d.p. T. Drozdová

Veľká Večiereň

 

Svetlá Sobota   15.apríl

 

 

7:45

8:30

 

Chram Troch Svjatitelej

Veľká utiereň

+ Anna Chalachanová

d.p. T. Drozdová

9:30

+ Peter, Anna r. Pročová

   Panychída

dRUHá NEDEĽA

PO PASCHE

Nedeľa o Tomášovi

16. apríl

 

10:30

 

 

14:30

Chram Troch Svjatitelej

* Veriacich farnosti
______________________

Chram Archanhela Michaila

Veľka večiereň

8:00

Utiereň

9:00

* Jana, Marián, Kornélia, Lívia, Tobias


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 3.4.2023 – 9.4.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

VEĽ Pondelok
3.apríl
 

16:00

16:30

 

Chram Archanhela Michaila

Sv. spoveď

 Liturgia VPD

+Juraj, Andrej, Anna, Anton, Miro, Ján

                   18:00

 Liturgia VPD

 * Michal

 

 

VEĽ Utorok

 4.apríl

16:00

16:30

Chram Troch Svjatitelej

Sv. spoveď

 Liturgia VPD *Štefan, Peter, Helena s rod. (p.Gogová)

18:00

 Liturgia VPD

+ Jozef, Anna,Michal, Ladislav,Peter,Peter, Helena    

VEĽ Streda

5.apríl   

Zdržanlivosť od mäsa

 

17:30

18:00

Chram Archanhela Michaila

8:00 Sv. spoveď chorých

 Sv. spoveď

Liturgia VPD

*Tomáš Cipka s rod.

9:00 Sv. spoveď chorých

16:00 Liturgia VPD

 +  Mária, Ján, Michal, Helena r. Kuzmová panychída

VEĽKÝ Štvrtok 
6.apríl

 

 

14:00
 

 

 

17:30

Chram Archanhela Michaila

Veľká večiereň s liturgiou    sv. Bazila Veľkého

* Členov spolku sv. ruženca

15:30

Veľká večiereň s liturgiou   sv. Bazila Veľkého

* Členov spolku sv. ruženca

19:30

Strasti ICXC

Chram Troch Svjatitelej

Strasti ICXC

VEĽKÝ Piatok

7.apríl

Prísny pôst!!!

Prikázaný sviatok

ZBIERKA NA BOŽÍ HROB !

 

8:00

15:00

 

 

16:30

Chram Archanhela Michaila

Cárske časy 1,3.čas

Veľká večiereň s uložením pláščenice

17:00

Veľká večiereň s uložením pláščenice

 

 

Chram Troch Svjatitelej

Uloženie pláščenice

VEĽKÁ SOBOTA 
 
8.apríl

 

16:30

 

Chram Archanhela Michaila

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

*Slavo, Gabriela, Matúš, Jakub

7:30 Jeruzalemská utiereň                    

15:00

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého * Mirón, Mária, sr. Damiána, Stanislav s rod. Martin s rod. Jozef

NedeĽa paschy

 

4:30

6:30

 

9:00

 

 

 

 

14:30

 

Chram Archanhela Michaila

Utiereň Paschy

Chram Troch Svjatitelej

Posvätenie jedál     

Sv. Liturgia Paschy

* Veriacich farnosti

Požehnanie jedál MYROVANIE

 

Večiereň Paschy

 

3:00

Utiereň Paschy

7:30

Sv. Liturgia Paschy

* Vladislav, Gabriela, Natália, Bianka, Mária r. Kozáková

Požehnanie jedál MYROVANIE

13:30

Večiereň Paschy

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 27.3.2023 – 2.4.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 27.marec
Prepodobná matka Matróna zo Solúna

 

16:30

Chram Archanhela        Michaila

Modlitba sv. ruženca Moleben k strasťam

            17:30

Krížová cesta

Nácvik spevu

Utorok 28. marec

Prepodobní otcovia Hilarión Nový Štefan Divotvorca

 

17:00

18:00

Chram Troch Svjatitelej Krížová cesta

Modlitby matiek

             21:00                    Polnočnica

Streda 29.marec   

Prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

 Chram Archanhela Michaila

Liturgia VPD

+ Anna, Andrej

r. Drozdova  d.p. Šalapová

           18:00

Liturgia VPD 

*Mirón, Mária,

 sr. Damiána, Stanislav s rod. Martin s rod. Jozef

Štvrtok 30. marec

 Prepodobný otec Ján autor spisu Rebrík


 

 

 

            

