OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Liturgický program

Žiadne data alebo nastavenie...
Žiadne data alebo nastavenie...
Žiadne data alebo nastavenie...

 

Program farnosti Repejov od 17.05.2021 do 23.05.2021

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Anna, Ján, Mária

Chram Archanhela Michaila

16.40 Moleben ku blažennomu o. Gojdičovi

17.00  * r. Mošková, Kocanová, Kubiczková

 

 

Utorok

 

Chram Archanhela Michaila

16.40 Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

17.00 + Anna Mošková

 

 

Streda

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Peter Fedorco

(d. boh. osoba)

16.40 Moleben ku blažennomu o. Gojdičovi

17.00

+ Andrej, Mária, Anna, Mária

 

 

Štvrtok

 

ZMENA ČASU SLUŽBY BOŽEJ!!!

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária, Nataša s rod., Ľuboš s rod., Pavol s rod.

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

.ZMENA ČASU SLUŽBY BOŽEJ!!!

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Mária, Marián, Táňa s rod.

(d. H. Fedorcová)

 

 

17.00

+ Ján Kozák

Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

Sobota

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anton Molčanyi (40 dňová)

HRAMOTY

11.00 Chram Troch Svjatitelej

HRAMOTY

9.30

+ ZA POMERŠICH

HRAMOTY

NEĎIĽA SOŠESTVIJA SVJATAHO DUCHA

Hlas 7.

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Helena, Renáta, Nadežda s rod., Iveta s rod., Štefan, Peter

11.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

9.30

* Miloš s rod.

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti. Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

Od 19.4 sú povolené verejné bohoslužby s obmedzením 1 osoba na 15 m². Maximálny počet účastníkov na bohoslužbe je 6. Deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby sa nepočítajú.

 

 

Program farnosti Repejov od 10.05.2021 do 16.05.2021

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

 

Streda

 

 

 

 

Štvrtok

VOZNESENIJE HOSPODNE

Prikázaný sviatok

 

9.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Helena,

Renáta, Nadežda s rod., Iveta s rod., Štefan, Peter

17.00

+ Jozef Pira

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

.

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anton Molčanyi (40 dňová)

(d. r. Karasová)

 

17.00

* Michal, Maryna, Jurij, Viktória, Denis, Justína

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Chalachanová

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ o. Vojtech Boháč (pan.)

(d. boh. rod.)

 

NEĎIĽA SVJATYCH OTCIV

Hlas 6.

10.30 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

9.00

* Vasiľ, Miroslav, Mária, Ivana s rod., Miroslav s rod., Ondrej s rod., Mária, Peter

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti. Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

Od 19.4 sú povolené verejné bohoslužby s obmedzením 1 osoba na 15 m². Maximálny počet účastníkov na bohoslužbe je 6. Deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby sa nepočítajú.

 

 

Program farnosti Repejov od 03.05.2021 do 09.05.2021

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Ján, Mária, Irena, Maroš

 

 

Utorok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Peter Fedorco

17.00

Michal, Michal, Dagmara, Silvester, Nikola, Karolína, Kira, Michaela

 

Streda

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Miloš, Lucia, Adam, Hanka

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Peter Drozd

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

.

8.00 Chram Archanhela Michaila

* za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

9.00 Spoveď chorých

 

9.30 spoveď chorých

17.00

* za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

Sobota

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Peter

 

NEĎIĽA SĽIPAHO

Hlas 5.

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Služba Boža

11.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

9.30

* Stano, Iveta, Denisa, Adam, Patrik, Alžbeta

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti. Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

Od 19.4 sú povolené verejné bohoslužby s obmedzením 1 osoba na 15 m². Maximálny počet účastníkov na bohoslužbe je 6. Deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby sa nepočítajú.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 26.04.2021 do 02.05.2021

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Slavo

8.00

* Hasan (uzdr.)

 

Utorok

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Anna, Ján, Mária

(r. Chalachanová)

8.00

+ Peter Kuzma

 

Streda

Prepolovenije

Pjatdesjatnicy

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Chalachanová

17.00

+ Varvara, Pavlo, Marta, Michal, Petro, Margareta, Josif, Dušan

(r. Holodova)

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Miroslav s rod., Miloš s rod., Tomáš s rod.,

Mirko s rod.

17.00

+ Helena, Anna

(r. Džupinová)

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

.

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Miloš, Lucia, Adam, Hanka

 

 

Sobota

9.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Kurejová (ročná)

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Peter  (pan.)

 

NEĎIĽA SAMARJANKY

Hlas 4.

10.30 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

9.00

* Martin, Renáta, Martin, Dominik, Helena

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti. Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

Od 19.4 sú povolené verejné bohoslužby s obmedzením 1 osoba na 15 m².

 

Maximálny počet účastníkov na bohoslužbe je 6.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 19.04.2021 do 25.04.2021

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Iveta Krajňaková

 

 

Utorok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária, Nataša s rod., Ľuboš  s rod., Pavol s rod.

17.00

+ Božena Kuzmová

 

Streda

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anna Mošková

8.00

+ Milan Dubovský

(d. r. Belková)

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Peter Fedorco

(d. r. Drozdová)

17.00

+ Ján Kozák

(pan.)

Piatok

SVJATAHO VELIKOMUČENIKA JURAJA

Odporúčaný sviatok

Voľnica

.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Služba Boža

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba Boža

17.00

* Miloš, Emília, Viktor, Miloš, Nina

Požehnanie poľa

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Čabala

 

NEĎIĽA RAZSLABLENNAHO

Hlas 3.

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Helena, Juraj, Silvia, František, Marek, Žaneta s rod.,

Martina s rod.

11.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Požehnanie poľa

9.30

* Dušan, Marta, Slavo  s rod., Maroš s rod., Božena s rod.

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti. Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 29.03.2020 do 04.04.2021

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

* Miroslav, Mária, Stano s rod., Martin s rod., s.

Damiána, Jozef

 

Utorok

 

Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjačenych darov

* Anna Fedorcová

 

 

Streda

 

Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjačenych darov

* Mikuláš , Natália

 

 

VELIKYJ ČETVERTOK

 

Chram Archanhela Michaila

18.00 Strasti

16.00

Večurňa so službou sv. Vasilija Velikaho

VELIKYJ PJATOK

Prikázaný sviatok

Zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec+pôst

16.00 Chram Archanhela Michaila

Večurňa s uložením plaščenice

Od 17.00 do 20.00 možnosť súkromnej modliby v cerkvi.

17.30 Chram Troch Svjatitelej

Uloženie plaščenice

Od 17.30 do 20.00 možnosť súkromnej modlitby v cerkvi.

18.00

Uloženie plaščenice

 

Po skončení budem k dispozícii na spoveď do 19.00.

Možnosť súkromnej modlitby v cerkvi do 20.00.

VELIKA SUBOTA

Od 12.00 do 16.00 možnosť súkromnej modlitby v cerkvi

Chram Archanhela Michaila

Od 15.00 do 16.00 spoveď

16.00

Večurňa so službou sv. Vasilija Velikaho

BOHOSLUŽBY SÚ NEVEREJNÉ.

Od 12.00 do 16.00 možnosť súkromnej modlitby v cerkvi

 

NEĎIĽA PASCHY

Christos voskrese!
 

BOHOSLUŽBY SÚ NEVEREJNÉ.

5.00 Chram Archanhela Michaila

Utreňa Paschy + Služba Boža

7.30 Chram Troch Svjatitelej

Vyloženie plaščenice

Od 14.00 do 16.00 možnosť súkromnej modlitby v cerkvi.

8.00

Vyloženie plaščenice

Od 14.00 do 16.00 možnosť súkromnej modlitby v cerkvi.

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti, Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

 

Bohoslužby sú neverejné.

V prípade akejkoľvek potreby volajte na t.č.: 0904 738 121

 

 

Program farnosti Repejov od 08.03.2020 do 14.03.2021

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

 

Pondelok

 

+ Vasiľ, Margita, Michal, Tomáš, Daniel

 

 

Utorok

 

+ Anna (40 d.)

 

 

Streda

 

 

+Peter Kuzma (40 d)

 

Štvrtok

 

+ Ján, Mária

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

+ Nadežda Pukačová

 

 

Sobota

 

+ ZA POMERŠICH

HRAMOTY

4. NEĎIĽA VELIKOHO POSTA

Hlas 8.

10.00

Za farnosť

 

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti, Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

 

Bohoslužby sú slávené súkromne, bez účasti verejnosti.  

V prípade akejkoľvek potreby  (spoveď a pod.) volajte na t.č.: 0904 738 121

 

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 01.03.2020 do 07.03.2021

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

 

Pondelok

 

+ Štefan, Anna

 

 

Utorok

 

* Viktor, Lucia, Lucia, Anna, Ivan

 

 

Streda

 

* Kira Holodová

 

 

Štvrtok

 

* Robo, Iveta, Robo, Lenka

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

+ Ján Mária, Slávka

 

 

Sobota

+ Marián, Štefan, Irena, Štefan

(r. Pirová)

 

HRAMOTY

 

3.NEĎIĽA VELIKOHO POSTA

Hlas 7.