Modlitby matiek

Piatok  31. marec

Prepodobný otec Hypatios gangriansky biskup

Koniec veľkej Štyridsiatnice

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

Sobota 1.apríl

Vzkriesenie spravodlivého Lazára

  Prepodobná matka Mária Egyptská

 

18:00

Chram Archanhela Michaila

Veľká Večiereň s lítiou

 

15:45

 sv. spoveď

17:00

+ Milan

 

NEDEĽA 2.apríl   
Kvetná nedeľa

 

8:00

9:00

 

 

Chram Archanhela Michaila

Utiereň

* Veriacich farnosti Požehnanie ratolestí MYROVANIE

 

 

             10:30

 * Miroslav,

Nicol Klaudia

r. Kozáková

Požehnanie ratolestí  MYROVANIE

15:00 Pôstna Večiereň


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 20.3.2023 – 26.3.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 20.marec
Prepodobní otcovia ktorí boli zabitý v kláštore sv. Sávu

 

16:45

17:00

Chram Archanhela        Michaila

Moleben k sv. Jozefovi 

+Michal Smolej týždňová, panychída

Nácvik spevu 18:00

Utorok 21. marec

Prepodobný otec Jakub Vyznávač

 

Kňazský deň Ľutina Modlitby matiek

       

Streda 22.marec   

Sv. hieromuč. Bazil ankyrský presbyter

Zdržanlivosť od mäsa

 

17:00

 Chram Archanhela Michaila

Liturgia VPD

+ Jozef, Mária r. Mošková

20:00

Pôstna utiereň

Kanón Andreja Krétskeho

Štvrtok 23. marec

 Deň Veľkého kajúceho kanóna Andreja Krétskeho


 

17:30

Chram Archanhela        Michaila

Liturgia VPD

*Štefánia, Matúš, Barbora, Tomáš

16:00

Liturgia VPD

+ Irena Miháľová

d. p.Šalapová

Modlitby matiek

Piatok  24. marec

Predprazdenstvo Zvestovania Bohorodičke

Zdržanlivosť od mäsa

 

16:00

Chram Archanhela Michaila

Liturgia VPD

+ Jozef, Zuzana, Štefan, Mária, Ladislav, Iveta

r. Cipková

17:30

Liturgia VPD

+ Mária Koťuchová

Sobota 25. marec

Blahoviščénije Zvestovanie Presvätej Bohorodičky Akatistová sobota

Prikázaný sviatok  

8:10

8:30

Chram Troch Svjatitelej časť Akatistu k Bohorodičke

*Veriacich farnosti

MYROVANIE,

 Zbierka pre pomoc prenasledovaným kresťanom

10:00

* Katarína, Peter, Kristínka

MYROVANIE

 Zbierka pre pomoc prenasledovaným kresťanom

Zmena času +1 H

NEDEĽA 26. marec   
5.pôstna nedeľa

Mária Egyptská

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi Zakončenie sviatku

               1.hl

 

10:30

 


15:30

Chram Troch Svjatitelej

Liturgia sv. Bazila Veľkého

* Veriacich farnosti  Zbierka na cerkov

             9:00

 Liturgia sv. B. Veľkého

 * Natália r. Kozáková

Zbierka na cerkov

16:30 Film
(sála obecného úradu)

Večiereň

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 13.3.2023 – 19.3.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 13.marec
Prenesenie pozostatkov

 sv. Nikefora

 

 

             21:00         Polnočnica     

Utorok 14. marec

Prepodobný otec Benedikt  

 

 

17:00

 

18:00

Chram Archanhela        Michaila

Parastas

 

Modlitby matiek

       

Streda 15.marec   

Sv. mučeník Agapios a ďalší

Zdržanlivosť od mäsa

10:00

 Chram Archanhela Michaila

Pohrebná sv. liturgia, +Michal Smolej

Pohrebné obrady

16:00

Liturgia VPD

* Valéria

 

Štvrtok 16. marec

 Svätí mučeníci Sabinus a Papas


16:30

Chram Troch Svjatitelej

 

+ Ján Surmaj ročná

    Panychída

17:30

Akatist ku Kristovým strasťam

Modlitby matiek

Piatok  17. marec

Prepodobný otec Alexej, Boží človek

Zdržanlivosť od mäsa

 

16:00

Chram Archanhela Michaila

Liturgia VPD

* Alžbeta, Šimon

17:30

Liturgia VPD

+ Jozef Pira  

Sobota 18. marec

4.Zádušná sobota

 Svätý Cyril  jeruzalemský arcibiskup

10:00

 

Chram Troch Svjatitelej

+ Z rod. Chalachanovej

                           d. p. Senková

Panychída s hramotami

8:30

+ Z našej farnosti.