10.00

Za farnosť

 

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti, Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

 

Bohoslužby sú slávené súkromne, bez účasti verejnosti.  

 

V prípade akejkoľvek potreby volajte na t.č.: 0904 738 121

 

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 08.02.2020 do 14.02.2021

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

 

Pondelok

 

* Mária Ivančová

 

 

Utorok

 

+ Nadežda Pukačová

 

 

Streda

 

+ Peter Fedorco

 

 

Štvrtok

 

+ Mária Chalachanová

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

+ Jozef Pira

 

 

Sobota

* Marcela, Jozef, Valentína

 

NEĎIĽA SYROPUSTNAJA

Hlas 4.

10.00

Za farnosť

 

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti, Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

 

Bohoslužby sú slávené súkromne, bez účasti verejnosti.

 

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 01.02.2020 do 07.02.2021

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

 

Pondelok

 

+ Peter Kuzma (týždňova)

 

 

Utorok

SRITENIJE HOSPODNE

Odporúčaný sviatok

 

+ Michal, Tomáš (d. r. Kuzmová)

 

Požehnanie sviec

Sviece budú požehnané pre každú rodinu a zoberiete si ich po skončení opatrení spolu so svätenou vodou.

 

 

Streda

 

+ Helena Kurejová

 

 

Štvrtok

 

+ Iveta Krajňaková
(40 dňová)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

+ Helena Drozdová

 

 

Sobota

+ Verona Surmajová

(ročná)

 

NEĎIĽA MJASOPUSTNAJA

Hlas 3.

10.00

Za farnosť

 

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti, Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

 

Bohoslužby sú slávené súkromne, bez účasti verejnosti.

Sviece budú požehnané pre každú rodinu a dostanete ich po skončení opatrení spolu so svätenou vodou.

 

 

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 25.01.2020 do 31.01.2021

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

 

Pondelok

 

* Michal (d. r. Fedorcová)

 

 

Utorok

 

+ Ján a Anna Surmajoví

 

 

Streda

 

+ Michal a Mária Prokopičoví

(pan.)

 

 

Štvrtok

 

* Andrej, Iveta, Vladimír s rod.

 

Piatok

Voľnica

 

Za duše v očistci

 

 

Sobota

SVJATYCH TROCH SVJATITELEJ

+ Helena, Anna

 

NEĎIĽA MYTARJA I FARISEJA

Hlas 1.

10.00

Za farnosť

 

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti, Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

 

Bohoslužby sú slávené súkromne, bez účasti verejnosti.

 

 

 


 

Program farnosti Repejov od 18.01.2020 do 24.01.2021

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

 

Pondelok

 

+ Mária Chalachanová

(d. boh. osoba)

 

 

Utorok

 

* Andrej, Anna, Miloš s rod., Miroslav s rod.

 

 

Streda

 

* Andrej (70 rokov života)

(d. H. Fedorcová)

 

 

Štvrtok

 

+ Peter Fedorco

(d. M. Ivančová)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

* Miroslav, Anna

 

 

Sobota

+ Helena Drozdová

 

NEĎIĽA MYTARJA I FARISEJA

Hlas 1.

10.00

Za farnosť

 

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti, Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

 

Bohoslužby sú slávené súkromne, bez účasti verejnosti.

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 11.01.2020 do 17.01.2021

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

 

Pondelok

 

+ Peter Fedorco

 

 

Utorok

 

+ Jozef Pira

 

 

Streda

 

+ Štefan Šereg

(40 dňová)

 

 

Štvrtok

 

+ Mária Chalachanová

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

+ Anna Mošková

 

 

Sobota

+ Slavomír

 

NEĎIĽA PO BOHOJAVLENIJI

Hlas 7.

10.00

Za farnosť

 

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti, Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

 

Bohoslužby sú slávené súkromne, bez účasti verejnosti.

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 04.01.2020 do 10.01.2021

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

+ Iveta Krajňaková (týždňova)

 

Utorok

Navečerije Bohojavlenija

+ Mária Prokopičová

 

Streda

BOHOJAVLENIJE HOSPODNE

Prikázaný sviatok

Za farnosť

SVÄTENIE VODY

 

Štvrtok

 

+ Verona Surmajová

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

+ Helena Kurejová

 

 

 

Sobota

+ Helena Ramšaková

(40 dňová)

 

NEĎIĽA PO BOHOJAVLENIJI

Hlas 7.

Za farnosť

 

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti, Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

 

Bohoslužby sú slávené súkromne, bez účasti verejnosti.

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 21.12 do 27.12.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Slavo (40 dňová)

 

 

 

 

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Andrej, Anna, Miroslav s rod., Miloš s rod., Miroslava s rod.,

Mirko s rod.

 

 

 

 

Streda

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Helena, Drahoslava, Anna, Michal, Helena (d. T. Drozdová)

 

Štvrtok

NAVEČERIJE ROŽDESTVA

Zdržanlivosť od mäsa a pôst

 

19.00 Chram Archanhela Michaila

Velike povečerije s litijov

 

Bohoslužby zrušené z nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku od 22 12 2020.

Piatok

ROŽDESTVO ISUSA CHRISTA

Prikázaný sviatok

Voľnica

POZOR  - UPRAVENÝ PROGRAM  BOHOSLUŽIEB!!!

9.30 Chram Troch Svjatitelej

Služba Boža

Myrovanie

11.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Myrovanie

Bohoslužby zrušené z nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku od 22 12 2020.

 

 

Sobota

SOBOR PRESVJATOJ BOHORODICY

Prikázaný sviatok

POZOR  - UPRAVENÝ PROGRAM  BOHOSLUŽIEB!!!

9.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

11.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej a Anna Chalachanoví

(90 a 81 rokov života)

Bohoslužby zrušené z nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku od 22 12 2020.

NEĎIĽA PO ROŽDESTVI CHRISTOVYM

SVJATY PERVOMUČENIK STEFAN

Hlas 5.

POZOR  - UPRAVENÝ PROGRAM  BOHOSLUŽIEB!!!

9.30 Chram Troch Svjatitelej

Služba Boža

11.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Bohoslužby zrušené z nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku od 22 12 2020.

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti, Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

Na bohoslužby môže byť využitá 25% kapacita cerkvi, podľa počtu miest na sedenie.  V cerkvách v Repejove a Pravrovciach to je  25 miest, vo Varechovciach sú bohoslužby od 22.12. zrušené až do odvolania. Prosím vás aby ste si sadali na označené miesta bielou nálepkou.

Spovedať budem pred a po každej  Službe Božej a tiež kedykoľvek po telefonickej dohode.

Koledovanie na Roždestvenné sviatky nebude.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 14.12 do 20.12.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Anna, Michal, Michal, Ján, Mária, Mária, František, Helena, Gizela, Anna, Ján, Stanislav, Tibor (pan.)

 

 

 

 

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Klára, Alexej, Anna, Štefan, Jiří, Ivan, o. Emil

 

 

 

 

Streda

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Mária, Andrej, Anna

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Mária, Koloman, Helena

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

Molitvy matiek

+ Anna Mošková

 

 

 

 

Sobota

ZMENA ČASU SLUŽBY BOŽEJ!!!

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Peter Fedorco

(40 dňová)

 

NEĎIĽA SVJATYCH OTCIV

Hlas 4.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

9.00

* Vasiľ, Miroslav, Mária, Ivana s rod., Miroslav s rod., Ondrej s rod., Mária, Peter

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti, Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

Na bohoslužby môže byť využitá polovičná kapacita cerkvi, podľa počtu miest na sedenie.  Prosím Vás, aby ste si sadali na označené miesta.

Spoločná spoveď pred sviatkami Roždestva nebude!!!  Využite preto možnosť sa vyspovedať už teraz. Spovedať budem pred a po každej  Službe Božej a tiež kedykoľvek po telefonickej dohode. Koho treba vyspovedať doma, nech sa ozve telefonicky.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 07.11 do 13.12.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Verona Surmajová

 

 

 

 

 

Utorok

ZAČATIJE PRESVJATOJ BOHORODICY

Prikázaný sviatok

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

Myrovanie

 

17.30

+ Anna, Michal, Jozef, Peter, Ladislav

Myrovanie

Streda

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Justína, Olina, Zita s rod.,

Robo s rod.

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

+ za duše v očistci

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Chalachanová

Molitvy matiek

 

 

 

 

Sobota

 

 

NEĎIĽA SVJATYCH PRAOTCIV

Hlas 3.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

Zbierka na Seminár

11.00

* Róbert, Mária s rod.,

Alena s rod., Monika s rod.

(r. Pukačova)

Zbierka na Seminár

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti, Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, valencik.marek@gmail.com, www.repejov.weblahko.sk

Na bohoslužby môže byť využitá polovičná kapacita cerkvi, podľa počtu miest na sedenie.  Prosím Vás, aby ste si sadali na označené miesta.

Spoločná spoveď pred sviatkami Roždestva nebude!!!  Využite preto možnosť sa vyspovedať už teraz. Spovedať budem pred a po každej  Službe Božej a tiež kedykoľvek po telefonickej dohode. Koho treba vyspovedať doma, nech sa ozve telefonicky.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 30.11 do 06.12.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Peter

(d. r. Fedorcová)

 

 

 

 

 

Utorok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

+ Nadežda Pukačová

 

 

Streda

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Kurejová

 

Štvrtok

 

8.00 spoveď chorých

 

 

8.30 spoveď chorých

15.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Umolenije k Eucharistii

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

Umolenije k Eucharistii

 

 

 

 

Sobota

 

8.00

+ z rod. Prokopičovej a Kimakovej

27. NEĎIĽA PO SSD

SVJATAHO NIKOLAJA ČUDOTVORCA

Hlas 2.

8.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Myrovanie

 

9.30

* Vladislav, Gabriela, Natália, Bianka, Mária

Myrovanie

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Na bohoslužby môže byť využitá polovičná kapacita cerkvi, podľa počtu miest na sedenie.  Prosím Vás, aby ste si sadali na označené miesta.

 

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 23.11 do 29.11.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária, Štefan

(r. Gogová, d. r. Serdulová)

 

15.30

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

+ z hramoty Martina Kuzmu

 

Utorok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Mária, Helena, Juraj

(r. Fedorcová)

 

 

Streda

15.30 Chram Archanhela Michaila

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

+ Andrej, Júlia, Anna

(r. Fedorcová)

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Michal, Andrej

(r. Gogová, d. r. Serdulová)

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Miroslav s rod., Dávid s rod. Molitvy matiek

 

 

 

 

Sobota

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anna Mošková

(40 dňová)

9.30

+ Helena, Anna

(r. Džupinová)

26. NEĎIĽA PO SSD

Hlas 1.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

Zbierka na Charitu

 

10.30

* Maryna Holodová

 

Zbierka na Charitu

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Na bohoslužby môže byť využitá polovičná kapacita cerkvi, podľa počtu miest na sedenie.  Prosím Vás, aby ste si sadali na označené miesta.

 

 

 

OZNAM

 

1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

 

2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky

kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

 

3. Zákaz podávania rúk. Zároveň platia všetky ostatné hygienické a epidemiologické opatrenia.

 

Sadajte si na  označené miesta. Ďakujem.

 

 

Program farnosti Repejov od 16.11 do 22.11.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

Akafist ku blažennomu

o. Gojdičovi

+ Michal, Anna, Andrej, Mária, Slavo, František, Helena, Ján, Helena

 

 

 

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ o. Jozef a Klára Molčanyioví

15.30

* Michal, Maryna, Karolína, Kira

Streda

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Anna (r. Gogová,

d. r. Serdulová)

15.30

+ Jozef Pira (40 dňová)

 

Štvrtok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Vasiľ, Mária, Vladimír

(r. Pivovarská,

d, r. Fedorcová 52)

Molitvy matiek

15.30

Akafist ku blažennomu

o. Gojdičovi

+ Milan, Mária (r. Kuzmová)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

Sobota

VOVEDENIJE VO CHRAM PRESVJATYJA BOHORODICY

Odporúčaný sviatok

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* Tatiana Drozdová

(d. boh.osoba)

Myrovanie

10.30

* Miroslav, Mária, Stanislav s rod., Martin s rod.,

s. Damiána, Jozef

Myrovanie

NEĎIĽA CHRISTA CARJA

Hlas 8.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 Myrovanie

9.00

* Dušan, Marta a ost. z rodiny

Myrovanie

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

15.novembra sa začal Roždestvenný pôst – Filipovka. Po každej Službe Bože sa modlíme modlitbu Filipovky. Kto ju ešte nemá, môže si ju zobrať v cerkvi.

 

Od pondelka 16. novembra sú v platnosti nové predpisy, ktoré sa týkajú bohoslužieb. Môže byť využitá polovičná kapacita cerkvi, podľa počtu miest na sedenie.  Prosím Vás, aby ste si sadali na miesta, ktoré budú označené. Ďakujem.

 

 

 

 

OZNAM

 

1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

 

2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky

kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

 

3. Zákaz podávania rúk. Zároveň platia všetky ostatné hygienické a epidemiologické opatrenia.

 

Sadajte si na  označené miesta. Ďakujem.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 9.11 do 15.11.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

 

Utorok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Helena, Mária, Ján, Demeter, Michal

 

Streda

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Vasiľ a Mária Hičakoví

(d. r. Čabalová)

 

Štvrtok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Chalachanová

Moleben ku sv. Josafatu

 

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Nadežda Pukačová

15.30

+ Michal, Anna, Jozef, Ladislav, Peter

Moleben ku sv. Josafatu

Sobota

10.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Peter Fedorco

(týždňova)

 

 

24. NEĎIĽA po SSD

ZAČIATOK ROŽDESTVENNOHO POSTU - FILIPOVKY

Hlas 7.

8.00 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel darcu

11.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

9.30

* Vasiľ, Miroslav, Mária,

Ivana s rod., Miroslav s rod.,

Ondrej s rod., Mária, Peter

14.00-16.00

Možnosť osobnej modlitby (spoveď, Eucharistia)

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

1. Bohoslužby sú dovolené pre maximálne 6 ľudí (vrátane kňaza), ktorí majú negatívny test a vedia sa ním preukázať. Na Službu Božiu tak môže prísť rodina za ktorú je Služba Božia obetovaná.

2. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

3. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky

kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

4. Zákaz podávania rúk. Zároveň platia všetky ostatné hygienické a epidemiologické opatrenia.

 

 

Program farnosti Repejov od 2.11 do 8.11.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

Chram Archanhela Michaila

+ Anna Antošová /pan./

Panachida za nenarodené deti

 

 

 

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Júlia, Júlia, Anna, Mária, Helena, Anna, Ján

 

Streda

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Verona Surmajová

 

 

Štvrtok

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Juraj Cipka

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Ján, Anna, Mária, Mária

(r. Fedorcová 52)

15.30

+ Ivan, Anna, Mária

 

Sobota

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Helena Kurejová

15.30 Chram Archanhela Michaila

Velika večurňa s litijov

 

 

23. NEĎIĽA po SSD

SOBOR SVJATAHO ARCHANHELA MICHAILA

Hlas 6.

10.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

8.30

* Martin, Renáta, Martin, Dominik, Helena

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Bohoslužby sú od 2.11 dovolené pre maximálne 6 ľudí, ktorí majú negatívny test a vedia sa ním preukázať.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 26.10 do 01.11.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

Chram Troch Svjatitelej

* Juraj, František, Silvia,

Marek, Helena, Žaneta s rod., Martina s rod.

 

 

 

 

Utorok

Chram Archanhela Michaila

* Jozef, Jozef s rod., Jana s rod.

 

 

Streda

Chram Archanhela Michaila

* Slavo, Gabriela, Matúš, Jakub

 

Štvrtok

Chram Archanhela Michaila

Tatiana Drozdová

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

Chram Archanhela Michaila

+ Ján a Margita Fedorcoví

(d. Ľ. Bajcurová)

 

 

Sobota

Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Alžbeta, Štefan, Anna

PARASTAS

 

22. NEĎIĽA po SSD

Hlas 4.

10.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Panachida + hramoty

 

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Bohoslužby sú bez účasti veriacich!!!

 

 

Program farnosti Repejov od 19.10 do 25.10.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

16.30 Chram Archanhela Michaila

* Anna, Stano s rod., Danka s rod., Erika s rod.,

Radoslav s rod.

 

 

 

 

Utorok

 

16.30 Chram Archanhela Michaila

* Tatiana, Anton

 

 

Streda

16.30 Chram Archanhela Michaila

+ Anna Mošková

(týždňova)

 

8.00

+ Jozef Pira

(týždňova)

 

 

Štvrtok

16.30 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Anna, Michal, Helena

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej + Helena Drozdová (pan.)

 

 

Sobota

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Tatiana, Anton

16.30

+ Helena Džupinová

21. NEĎIĽA po SSD

Hlas 4.

ZMENA ČASU!!! 
 

7.30 Chram Troch Svjatitelej

Služba Boža

(Do cerkvi prídu zástupcovia rodín A. Chalachan 70, Juraj Sitár, A. Chalachan 54)

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

(Do  cerkvi prídu zástupcovia rodín H.Fedorcová 44, A.Drozd, P. Cipka)

9.00

* Maryna Holodová

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Maximálny počet osob na bohoslužbách je 5 + kňaz.

SPOVEĎ – pred každou Službou Božou.

KAŽDÚ NEDEĽU BUDÚ NAŠE CHRÁMY OTVORENÉ PRE OSOBNÚ MODLITBU OD 14.00 DO 16.00. MAX. POČET OSÔB JE 6.