Panychída s hramotami

NEDEĽA 19. marec   
4.pôstna nedeľa

Pamiatka prep. otca Jána autora spisu Rebrík

               8.hl

8:00

9:00

 

 

13:30

Chram Archanhela Michaila

Utiereň

Liturgia sv. Bazila Veľkého

* Veriacich farnosti

10:30

 Liturgia sv. B. Veľkého

 * Rastislav, Mária, Matúš, Barbora, Tomáš

 

 

Večiereň

(Po večierni odchod do divadla)


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 6.3.2023 – 12.3.2023

  

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 6.marec
Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria

 

 

      21:00 Polnočnica            

Utorok 7. marec

Svätí hieromučeníci  v Chersone

 

 

         

Streda 8.marec   
 
Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt

Zdržanlivosť od mäsa

 

17:30

 Chram Troch Svjatitelej

Liturgia VPD

* Irena, Tatiana, Miloslava, Mária             Modlitby matiek

            16:00

Liturgia VPD

+Milan

Štvrtok 9. marec

 Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere

 

16:30

Chram Archanhela Michaila

 

Krížová cesta

 

 

            17:30

 Liturgia VPD

+ Vasiľ, Margita, Edo, Michal, Mária Tomáš, Daniel

Modlitby matiek

Piatok  10. marec

Sv. mučeník Kodrat a spol.

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

16:00

Chram Archanhela Michaila

Liturgia VPD

* Ľuba, Emil, Peter, Marika s rod.

17:30

Liturgia VPD

+ Ján Kozák

Sobota 11. marec

3.Zádušná sobota

 Náš otec sv. Sofronios jeruzalemský patriarcha

 

 

8:30

 

 

17:00

Chram Archanhela Michaila

+ Anna, Ján, Helena, Iveta r. Cipková

Panychída s hramotami

Veľká Večiereň

10:00

+ Z našej farnosti.

Panychída s hramotami

 

NEDEĽA 12. marec   
3.pôstna nedeľa

Krížupoklonná

               7.hl

 

 

 

10:30

 

 

14:00

Chram Troch Svjatitelej

Liturgia sv. Bazila Veľkého

* Veriacich farnosti

 

8:00

Utiereň

 9:00

 Liturgia sv. B. Veľkého

 * Jana s rod. jubileum

15:00

Krížová cesta s deťmi po dedine

Chram Archanhela Michaila

Večiereň


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 27.2.2023 – 5.3.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 27.február
Prep.otec a vyznávač Prokop

 

 

           

Utorok 28. február

Prep.otec a vyznávač Bazil

 

 

 

 

         

Streda 1.marec   
 
Prepodobná mučenica Eudokia

Zdržanlivosť od mäsa

 

17:30

 Chram Archanhela Michaila

Liturgia VPD

* Členov spolku sv.ruženca

            16:00

Liturgia VPD

* Členov spolku           

    sv.ruženca

Štvrtok 2. marec

 Sv. hieromuč.Teodot kerynejský biskup

 

16:00

 

 

18:30

Chram Troch Svjatitelej

Sv. Spoveď

  Moleben ku Kristovým strasťam  

 Modlitby matiek

            17:00

Sv. Spoveď

Moleben ku Kristovým

strasťam  

Modlitby matiek

Piatok  3. marec

Sv. mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik Bazilisk

Zdržanlivosť od mäsa

 

8:00

16:00

Chram Archanhela Michaila

Sv. spoveď chorých

Liturgia VPD

* Róbert, Iveta, Robko, Lea

8:30

Sv. spoveď chorých

17:30

Liturgia VPD

* Miriam

Sobota 4. marec

2.Zádušná sobota

 Prep. otec Gerasim od Jordána

9:30

 

Chram Troch Svjatitelej

+Anna Chalachanová

                    (d. p. M. Ivančová)

Panychída s hramotami

8:00

+ Z našej farnosti.

Panychída s hramotami

NEDEĽA 5. marec   
2.pôstna nedeľa

Sv.mučeník Konón

6.hl

 

 

9:00

 

Chram archanhela Michaila

Liturgia sv. Bazila Veľkého

* Veriacich farnosti

 

7:45

 Liturgia sv. Bazila Veľkého

* Kira


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 20.2.2023 – 26.2.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 20.február
Začiatok Veľkého pôstu

 sv. Štyridsiatnica 

PRÍSNY PÔST!

 

16:30

 Chram Archanhela Michaila

Akatist ku Kristovým strasťam

              18:00

Veľké povečerie časť kanóna Andreja Krétskeho

Utorok 21. február

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov

 

 

18:00

 

Chram Archanhela Michaila

Veľké povečerie časť kanóna Andreja Krétskeho

         

Streda 22.február   
 
Nájdenie úctyhodných pozostatkov sv. mučeníkov v Eugeniu Zdržanlivosť od mäsa

17:30

 

 Chram Archanhela Michaila

Liturgia VPD

+Ján, Ján, Anna, Andrej, Jozef, Mária, Miroslav, Nadežda  r. Pukáčová

            16:00

Liturgia VPD

+ Eduard Kuzma

Štvrtok 23. február

 Sv. hieromuč. Polykarp

 

16:30

17:30

Chram Troch Svjatitelej

Krížová cesta

 Modlitby matiek

Modlitby matiek

Piatok  24. február

Zdržanlivosť od mäsa

16:00

 

Chram Archanhela Michaila

Liturgia VPD

+ Juraj Cipka

Posvätenie kolyvy

 

17:30

Liturgia VPD

* Mirón, Mária,

sr. Damiána, Stanislav

s rod. Martin s rod. Jozef

Posvätenie kolyvy

Sobota 25. február

1.pôstna sobota pamiatka na div kolyvy ktorý urobil veľkomuč. Teodor Tirón

1.a 2. nájdenie úctyhodnej hlavy sv.Jána Krstiteľa

 

 

8:00

Chram Archanhela Michaila

+Andrej panychída

9:00

+ Mária Koťuchová

NEDEĽA 26. február   
1.pôstna nedeľa - Ortodoxie

5.hl

Zbierka na grkat. charitu

 

 

10:30

 

14:30

Chram Troch Svjatitelej

Liturgia sv. Bazila Veľkého

* Mária (jubileum)

Posvätenie ikon

   Pôstna Večiereň

8:00

                Utiereň

9:00 Liturgia sv. Bazila Veľkého

* Veriacich farnosti

Posvätenie ikon

 

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 13.2.2023 – 19.2.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 13.február
Prepodobný otec Martinián

 

8:00

Chram Troch Svjatitelej

+ Anna

              16:30

+ z rod. Prokopičovej, Kimákovej

Utorok 14. február

Odchod do večnosti Konštantína, mníšskym menom Cyrila

 

 

8:00

 

Chram Archanhela Michaila

* Marcela, Jozef, Valentína

 

              16:30

+ Mária, Michal, Edo, Margita, Vasiľ, Tomáš, Daniel 

nácvik spevu

Streda 15.február   
 
Svätý apoštol Onezim

 

 

17:00

18:15

Chram Troch Svjatitelej

 

+ Ján Surmaj

Modlitby matiek

            16:00

+ Jozef Pira

Štvrtok 16. február

 Sv .muč. Pamfil, Porfyrios a spol.

 

 

 

Modlitby matiek

Piatok  17. február

Svätý mučeník Teodor Tirón

Zdržanlivosť od mäsa

15:4016:00

 

Chram Troch Svjatitelej


Akatist k bl. P.P. Gojdičovi

+Štefan, Mária, Michal, Mária, Andrej ost. z rod. Prokopičovej, Zeleňakovej Panychída

17:00

+ Irena Mihaľová

40 dňová panychída

   

Sobota 18. február

Syropôstna sobota  sv .otcov, ktorí sa preslávili pôstom

9:00

 Chram Troch Svjatitelej

+Anna Chalachanová

 40 dňová panychída

d. I. Cipková

        

NEDEĽA 19. február   
Syropôstna  nedeľa- o vyhnaní Adama z raja

           4.hl

 

 

 

8:00

9:00

 

13:30

14:30

Chram Archanhela Michaila

Utiereň

* Veriacich farnosti

Zbierka na cerkov

Pôstna Večiereň

Odchod do PO (divadlo)

10:30

* Stanislav, Martina, Jakub, Hasan, Adam, Hana

 

Zbierka na cerkov

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 6.1.2023 – 12.1.2023

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 6.február
Náš otec Bukol, hieromuč. Silván

16:00

 

 

Chram Archanhela Michaila

+ Antónia

 

Utorok 7. február

Prepodobný otec Patapios lampsacký biskup

8:00

 

Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Ján, Anna, Andrej, Jozef, Mária, Miroslav, Nadežda r. Pukáčová