 

 

Program farnosti Repejov od 12.10 do 18.10.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Mária, Ján, Juraj, Miroslav, Vasiľ

 

Streda

 

 

 

 

 

Štvrtok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

* Viktor, Lucia, Lucia, Anna, Ivan

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Miloš Cipka

(50 rokov života)

Molitvy matiek

 

Sobota

 

8.00

+ Božena Čižmarová

(pan.)

20. NEĎIĽA po SSD

Hlas 3.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

Zbierka na Misie

10.30

* Miroslav, Mária, Stanislav s rod., Martin s rod., s. Damiána, Jozef

Zbierka na Misie

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Prosím vás, aby ste do chrámu na bohoslužby vstupovali s rúškom a sadali si na označené miesta.

 

SPOVEĎ – pred každou Službou Božou.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 05.10 do 11.10.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Kurejová

 

 

 

 

Utorok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michal Lučka (ročná)

 

 

Streda

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Vasiľ, Helena, Fedor, Anna, Irena, Tatiana, Mária, Verona, Mária (z r. Gajovej,

d. Ľubov Bajcurová)

 

 

 

 

Štvrtok

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Milan

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Chalachanová

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

 

19. NEĎIĽA po SSD

Hlas 2.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

9.00

* Anna, Ladislav s rod.,

Anna s rod., Michal s rod.

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Prosím vás, aby ste do chrámu na bohoslužby vstupovali s rúškom a sadali si na označené miesta.

 

SPOVEĎ – pred každou Službou Božou.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 28.09 do 04.10.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Iveta, Vladimír s rod.

 

 

 

 

Utorok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Chalachanová

 

 

Streda

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+  Andrej, Anna, Ján, Mária

(r. Chalachanová)

 

 

 

 

Štvrtok

POKROV PRESVJATOJ BOHORODICY

Odporúčaný sviatok

8.00 spoveď chorých

18.00 Chram Archanhela Michaila

Na česť Svjataho Ducha

Myrovanie

 

8.30 spoveď chorých

16.30

+ Helena Džupinová

Myrovanie

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Verona Surmajová

 

18. NEĎIĽA po SSD

Hlas 1.

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

Zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca

9.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Prosím vás, aby ste do chrámu na bohoslužby vstupovali s rúškom.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 21.09 do 27.09.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

16.40

Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

+ Michal, Daniel, Margita, Vasiľ

 

Utorok

16.30 Chram Archanhela Michaila

Moleben ku Archanhelovi Michalovi

+ Andrej, Zuzana, Mária, Anna

 

Streda

 

 

17.00

+ Andrej, Andrej, Mária, Ján

(r. Kozaková)

 

Štvrtok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj (pan.)

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ o. Pavol Dancák st.

Molitvy matiek

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Chalachanová

(d. Anna Chalachanová)

 

17. NEĎIĽA po SSD

Hlas 8.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

9.00

* Michal Holod

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Prosím vás, aby ste do chrámu na bohoslužby vstupovali s rúškom.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 07.09 do 13.09.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Kurejová

(d. H.Fedorcová)

 

 

Utorok

ROŽDESTVO PRESVJATOJ BOHORODICY

Odporúčaný sviatok

 

18.00 Chram Archanhela Michaila

* Jana s rod.

Myrovanie

 

16.30

* Peter, Anna, Peter, Bibiana

Myrovanie

 

Streda

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Ján Ivančo

(70 rokov života)

 

 

 

 

 

Štvrtok

16.30 Chram Archanhela Michaila

Moleben ku blažennomu V.Hopkovi

+ Michal Lučka

 

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Peter, Helena

Molitvy matiek

 

 

15.30

Sobáš

 

 

Sobota

 

 

15. NEĎIĽA po SSD

NEĎIĽA PERED VOZDVIŽENIJEM

Hlas 6.

8.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Zbierka na Boží hrob

8.30

* Michal, Michal, Dagmara, Michaela

Zbierka na Boží hrob

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Na mimoriadnu zbierku na Libanon sa vyzbieralo 105 eur. Repejov 53 eur, Varechovce 52 eur. Srdečne Pán Boh zaplať!

Prosím vás, aby ste do chrámu na bohoslužby vstupovali s rúškom.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 31.08 do 06.09.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Juraj Fedorco (pan.)

 

 

Utorok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Milan a Helena Šmajdoví

 

 

 

Streda

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Verona Surmajová

 

 

 

 

 

Štvrtok

8.00 spoveď chorých

 

8.30 spoveď chorých

17.00

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Kurejová

 

14. NEĎIĽA po SSD

Hlas 5.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

10.30

* Edo, Marta, Erik s rod., Dominika s rod., René s rod., Mária, Kveta s rod.

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 24.08 do 30.08.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Irena, Robo s rod., Miloš, Lenka s rod., Tatiana

 

Utorok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Justína, Irena, Maroš

 

 

 

 

Streda

 

 

 

 

 

 

Štvrtok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Chalachanová

(d. H. Ivančová)

 

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Nataša s rod., Ľuboš s rod., Pavol s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

USIKNOVENIJE ČESTNYJA HLAVY JOANNA KRESTITEĽA

Odporúčaný sviatok

Zdržanlivosť od mäsa

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* Štefan Cipka

(70 rokov života)

Myrovanie

10.30

+ Helena Džupinová

Myrovanie

13. NEĎIĽA po SSD

Hlas 4.

9.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 Zbierka na pomoc kresťanom v Libanone

11.00

* Marián, Jana, Lívia, Kornélia

 

Zbierka na pomoc kresťanom v Libanone

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 17.08 do 23.08.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

 

 

 

Streda

 

 

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Chalachanová

(40 dňová)

9.30

+ Helena Palaščaková

(ročná)

12. NEĎIĽA po SSD

Hlas 3.

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Darina Hegerová

(60 rokov života)

10.30

Za farnosť

Myrovanie, sprievod okolo chrámu

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Od 17.08 do 21.08 zastupuje o. Jasik z Oľky. Tel.č.: 0911 811 191

 

 

Program farnosti Repejov od 10.08 do 16.08.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Anna, Andrej, Michal, Andrej

 

17.00

+ Nadežda Pukačová

(týždňova)

Utorok

 

 

 

Streda

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Peter, Helena, Juraj, Juraj, Irena (r. Bredová)

Moleben

 

 

 

 

 

Štvrtok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mikuláš, Mária, Mária, Ján

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

ZMENA!!!

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Helena

 

 

 

 

 

 

Sobota

USPENIJE PRESVJATOJ BOHORODICY

Prikázaný sviatok

10.30 Chram Archanhela Michaila

* Helena, Alena, Slavo s rod., Robo s rod.

(d. boh. osoba)

Myrovanie

9.00

Za farnosť

Myrovanie

11. NEĎIĽA po SSD

Hlas 2.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

9.00

* Karolína

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 03.08 do 09.08.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Kurejová

Moleben

 

 

Utorok

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Verona Surmajová

Moleben

 

 

 

Streda

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Nadežda Kochanová (pan.)

 

 

 

 

 

Štvrtok

PREOBRAŽENIJE HOSPODNE

Odporúčaný sviatok

Doobeda spoveď chorých

16.30 Chram Troch Svjatitelej

* Irena, Vladimír s rod., Margita s rod., Andrej s rod.

Myrovanie

 

Doobeda spoveď chorých

18.00

+ Roman

Myrovanie

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Archanhela Michaila

* za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

17.00

* za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Moleben

 

 

Sobota

 

10.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Čabala (ročná)

8.00

+ Helena Džupinová

(40 dňová)

10. NEĎIĽA po SSD

Hlas 1.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

Zbierka na Katechizáciu a Katolícke školy

 

10.30

* Katarína, Jana s rod., Jozef, Michal

Zbierka na Katechizáciu a Katolícke školy

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 06.07 do 12.07.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

 

 

 

Streda

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Milan, Jaroslava, Milan, Matej, Dávid, Jarka, Samuel, Sandra, Damián

17.00

+ Ján Kozák

Moleben ku blažennomu Vasiľovi Hopkovi

Štvrtok

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Mária, Ján, Vladimír, Andrej, Anna, Mária

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Róbert, Iveta, Róbert, Lea

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Helena

 

6. NEĎIĽA po SSD

Hlas 5.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

10.30

* Ladislav, Gabriela, Natália, Bianka, Mária

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

V pondelok a utorok zastupuje v prípade potreby o. Jasik z Oľky.

 

 

Program farnosti Repejov od 29.06 do 05.07.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

SVJATYCH PERVOVERCHOVNYCH APÓSTOL PETRA I PAVLA

Prikázaný sviatok

 

18.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Myrovanie

 

11.00 Dom nádeje

pohreb Heleny Džupinovej

 

16.30

+ Helena Džupinová

Myrovanie

 

Utorok

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Verona, Pavel, Justína, Ján, Irenka, Mária, Michal

Moleben k Najsvjaťijšomu Serdcu

 

 

Streda

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Milan

 

 

Štvrtok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Kurejová

Doobeda spoveď chorých

Doobeda spoveď chorých

17.00

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Verona Surmajová

9.30

+ Helena Džupinová

(týždňova)

5. NEĎIĽA po SSD

SVJATÝCH RAVNOAPÓSTOĽNYCH KIRÍLLA I METHÓDIJA

Hlas 4.