 Sv. spoveď chorých

9.00 Sv. spoveď chorých 16:30

+Michal Kuzma – ročná panychída

Nácvik spevu

 

Streda 8.február   
 
Sv. veľkomuč.Teodor Stratilat

 

 

16:00

17:30

Chram Archanhela Michaila

+ Mária Drozdová

Modlitby matiek

          

 

Štvrtok 9. február

Zakončenie sviatku Stretnutia Sv.mučeník Nikefor

 

 

16:00

Chram Troch Svjatitelej

+ z rod. Hičákovej

Modlitby matiek

Piatok  10. február

Svátý mučeník Charalampés

Zdržanlivosť od mäsa

17:00

 

Chram Troch Svjatitelej

 

+Michal, Verona

 r. Surmajová

 

              15:45

 + Michal, Anna, Jozef, Vladislav, Peter

 Panychída + Irena Mihaľová,

                  + Verona Hnatičová

   

Sobota 11. február

Mäsopôstna sobota -1.zádušná

 

8:00

 Chram Archanhela Michaila

+ Zosnulí z našej farnosti        

   Panychída, hramoty

             9:30

+ Z našej farnosti Panychída, hramoty

NEDEĽA 12. február   
 Mäsopôstna nedeľa- o Kristovom súde

            3.hl

 

 

10:30

 

14:30

Chram Troch Svjatitelej

 

* Veriacich farnosti

 

 Večiereň

8:00

               Utiereň

9:00

* Tamarka


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 30.1.2023 – 5.1.2022

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 30. január
Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ, Ján Zlatoústy

16:00

 

Chrámový sviatok

Chram Troch Svjatitelej

* Ján s rod.

17:30

* Marián s rod. r. Pirová

 

Utorok 31.január

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

 

16:00

Chram Archanhela Michaila

* Helena (Popíková) uzdravenie

17:00 sv. spoveď

17:30 + Eduard Kuzma

Streda 1.február   
 
Predprazdenstvo Stretnutia nášho Spasiteľa Ježiša Krista muč.Tryfón

 

 

16:00

 

18:00

Chram Archanhela Michaila

+ Mária Fedorcová

Veľká Večiereň s lítiou Modlitby matiek

 

Štvrtok 2. február

Stretnutie (Striténije) Pána Boha Spasiteľa Ježiša Krista

 

 

16:00


 

Chram Archanhela Michaila

* Štefan r. Fedorcová

Požehnanie sviec

MYROVANIE

17:30

*Martin, Renáta, Martin, Dominik, Monika, Helena

Požehnanie sviec MYROVANIE

Modlitby matiek

Piatok  3. február

Svätý spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

Voľnica

8:00

15:30

16.00

 

Chram Troch Svjatitelej

 Sv. spoveď chorých

 Sv. spoveď

* Ctiteľov BS spolku sv. ruženca Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu

 9:00 Sv. spoveď chorých           17:00 sv. spoveď  

17:30 * Ctiteľov BS spolku sv. ruženca   Eucharistická pobožnosť Panychída + Irena Mihaľová,

                  + Verona Hnatičová

   

Sobota 4. február

Náš prepodobný otec Izidor Peluzíjský

 

8:00

Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Verona

r. Surmajová

Moleben k Bohorodičke    

             17:00

     Veľká Večiereň

NEDEĽA 5. február   
 Nedeľa o márnotratnom synovi

            2.hl

Zbierka na podporný fond I.

 

 

8:00

9:00

14:00

Chram Archanhela Michaila

Utiereň

* Veriacich farnosti

Ruženec, Večiereň

10:30

* Dušan, Marta, Slavo, Katarína, Božena s rod. Lucia


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 23.1.2023 – 29.1.2022

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 23. január
Svätí hieromučeník Klement, ankyrský biskup

 

 

 

Utorok 24.január

Naša prepodobná matka Xénia Rímska

 

 

 

Streda 25.január    
 
Náš otec svätý Gregor Teológ

 

 

 

Štvrtok 26. január

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

 

 

16:00


18:30

Chram Archanhela Michaila

+ Iveta Cipková ročná panychída 

Modlitby matiek

17:15

+ Mária Koťuchová

Modlitby matiek

Piatok  27. január

Prenesenie úctyhodných pozostatkov sv. Jána Zlatoústeho

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.00

Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária, Nataša, Ľuboš, Pavol s rodinami

             17:00

* Vasiľ, Miroslav, Mária, Ivana, Miroslav, Ondrej, Mária s rodinami

Sobota 28. január

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky

 

15:30

16:00

 

 

17:00

Chram Troch Svjatitelej

Sv. spoveď

* Helena, Renáta, Naďa s rod. Iveta s rod. (p.Gogová)

Veľká Večiereň s litiou

 

NEDEĽA 29. január   
 Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

Začiatok predpôstneho obdobia

              1.hl

 

10:00

10:30

 

 

 

 

 Chram Troch Svjatitelej

Slávnostný ruženec

Odpustová slávnosť sviatku Troch Svätiteľov

* Veriacich farnosti

* Helena, Juraj, Silvia, František, Marek, Žaneta s rod. Martina s rod.

MYROVANIE

OBCHOD  OKOLO CERKVI

9:00

* Jana, Ján, Martina, Matúš, Romana, Martin, Ema, Eliška

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 23. január
Svätí hieromučeník Klement, ankyrský biskup

 

 

 

Utorok 24.január

Naša prepodobná matka Xénia Rímska

 

 

 

Streda 25.január    
 
Náš otec svätý Gregor Teológ

 

 

 

Štvrtok 26. január

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

 

 

16:00


18:30

Chram Archanhela Michaila

+ Iveta Cipková ročná panychída 

Modlitby matiek

17:15

+ Mária Koťuchová

Modlitby matiek

Piatok  27. január

Prenesenie úctyhodných pozostatkov sv. Jána Zlatoústeho

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.00

Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária, Nataša, Ľuboš, Pavol s rodinami

             17:00

* Vasiľ, Miroslav, Mária, Ivana, Miroslav, Ondrej, Mária s rodinami

Sobota 28. január

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky

 

15:30

16:00

 

 

17:00

Chram Troch Svjatitelej

Sv. spoveď

* Helena, Renáta, Naďa s rod. Iveta s rod. (p.Gogová)

Veľká Večiereň s litiou

 

NEDEĽA 29. január   
 Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

Začiatok predpôstneho obdobia

              1.hl

 

10:00

10:30

 

 

 

 

 Chram Troch Svjatitelej

Slávnostný ruženec

Odpustová slávnosť sviatku Troch Svätiteľov

* Veriacich farnosti

* Helena, Juraj, Silvia, František, Marek, Žaneta s rod. Martina s rod.

MYROVANIE

OBCHOD  OKOLO CERKVI

9:00

* Jana, Ján, Martina, Matúš, Romana, Martin, Ema, Eliška

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 16.1.2023 – 22.1.2022

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 16. január
 Poklona reťaziam svätého apoštola Petra

16:00

Chram Troch Svjatitelej

+ Ján Surmaj

 

Utorok 17.január

Prepodobný a bohonositeľný otec Anton Veľký

 

 

 

15:45
16:00

Chram Archanhela Michaila

Moleben k bl. P.P. Gojdičovi

* Mária, Jozef s rodinami

             17:00

+ Ján, Ján Anna, Andrej, Jozef, Mária, Miroslav, Nadežda r. Pukáčová Moleben k bl. P.P. Gojdičovi

Streda 18.január    
 
Svätý Atanáz a svätý Cyril alexandrijskí arcibiskupi

 

 

16:00

17:15

Chram Archanhela Michaila

+ Anna Kuzmová

Modlitby matiek

 

Štvrtok 19. január

Prepodobný otec Makarios Egyptský

 

 

8:00

Chram Archanhela Michaila

+ Ján

Modlitby matiek

Piatok  20. január

Prepodobný a bohonositeľný otec Eutymios Veľký

Voľnica

 

 

16.00

Chram Archanhela Michaila

* Lýdia s rod.

             17:00

+ Anna

Nácvik spevu

 

Sobota 21. január

Prepodobný otec Maxim Vyznávač

 

9:00

Chram Archanhela Michaila

+ Juraj Cipka -ročná panychída

 

NEDEĽA 22. január   
 Nedeľa o Zachejovi

Svätý apoštol Timotej

              8.hl

 

8:00

9:00

 Chram Archanhela Michaila

Utiereň

* Vladimír Drozd s rod.