8.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Myrovanie

7.00

* Edo, Marta, Erik s rod., Dominika s rod., René s rod., Mária

Myrovanie

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 15.06 do 21.06.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

 

Utorok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Kurejová

(d. A. Drozd)

 

 

17.00

+ Ján a Helena Palaščakoví

Moleben k Božskomu Serdcu

 

Streda

Chram Troch Svjatitelej

16.30 Akatist ku blažennomu o. Gojdičovi

17.00  * Martina, Miroslav, Erik, Marek, Helena

 

Štvrtok

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

* Martina, Miroslav, Erik, Marek, Helena

Moleben k Božskomu Serdcu

 

 

Piatok

BOŽSKAHO SERDCA ISUSOVHO

Odporúčaný sviatok

Voľnica

18.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Miroslav s rod., Miloš s rod., Miroslava s rod., Mirko  s rod.

Myrovanie

Molitvy matiek

 

16.30

+ Helena, Peter, Milan, Peter

(r. Kozaková)

Myrovanie

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Anna, Ján, Mária, Helena

 

3. NEĎIĽA po SSD

Hlas 2.

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Zbierka na Seminár

8.00

* Marián, Jana, Lívia, Kornélia, Helena

Zbierka na Seminár

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 25.05 do 31.05.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

17.00

+ Mária

(r. Holodová)

Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

Utorok

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Štefan Kundrát

(d. r. Fedorcová)

Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

 

 

 

 

Streda

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Ján, Mária, Marek,

Lenka s rod.

Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

 

 

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Juraj, Helena, Štefan, Michal

Molitvy matiek

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

 

 

 

Zádušná Sobota

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ za pomeršich

(hramoty)

 

NEĎIĽA SOŠESTVIJA SVJATAHO DUCHA

Hlas 7.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Myrovanie

9.00

* Helena

(70 rokov života)

Myrovanie

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 18.05 do 24.05.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

 

Utorok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena, Michal, Mária, Ján, Demeter, Michal

Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

 

 

 

 

Streda

Zakončiňa Paschy

17.00 Chram Archanhela Michaila

*Mária Feciškaninová

(70 rokov)

Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

 

 

 

 

Štvrtok

VOZNESENIJE HOSPODNE

Prikázaný sviatok

18.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Myrovanie

Molitvy matiek

Zbierka na Katolícke masmédiá

 

 

16.30

+ Dušan, Pavol, Andrej

Myrovanie

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

17.00

+ Ján, Milan

(d. r. Kozaková)

Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

 

Sobota

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

Večurňa

 

NEĎIĽA OTCIV PERVAHO SOBORA V NIKEJI

Hlas 6.

10.30 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

Myrovanie a sprievod okolo chrámu.

8.00

* Slavo, Lýdia, Samuel, Matúš, Filip

Zbierka na Katolícke masmédiá

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 11.05 do 17.05.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Kurejová (týždňova)

 

 

Utorok

 

 

 

 

 

Streda

17.00 Chram Archanhela Michaila

*r. Micišinová, Bumberová, Danková

 

 

 

 

Štvrtok

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Mikuláš, Natália

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Jozef, Anna, Ján, Jozef, Michal

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

 

 

NEĎIĽA SĽIPAHO

Hlas 5.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

10.30

* Martin, Renáta, Martin, Dominik

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk


 

 

Program farnosti Repejov od 09.03 do 15.03.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjačennych darov

* Robo, Iveta, Robko, Lea

 

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Michal Lučka (d. boh. osoba)

Moleben ku strasťom Christovym

 

 

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjačennych darov

+ Ján, Anna, Michal, Helena, Mária

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30

Služba opered posvjačennych darov

+ Ján a Helena Palaščakoví

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Verona Surmajová (40 dňová)

HRAMOTY

 

3. NEĎIĽA POSTA-KRESTOPOKLONNA

Hlas 7.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Služba svjataho Vasilija Velikaho

Za farnosť

9.00

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* Miroslav, Mária, Stano srod., Martin s rod., s. Damiána, Jozef

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Hramoty počas zádušných sobôt: Varechovce – 2. a 4. Zádušná sobota (7.3 a 21.3)

Repejov – 3. a 5. Zádušná sobota (14.3 a 30.5).

 

 

Program farnosti Repejov od 02.03 do 08.03.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

Štvrtok

8.00 spoveď chorých

 

8.30 spoveď chorých

14.30 spoveď

15.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Moleben ku strasťom Christovym

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

Služba opered posvjačennych darov

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

8.00

+ Vasiľ, Margita, Michal

HRAMOTY

2. NEĎIĽA POSTA

Hlas 6.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Služba svjataho Vasilija Velikaho

Za farnosť

 

10.30

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* Miroslava, Miriam (uzdr.)

 

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Hramoty počas zádušných sobôt: Varechovce – 2. a 4. Zádušná sobota (7.3 a 21.3)

Repejov – 3. a 5. Zádušná sobota (14.3 a 30.5).

Od pondelka do stredy v prípade zaopatrenia zastupuje o. Peter Hrib zo Staškoviec. Tel č.: 0918 269 050.

 

 

Program farnosti Repejov od 24.02 do 01.03.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

ZAČIATOK VEĽKÉHO PÔSTU

Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec+pôst

15.30 Chram Archanhela Michaila

Akafist ku strasťom Christovym

 

Utorok

 

 

15.30

+ Ján a Helena Palaščakoví

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjačennych darov

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

15.30

+ Martin Kuzma

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjačennych darov

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

1. NEĎIĽA POSTA

Hlas 5.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Služba svjataho Vasilija Velikaho

Za farnosť

 

Zbierka na Charitu

9.00 

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* Miroslava, Miriam (uzdr.)

 

Zbierka na Charitu

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Biblické stretnutie  - v pondelok o 18.00 na fare. V 1. pôstnu nedeľu pred službou Božou bude posvätenie obrazov, ružencov a ostatných náboženských predmetov.

Hramoty počas zádušných sobôt: Varechovce – 2. a 4. Zádušná sobota (7.3 a 21.3)

Repejov – 3. a 5. Zádušná sobota (14.3 a 30.5).

 

 

Program farnosti Repejov od 17.02 do 23.02.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária, Nataša s rod., Ľuboš s rod.

 

 

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

Večurňa

 

 

 

 

Štvrtok

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Jozef, Jozef s rod., Jana s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

NEĎIĽA SYROPUSTNA

Hlas 4.

9.00  Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

15.00 Chram Archanhela Michaila

Postna večurňa

10.30

*  Karolína, Kira, Michal, Michaela, Michal, Silvester, Nikola

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Biblické stretnutie  - v stredu o 18.00 na fare.

 

 

Program farnosti Repejov od 10.02 do 16.02.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Mária, Miroslav, Irena, Ján, Mária

 

Utorok

16.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Verona Surmajová

(týždňova)

 

 

 

 

Streda

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Marcela, Jozef, Valentína

 

 

 

 

Štvrtok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Anna

Molitvy matiek

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ o. Štefan Vasilik

 

 

 

 

 

 

1. Zádušná Sobota

 

 

 

NEĎIĽA MJASOPUSTNA

Hlas 3.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

9.00  

*  Katarína, Jana s rod., Jozef, Michal

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Biblické stretnutie  - v stredu o 18.00 na fare.

 

 

Program farnosti Repejov od 03.02 do 09.02.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Mária s rod.

(r. Ivančová, d. boh. osoba)

 

 

 

 

Streda

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Mária, Andrej, Anna

 

 

 

 

Štvrtok

8.00 spoveď chorých

8.30 spoveď chorých

14.30 spoveď

15.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Piatok

Voľnica

15.30 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

NEĎIĽA BLUDNAHO SYNA

Hlas 2.

9.00  Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

Zbierka na Podporný fond Arcibiskupstva

10.30

* Helena s rod.

(70 rokov života)

Zbierka na Podporný fond Arcibiskupstva

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Nové číslo časopisu Artos – vzadu v cerkvi.

 

Kto by mal záujem o Knižný kalendár rusínsky - ešte sú zvyšné kusy, po 3 eurá.

 

Takisto je ešte na predaj kniha básní „S nami Boh“, ktorú vydal p. Milan Gaj – 5 eur za kus.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 27.01 do 02.02.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Mária, Andrej, Anna

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Michal

 

 

 

 

Streda

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Stavrovská

(40 dňová)

(d. r. Hičaková)

 

 

 

 

Štvrtok

SVJATYCH TROCH SVJATITELEJ

Odporúčaný sviatok

18.00 Chram Troch Svjatitelej Za farnosť

Myrovanie

16.30

+ Ján a Helena Palaščakoví

Myrovanie

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Anna, Stano s rod.,

Danka s rod., Erika s rod.,

Radoslav s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

10.00

+ Helena Kuzmová (ročná)

NEĎIĽA MYTARJA I FARISEJA

SRITENIJE HOSPODNE

Hlas 1.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Požehnanie sviečok

Myrovanie

 

9.00

* Martin, Renáta, Dominik, Martin

Požehnanie sviečok

Myrovanie

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Nové číslo časopisu Artos – vzadu v cerkvi. Kto by mal záujem o Knižný kalendár rusínsky a slovenský, ešte sú zvyšné kusy – po 3 eurá. Takisto je ešte na predaj kniha básní „S nami Boh“, ktorú vydal p. Milan Gaj – 5 eur za kus.