Zbierka na GTF cirkevné školy

10:30

* Veriacich farnosti

Zbierka na GTF cirkevné školy

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 9.1.2023 – 15.1.2022

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 9. január
 Svätý mučeník Polyeukt

 

10:00
 

11:00

Chram Troch Svjatitelej

Zádušná sv. liturgia

+ Anna Chalachanová

Pohrebné obrady

 

Utorok 10.január 

Náš otec svätý Gregor,
 nysský biskup


16:00

Chram Archanhela Michaila

+ Jozef Feciškanin
    ročná, panychída

           

 

Streda 11.január    
 
Náš otec svätý  otec Teodóz vodca mníchov spoločného života

 

16:00

Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária Michal s rod. Marián s rod. Marek

 

17:00

Mirón, Mária,

sr. Damiána, Stanislav s rod., Martin s rod., Jozef

Moleben k bl. Vasiľovi

Štvrtok 12. január

Svätá mučenica Tatiana

8:00

Chram Archanhela Michaila

* Štefan, Viera, Štefánia s rod. Peter s rod. Dagmara s rod.

Modlitby matiek

Piatok  13. január 
Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

Zdržanlivosť od mäsa

 

15:4516.00

Chram Arhanhela Michaila

Moleben k bl. Vasiľovi

+ Andrej, Mária, Nadežda, Irenka, Miroslav

             17:00

+Vincent

Nácvik spevu

 

Sobota 14. január

Zakončenie sviatku svätých Bohozjavení

9:00

Chram Troch Svjatitelej
+ Anna Chalachanová  týždňová panychída

 

NEDEĽA 15. január   
 31. nedeľa po Päťdesiatnici

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

              7.hl

 

10:30

 

 

 

 

 

14:30

 Chram Troch Svjatitelej

* Viktor, Lucia, Lucia, Anna, Ivan r. Zelinková

Zbierka na chrámové potreby

8:00

           Utiereň

             9:00

        * Veriacich farnosti

Zbierka na chrámové potreby

 

Chram Archanhela Michaila

Večiereň


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 2.1.2023 – 8.1.2022

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 2. január
 Predprazdenstvo Osvietenia

 

 

 

 

Utorok 3.január 

Sv. prorok Malachiáš

 

 

 

           

Streda 4.január    
 
Zbor sv. sedemdesiatich apoštolov

 

17:00

Chram Archanhela Michaila

* Irena, Tatiana, Mária, Miloslava

             15:45

* Členov spolku sv. ruženca

Štvrtok 5. január
 Predvečer Osvietenia
Sv. mučeníci Teopemt, Teonas

Prísny pôst !

13:30

 

 

 

18:30

Chram Archanhela Michaila

Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

* Andrej, Viera, Andrea s rod. Igor s rod.

              15:00

 Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

* Miloš

 

20:00

Veľké povečerie

Utiereň

Chram Troch Svjatitelej

Veľké povečerie s lítiou Veľké jordánske svätenie vody

Piatok  6. január 
 Bohojavlénije

Bohozjavenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista
Voľnica

 Prikázaný sviatok


 

10.30

 

13.30

Chram Archanhela Michaila

* Veriacich farnosti

Veľké jordánske svätenie vody,    Myrovanie 

Požehnanie príbytkov

             8:30

* Vasiľ Prokopič

Veľké jordánske svätenie vody

Myrovanie

Sobota 7. január

Zbor sv. Jána Krstiteľa

 

9:00

Chram Troch Svjatitelej
+ Mária Mošková

16:00

+Mária Prokopičová

NEDEĽA 8. január   
 Nedeľa po Bohozjavení

Prep.otec Juraj Chozebita

              6.hl

 

 

 

8:00

9:00

 

 

Chram Arahnela Michaila

 

Utiereň

* Veriacich farnosti

 

 

10:30

* Marcela, Viktória, Matúš s rod.

 

13:00 Požehnanie príbytkov

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 26.12.2022 – 1.1.2022

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 26. december
 Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

Prikázaný .sviatok

10:30

 

Chram Troch Svjatitelej

* Veriacich farnosti

Program detí

 pri jasličkách

8:15

Utiereň

9:00

* René s rod., Marta s rod.

Utorok 27. december 
  Svätý apoštol prvomučeník archidiakon  Štefan

 

15:30

Chram Archanhela Michaila

* Iveta, Andrej r. Drozdova

             17:00 

+ Štefan, Marián r. Pirová

Streda 28.december    
 
Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikodémii

 

8:00

Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Miroslav s rod. Miloš s rod. Miroslava s rod. Mirko s rod. Miloš, Ivana

 r. Chalachanová

 

Štvrtok 29. december
 Sväté deti v Betleheme

 

 

 

18:00Modlitby matiek I.

Piatok  30. december 
 Svätá mučenica Anýzia
Voľnica

16.00

Chram Archanhela Michaila

+ Anna, Michal, Michal, Anna,

Ján, Mária, Ján, Helena, Gizela František,Juraj, Stanislav, Tibor

 r. Drozdová ,Panychída

             17:00

+ Eduard Kuzma

18:00 Modlitby matiek II.