 

 

Program farnosti Repejov od 20.01 do 26.01.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

15.30

* s. Damiána a ost. sestry vasilianky

Utorok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján a Anna Surmajoví

 

 

 

 

Streda

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Helena (pan.)

 

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Na česť Sv. Ducha

Molitvy matiek

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

NEĎIĽA O ZACHEJOVI

Hlas 8.

9.00 Chram Troch Svjatitelej Za farnosť

 

10.30

* Štefan, Lívia

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Kniha „Choďte do celého sveta“ – sú to rozhovory s piatimi slovenskými biskupmi, ktorí slúžia cirkvi v zahraničí. Z nich sú štyria gréckokatolícki: vladyka Milan Lach, vladyka Milan Šášik, vladyka Marián Pacák  a vladyka Ladislav Hučko. Cena 6,80 eur. Možno si objednať u o. duchovného.

 

Nové číslo časopisu Artos – vzadu v cerkvi. Kto by mal záujem o Knižný kalendár rusínsky, ešte sú zvyšné kusy.

 

 

Program farnosti Repejov od 13.01 do 19.01.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Michal s rod.

 

 

 

 

Utorok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Miroslav s rod., Miloš s rod.

 

 

 

 

Streda

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Viktor, Lucia, Lucia, Anna, Ivan

 

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

15.30

+ Peter

(r. Telčaková)

Piatok

Voľnica

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Vladimír, Marta, Terézia, Vladimír, Marta, Jakub, Alžbeta

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

8.00

+ Ivan, Anna, Mária, Michal, Júlia

32. NEDIĽA PO SSD

Hlas 7.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

9.00

* Michal, Marína, Karolína, Kira, Justína

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Kniha „Choďte do celého sveta“ – sú to rozhovory s piatimi slovenskými biskupmi, ktorí slúžia církvi v zahraničí. Z nich sú štyria gréckokatolícki: vladyka Milan Lach, vladyka Milan Šášik, vladyka Marián Pacák  a vladyka Ladislav Hučko. Cena 6,80 eur.

 

 

Program farnosti Repejov od 06.01 do 12.01.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

BOHOJAVLENIJE HOSPODNE

Prikázaný sviatok

10.30 Chram Archanhela Michaila

Služba sv. Vasilija Velikaho

Za farnosť

Svätenie vody

Myrovanie

14.00 svätenie domov

8.30

Služba sv. Vasilija Velikaho

* Vasiľ

Svätenie vody

Myrovanie

Utorok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal a Helena Kuzmoví

(d. V. Surmajová)

 

 

 

 

Streda

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ o. Jozef Zorvan

 

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Andrej s rod.

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Michal s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

8.00

+ Mária Prokopičová (pan.)

NEDIĽA PO BOHOJAVLENIJI

Hlas 6.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

Zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu+Cirkevné školy

10.30

* Stanislav, Iveta, Patrik, Denisa, Adam, Alžbeta

 

Zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu+Cirkevné školy

14.00 svätenie domov

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 23.12 do 29.12.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Mária, Andrej, Anna

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

 

Utorok

Navečerije Roždestva

Zdržanlivosť od mäsa + pôst

19.00 Chram Archanhela Michaila

Velike povečerije

14.00

Večurňa so službou sv. Vasilija Velikaho

* Marián, Jana, Lívia, Kornélia, Helena

Streda

ROŽDESTVO HOSPODA NAŠEHO ISUSA CHRISTA

Prikázaný sviatok

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Myrovanie

9.00

Za farnosť

Myrovanie

Štvrtok

SOBOR PRESVJATOJ BOHORODICY

Prikázaný sviatok

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

10.30

+ Štefan, Marián

Piatok

SVJATAHO PERVOMUČENIKA STEFANA

Odporúčaný sviatok

Voľnica

18.00 Chram Archanhela Michaila

Na česť Svjataho Ducha

Molitvy matiek

16.30

* Eduard, Marta,

Erik s rod., Dominika s rod., René s rod., Mária, Kveta s rod.

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Anton (40 dňová)

 

NEĎIĽA PO ROŽDESTVI CHRISTOVYM

Hlas 4.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

10.30

* Vasiľ, Mária, Miroslav,

Ivana s rod., Miroslav s rod.,

Ondrej s rod.,

Mária, Peter

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 16.12 do 22.12.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ o. Jozef a Klára Molčanyioví

(pan.)

 

Utorok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

 * Andrej, Anna, Miroslav s rod., Miloš s rod., Miroslava s rod., Mirko s rod.

15.30

+ Jozef, Mikuláš, Mária

 

 

Streda

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Klára, Alexej, Anna, Ivan, Jiří, o.Emil, Štefan

15.30

+ Ján a Helena Palaščakoví

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

Štvrtok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ z hramoty r. Nábožnej, Gogovej

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Mária, Jaroslav s rod., Milan s rod., Ivana s rod.

Molitvy matiek

 

Sobota

7.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Čabala

Roždestvenna spoveď

9.00

Roždestvenna spoveď

NEĎIĽA SVJATYCH OTCIV

Hlas 3.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

9.00

* Miloš

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Mikulášska  zbierka pre deti z Rachovského dekanátu na Ukrajine – vyzbieralo sa okolo 50 balíčkov z Repejova, Varechoviec a Havaja. Všetkým darcom patrí srdečná vďaka.  

 

 

Program farnosti Repejov od 9.12 do 15.12.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

15.30

+ Ján, Anna, Ján, Jozef

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Michal Lučka

 

 

 

Streda

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Michal, Andrej

(r. Gogová, d. H. Serdulová)

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ z hramoty r. Nábožnej, Gogovej

 

15.30

+ Jozef, Mikuláš, Mária

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Peter

Molitvy matiek

 

Sobota

 

 

NEĎIĽA SVJATYCH PRAOTCIV

Hlas 2.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

10.30

* Darina, Jozef, Janka s rod., Michal

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Aj tohoto roku bude Mikulášska  zbierka pre deti z Rachovského dekanátu na Ukrajine. Zbierať sa budú balíčky so sladkosťami. Zbierka trvá do 10. decembra.

 

 

Program farnosti Repejov od 2.12 do 8.12.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Anna, Andrej, Štefan, Mária, Andrej, Ján (d. M.Drozdová)

 

Utorok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária, Štefan

(r. Gogová, d. Helena Serdulová)

 

 

Streda

 

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Fedor, Mária, Štefan

(r. Hičaková)

 

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Velika večurňa s litijov

 

 

Piatok

SVJATYJ NIKOLAJ ČUDOTVOREC

Odporúčaný sviatok

Voľnica

18.00 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

Myrovanie

15.30 spoveď

16.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Myrovanie

Sobota

 

 

26. NEĎIĽA po SSD

ZAČATIJE PRESVJATOJ BOHORODICY

Hlas 1.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

Myrovanie

 

9.00

* Peter, Anna, Peter, Bibiana

 

Myrovanie

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Spoveď chorých – vo štvrtok od 8.00. Aj tohoto roku bude Mikulášska  zbierka pre deti z Rachovského dekanátu na Ukrajine. Zbierať sa budú balíčky so sladkosťami. Zbierka trvá do 10. decembra.

 

 

Program farnosti Repejov od 11.11 do 17.11.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan a Rozália Baršayoví

Moleben ku

blažennomu o. Hopkovi

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Mária, Koloman, Helena

Moleben ku svjatomu Josafatovi

 

 

Streda

 

 

15.30

+ Vasiľ, Margita, Štefan, Stano, Anna, Michal

Moleben ku

blažennomu o. Hopkovi

Štvrtok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anna, Michal, Mária, Ján, Anna, Ján, Gizela, Michal, Helena, František, Stanislav

(pan.)

 

Piatok

ZAČIATOK FILIPOVKY

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Verona, Jitka s rod.,

Ľuba s rod., Michal s rod.

Molitvy matiek

 

Sobota

9.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Čabala

8.00

+ Ivan, Anna, Mária, Michal, Júlia, Ignác, Anna, Ján

23. NEĎIĽA po SSD

Hlas 6.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

10.30

* Vasiľ, Mária, Miroslav,

Ivana s rod., Miroslav s rod., Ondrej s rod., Mária, Peter

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 4.11 do 10.11.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária a Michal Prokopičoví a ostatní z rod. Zeleňakovej

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ z hramoty rod. Fedorcovej

č. 42

 

 

Streda

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Júlia, Anna

(r. Fedorcová)

 

Štvrtok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michal Lučka

(d. r. Smolejová)

 

Piatok

SOBOR SVJATAHO ARCHANHELA MICHAILA

Odporúčaný sviatok

Voľnica

18.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Myrovanie

Molitvy matiek

Zbierka na Podporný fond

 

 

16.30

+ Ivan, Anna, Mária, Michal, Júlia

Myrovanie

 

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Anna, Andrej, Mária, Michal, Mária, Michal, Helena (pan.)