Sobota 31. december

Zakončenie sviatku Narodenia

 

14:00

     Chram Archanhela        

             Michaila
Ďakovná sv. liturgia

*  Za kurátorov, dobrodincov
a posluhujúcich v chráme počas celého roka

Veľká večiereň s lítiou

15:45

Ďakovná sv. liturgia

* Za kurátorov, dobrodincov,   posluhujúcich v chráme, Michal s rod. 

Eucharistická pobožnosť

NEDEĽA 1. január   
 Obrezanie Pána Spasiteľa Ježiša Krista

Sv. Bazil Veľký

 Prikázaný sviatok

              5.hl

 

 

9:30

 

 

Chram Troch Svjatitelej

Liturgia

sv. Bazila Veľkého

* Veriacich farnosti

Myrovanie

 

 

11:00

* Andrej, Helena, Slavo s rod. Miloš s rod. Marcela s rod. 

Myrovanie

 

 


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 19.12.2022 – 26.12.2022

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 19. december
 Sv. mučeník Bonifác

 

15:30

16:00

Chram Archanhela Michaila

Sv. spoveď

+ Iveta Cipková

       

         

Utorok 20. december 
  Predprazdenstvo Narodenia

Hieromučeník Ignác

15:30

16:00

 

Chram Troch Svjatitelej

Sv. spoveď

+ Ján, Helena, Fedor Vasiľ, Anna, Andrejs pan.

 r. Chalachanová d. Senková

17:00

+ Mária Koťuchová

Streda 21.december    
 Svätá mučenica Juliána

 

17:00

Chram Archanhela Michaila

 

+ Mária Jacečková-ročná pan.

 

Štvrtok 22. december
 Svätá veľkomučenica Anastázia

 

15:30

16:00

 

18:15

Chram Archanhela Michaila

Sv. spoveď

+ Juraj Cipka

Moleben pred Roždestvom

Nácvik s deťmi

17:15

* sr. Damiana, sr. Štefánia

18:00 Modlitby matiek

Piatok  23. december 
 ALITURGICKY DEŇ
Zdržanlivosť od mäsa

8:00

 

Cárske časy 1. a 3. čas

Spoveď chorých

   9:30 Spoveď chorých            15:00 Cárske časy 6 a 9. čas

16:30 Nácvik s deťmi

Sobota 24. december

Predvečer Kristovho Narodenia

PRÍSNY PÔST !

 

8:00

 

 

19:30

 

Chram Troch Svjatitelej

* Tomáš Sitár

             14:00

       Veľká Večiereň

 

             21:00

Veľké povečerie s lítiou

Chram Archanhela Michaila

 

Veľké povečerie s lítiou

NEDEĽA 25. december 
 Narodenie

Roždestvo Isusa Christa

 

  Prikázaný sviatok

 

8:15

9:00

 

 

Chram Archanhela Michaila

Utiereň

Sv. liturgia Bazila Veľkého

* Veriacich farnosti

MYROVANIE

10:30

* Marián, Jana, Kornélia, Lívia, Tobias

MYROVANIE

Program detí pri jasličkách

pondelok 26. december 
 Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

 

Prikázaný sviatok

10:30

Chram Troch Svjatitelej

 

* Veriacich farnosti

Program detí pri jasličkách

8:15

Utiereň

 

9:00

* René s rod. , Marta s rod.


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ REPEJOV  VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266,
Repejov 34, 67 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk,  www.repejov.weblahko.sk 

Liturgický program na týždeň: 12.12.2022 – 18.12.2022

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok 12. december
 Náš otec sv. Spiridon Divotvorca

15:45

16:00

Chram Archanhela Michaila

Moleben pred Roždestvom

+ Vasiľ, Mária, Michal, Vladimír

 r. Fedorcová

       

              17:00

+ Zoltán panychída Moleben pred Roždestvom

 Nácvik spevu

Utorok 13. december 
  Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius,Eugen, Mardarios a Orest

8:00

Chram Troch Svjatitelej

+Ján, Helena r. Ficková

 

Streda 14.december    
 
Svätí mučeníci Tyrsos, Lekios, Filemon, Apollonios, Kalinik

 

8:00

Chram Archanhela Michaila

+ Michal Kováč 40.dňová pan.

 

Štvrtok 15. december
 Svätý hieromučeník Eleuterios

 

8:00