15.30 Chram Archanhela Michaila

Večurňa

 

22. NEĎIĽA po SSD

Hlas 5.

 

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť – odpustová slávnosť

 Myrovanie a  sprievod okolo chrámu

 

8.00

* Nadežda, Katarína s rod., Matúš s rod.

Zbierka na Podporný fond

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 28.10 do 3.11.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Mária

 

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Valentína, Tatiana

 

 

Streda

 

 

15.00 spoveď

15.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Štvrtok

8.00 spoveď chorých

15.30 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

Parastas

8.30 spoveď chorých

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Archanhela Michaila

Za pomeršich

HRAMOTY

12.00 Chram Troch Svjatitelej

HRAMOTY

 

 

10.00

Za pomeršich

HRAMOTY

 

 

Sobota

 

 

21. NEĎIĽA po SSD

Hlas 4.

 

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

 

10.30 * René, Daniela, Renko, Alexandra

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Nové číslo časopisu Artos – vzadu v cerkvi.

Vzadu v cerkvi si možno zakúpiť sviečky za nenarodené deti – cena 1 euro za kus. Výťažok ide na podporu organizácie Fórum života. Spomienka na nenarodené deti je 2. novembra, kedy sa aj zapaľuje táto sviečka.

 

 

Program farnosti Repejov od 21.10 do 27.10.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Mária, Andrej, Anna

(r. Chalachanová)

 

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Helena, Ján, Anna

 

 

Streda

 

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Miroslav s rod., Miloš s rod., Tomáš s rod.,

Mirko s rod.

 

Štvrtok

 

 

 

 

16.30

+ Ján a Helena Palaščakoví

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej

* Viktor, Lucia, Lucia, Anna, Ivan

 

 

 

 

 

 

Sobota

7.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Drozdová (pan.)

10.00 Chram Archanhela Michaila

Panachida za padlých vojakov z I.svetovej vojny a posviacka pamätníka

 

20. NEĎIĽA po SSD

Hlas 3.

 

ZMENA ČASU!!!

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

 

9.00 * Miroslava, Miriam

 

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Nové číslo časopisu Artos – vzadu v cerkvi.

Hramoty na dušičky  a zádušné soboty – obnoviť, kto chce.

24. a 25. októbra v čase od 8.00 do 18.00 nebude elektrina (Repejov, Varechovce)

V nedeľu 27. októbra sa mení čas o hodinu dozadu.

 

 

Program farnosti Repejov od 30.9 do 6.10.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Mária Mošková (pan.)

 

 

Utorok

POKROV PRESVJATOJ BOHORODICY

Odporúčaný sviatok

18.00 Chram Archanhela Michaila

* Helena, Slavo s rod., Róbert s rod., Alena, Semir

Myrovanie

16.30

Na česť Svjataho Ducha

 

Myrovanie

 

Streda

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anna

 

Štvrtok

8.00 spoveď chorých

 

8.30 spoveď chorých

16.30 spoveď

17.00

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

9.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Čabala

8.00

+ Helena Palaščaková

(40 dňová)

17. NEĎIĽA po SSD

Hlas 8.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

10.30

* Mária s rod. (blahodarstvenna)

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Nový vysielač Rádia Lumen pre Stropkov, Svidník, Medzilaborce vysiela na frekvencii 97,8 MHz.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 23.9 do 29.9.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján a Justína Šakoví

 

 

Utorok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária, Ján

(r. Mryglotová)

 

 

Streda

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Slavo, Gabriela, Matúš, Jakub

 

Štvrtok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária, Michal, Mária

(r. Mryglotová)

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Zuzana, Jozef, Ladislav

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj (ročná)

14.00

Sobáš so Službou Božou

16. NEĎIĽA po SSD

Hlas 7.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

9.00

* Vasiľ, Mária, Miroslav,

Ivana s rod., Miroslav s rod.,

Ondrej s rod., Mária, Peter

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Nový vysielač Rádia Lumen pre Stropkov, Svidník, Medzilaborce vysiela na frekvencii 97,8 MHz.


 

Program farnosti Repejov od 16.9 do 22.9.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej Chalachan

 

 

Utorok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* bohuznáma rodina

(pomoc Sv. Ducha)

 

 

Streda

 

Chram Troch Svjatitelej

16.30 Akafist ku blažennomu o. Gojdičovi

17.00 + Mikuláš, Mária, Mária, Ján

 

Štvrtok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Anna, Ján, Mária

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Mikuláš, Helena, Mikuláš s rod., Andrea s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

9.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Čabala (40 dňová)

 

15. NEĎIĽA po SSD

Hlas 6.

9.00 Chram Troch Svjatitelej Za farnosť

 

10.30

Na česť Sv. Ducha

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 9.9 do 15.9.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Anna, Ján, Mária

(r. Chalachanová)

 

 

Utorok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* o. Vladimír Skyba

 

 

 

Streda

 

Chram Troch Svjatitelej

16.30 Moleben ku blažennomu Vasiľovi Hopkovi

17.00 * Andrej, Anna, Miroslav s rod., Miloš s rod., Miroslava s rod.

 

Štvrtok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Peter, Anna

 (pomoc Sv. Ducha)

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Andrej, Viera, Andrea s rod., Igor s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

VOZDVIŽENIJE ČESTNAHO KRESTA

Odporúčaný sviatok

Zdržanlivosť od mäsa

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* Dana (50 rokov života)

Myrovanie

10.30

Na česť Sv. Ducha

Myrovanie

 

Zbierka na Seminár

14. NEĎIĽA po SSD

NEĎIĽA PO VOZDVIŽENIJI

Hlas 5.

8.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Zbierka na Seminár

10.30

Služba Boža pri kapličke

(v prípade zlého počasia bude služba v cerkvi).

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 2.9 do 8.9.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Salagová r. Drozdová (40 dňová)

(d. r. Mryglotová)

 

 

Utorok

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Ján Cipka

(50 rokov života)

 

 

Streda

 

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Zuzana, Mária, Ján

 

 

Štvrtok

 

16.30 spoveď

17.00

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

FATIMSKÁ SOBOTA V ĽUTINE

FATIMSKÁ SOBOTA V ĽUTINE

13. NEĎIĽA po SSD

ROŽDESTVO PRESVJATOJ BOHORODICY

Hlas 4.

7.00 Chram Troch Svjatitelej Za farnosť

Myrovanie

 

8.30

* Martina, Andrea

(poďak.)

Myrovanie

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Spoveď chorých vo štvrtok od 8.00.

Na fatimskú sobotu ide autobus z ML. Kto by mal záujem, nahláste sa u o. duchovného.

 

 

Program farnosti Repejov od 26.8 do 1.9.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

17.00

+ Helena Palaščaková (zádušná)

Pohrebné obrady

Utorok

7.30 Chram Archanhela Michaila

* Nataša Šalapová

(50 rokov života)

 

17.00  * Miroslava, Miriam

(uzdravenie)

 

 

Streda

 

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj

(pan.)

Mala večurňa

 

 

Štvrtok

USIKNOVENIJE ČESTNYJA HOLOVY SV. JOANA KRESTITEĽA

Odporúčaný sviatok

Zdržanlivosť od mäsa

9.30 Chram Archanhela Michaila

* Štefan, Irena, Pavol s rod., Slavomír s rod., Štefan s rod.

Myrovanie

8.00

* Marián, Jana, Janka, Helena

Myrovanie

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Juraj Fedorco (pan.)

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

7.30 Chram Archanhela Michaila

* Ľuboš s rod., Pavol s rod.

9.00

+ Helena Palaščaková

(týždňova)

12. NEĎIĽA po SSD

Začiatok nového cirkevného roka

Hlas 3.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

 

9.00

* Martin, Renáta, Dominik, Martin, Helena

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 19.8 do 25.8.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

Chram Archanhela Michaila

16.30 Akafist ku

blažennomu o. Gojdičovi

17.00  + Andrej, Helena

(r. Feciškaninová)

 

Utorok

7.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan a Rozália Baršayoví

16.30 Akafist ku

blažennomu o. Gojdičovi

17.00  * Miroslava, Miriam

(uzdravenie)

 

 

Streda

 

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Peter a Helena Zeleňakoví

(pan.)

 

 

 

Štvrtok

 

7.30 Chram Troch Svjatitelej

* Juraj, František, Silvia, Marek, Žaneta s rod., Martina s rod., Slavo, Helena

17.00

* Peter, Mariana

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Mária, Helena, Juraj, Anna

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Čabala (týždňová)

15.30

Sobáš

11. NEĎIĽA po SSD

Hlas 2.

 

9.30 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

Archieparchiálny odpust v Čirči

11.00

* Katarína, Janka s rod., Jozef, Michal, Irena s rod.

 

Archieparchiálny odpust v Čirči

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 12.8 do 18.8.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

 

 

 

Streda

 

10.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Čabala (pohrebná)

11.30 pohrebné obrady v Dome nádeje

 

Štvrtok

USPENIJE PRESVJATOJ BOHORODICY

Prikázaný sviatok

8.30 Chram Troch Svjatitelej

(slúži o. Jasik)

18.00

* Karolína

(slúži o. Jasik)

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

16.30

Služba Boža s platnosťou na nedeľu

* Miroslav, Mária, Stano s rod., Martin s rod., s. Damiána, Jozef (blahodarstvenna)

 

10. NEĎIĽA po SSD

Hlas 1.

 

16.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Archieparchiálny odpust v Ľutine

Archieparchiálny odpust v Ľutine

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 5.8 do 11.8.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

 

 

Utorok

PREOBRAŽENIJE HOSPODNE

Odporúčaný sviatok

18.00 Chram Archanhela Michaila

* Slavo s rod.

(40 rokov života)

Myrovanie

16.30

+ Anna Capcarová

Myrovanie

 

Zbierka na Katechizáciu a katolícke školy

 

Streda

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Mária, Jaroslav s rod., Milan s rod., Ivana s rod.

 

Štvrtok

 

7.30 Chram Archanhela Michaila

* Jozef, Jozef s rod., Jana s rod.

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Troch Svjatitelej

* Helena, Ján, Andrej, Patrik, Janka s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

16.00 Chram Archanhela Michaila

+ Nadežda Kochanová (pan.)

18.00

Večurňa

9. NEĎIĽA po SSD

Hlas 8.

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Na česť Sv. Ducha

Zbierka na Katechizáciu a katolícke školy

10.30

* za farnosť

Myrovanie, sprievod okolo chrámu

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 29.7 do 4.8.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj (pan.)

 

 

Utorok

 

 

 

 

17.00

+ Michal, Helena, Ján, Michal, Helena (r. Kuzmová)

 

Streda

 

7.30 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Mária

 

Štvrtok

 

8.00 spoveď chorých

 

 

8.30 spoveď chorých

17.00

Za ctiteľov Božského Srdca

a členov Arcibratstva

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca

a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

7.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Anna

 

8. NEĎIĽA po SSD

Hlas 7.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

9.00

* Jozef, Mária

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 15.7 do 28.7.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

Utorok

 

 

 

Streda

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

Chram Archanhela Michaila 16.30 Moleben ku blažennomu Pavlu Petru Gojdičovi

Molitvy matiek

* Katarína, Štefan, Lukáš

 

 

 

 

 

Sobota

SVJATYJ PROROK ILIJA

Odporúčaný sviatok

10.30 Chram Troch Svjatitelej

* Alena

9.00

+ Jozef, Michal, Anna

(r. Kocakova)

21. júla 2019

6. NEĎIĽA po SSD

Hlas 5.

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

Služba Boža (o. Jasik)

 

9.30

Služba Boža (o. Jasik)

28.júla 2019

7. NEĎIĽA po SSD

Hlas 6.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

10.30

Na česť sv. Ducha

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Od 15. do 18. júla zastupuje o. Dolinský z Pakostova – tel.č.: 0902 492 722.

Od 21. do 27. júla zastupuje  o. Jasik z Oľky – tel.č.: 0911 811 191.

 

 

Program farnosti Repejov od 8.7 do 14.7.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

16.30

Moleben ku blažennomu Vasiľovi Hopkovi

17.00

* Miroslav, Mária, Stano s rod., Martin s rod., s. Damiána, Jozef

Utorok

7.30 Chram Archanhela Michaila

+ Mária, Ján, Vladimír (pan.)

 

 

Streda

 

Chram Archanhela Michaila

16.30 Akafist ku blažennomu Pavlu Petru Gojdičovi

17.00 * Robo, Iveta, Robo, Lea

 

 

Štvrtok

Chram Troch Svjatitelej

16.30 Moleben ku blažennomu Vasiľovi Hopkovi

17.00 + Andrej, Anna, Ján, Mária

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Troch Svjatitelej

* Miloš, Mirko, ‚Šimonko

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

7.30 Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Helena

 

5. NEĎIĽA po SSD

Hlas 4.

 

9.30 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Zbierka na Svojpomocný fond pre farnosti

 

11.00

* Marián Pira

Zbierka na Svojpomocný fond pre farnosti

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 24.6 do 30.6.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

ROŽDESTVO JOANNA KRESTITEĽA

Odporúčaný sviatok

16.30 Chram Troch Svjatitelej

* Milan, Jaroslava, Milan, Matej, Dávid, Jarka, Samuel, Sandra, Damián

Myrovanie

18.00

+ Anna Capcarová

(d. M.Kuzmová)

Moleben s modlitbami za uzdravenie

Myrovanie

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

* uzdr. Boženy

 

 

Streda

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj (pan.)

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Irena, Robo s rod., Miloš s rod., Lenka s rod.

Molitvy matiek

 

Piatok

BOŽSKAHO SERDCA ISUSOVHO

Odporúčaný sviatok

Voľnica

18.00 Chram Archanhela Michaila

* Anton Drozd

Moleben s modlitbami za uzdravenie

Myrovanie

16.30

+ Vasiľ, Margita

Myrovanie

Sobota

SVJATYCH APOSTOL

PETRA I PAVLA

Prikázaný sviatok

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Myrovanie

Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

7.30

+ Anna, Michal, Peter, Ladislav, Jozef

Myrovanie

Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

3. NEĎIĽA po SSD

Hlas 2.

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

9.30

* Helena, Iveta, Peter, Rastislav s rod., Renáta s rod., Štefan, Lívia, Štefánia s rod.

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

V sobotu 29. júna bude vo farnosti Staškovce slúžiť primičnú službu Božu novokňaz o. Pavol Fečkanin.  Primičná služba Boža začne o 10. 30 v miestnom chráme.

 

V nedeľu 30. júna je Archieparchiálny odpust v Malej Poľane.

 

 

Program farnosti Repejov od 10.6 do 16.6.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PONEĎIĽOK SVJATAHO DUCHA. NAJSVJAŤIJŠA TROJCA

Odporúčaný sviatok

18.00 Chram Troch Svjatitelej

* Anna (uzdr.)

 Myrovanie, sprievod okolo chrámu.

16.30

+ Ján Kozák

Sprievod okolo chrámu.

Utorok

 

17.00

+ Milan Pira (40 dňová)

 

Streda

 

Chram Archanhela Michaila

16.30 Akafist k svjatomu Duchu

17.00 + Juraj, Helena, Štefan, Ján, Mária, Stanislav

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Ľuboš (pom. Sv. Ducha)

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária, Nataša s rod., Ľuboš s rod., Pavol s rod.

Molitvy matiek

 

Sobota

 

 

NEĎIĽA VSICH SVJATYCH

Hlas 8.

7.30 Chram Troch Svjatitelej * za farnosť

 

9.00

* Karolína, Kira

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Od 9. do 16. Júna je Národný týždeň charity. V tom čase sa koná zbierka trvanlivých potravín pre potreby Charity (múka, cukor, soľ, cestoviny a pod.). Kto by mal záujem podporiť Charitu, nech kontaktuje o. duchovného. Takisto je možné podporiť aj núdznych vo svojom okolí.

 

Program farnosti Repejov od 3.6 do 9.6.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Peter, Mária, Helena, Ivan (r. Semanová)

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Ján, Mária, Marek, Lenka, Branislav, Simonka

Spoveď chorých

9.30 Spoveď chorých

 

Streda

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Mirko s rod., Miloš s rod., Miroslava s rod.

 

Štvrtok

 

 

 

 

17.00

Za ctiteľov Božského Srdca  členov Arcibratstva

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca  členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

Sobota

 

8.00

+ za pomeršich

HRAMOTY

NEĎIĽA SOŠESTVIJA SVJATAHO DUCHA

Hlas 7.

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 Myrovanie

9.00

* Stano, Iveta, Patrik, Denisa, Vladimír, Adam, Alžbeta

Myrovanie

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Varechovce – 8.6 /v sobotu/ po službe bude upratovanie v cerkvi

 

Program farnosti Repejov od 27.5 do 2.6.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej a Anna Drozdoví

 

Utorok

 

 

 

Streda

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján a Anna Surmajoví

 

Štvrtok

VOZNESENIJE HOSPODNE

Prikázaný sviatok

18.00 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Myrovanie

Zbierka na Katolícke masmédiá

16.30

+ Gregor, Anna, Helena, Michal, Michal

(d. Emil Semančík)

Myrovanie

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Mária, Andrej, Anna, Mária (r. Chalachanová)

Molitvy matiek

 

Sobota

17.00 Chram Troch Svjatitelej

Velika večurňa

9.00

+ Helena Hanákova (ročná)

NEĎIĽA SVJATYCH OTCIV PERVAHO SOBORA V NIKEJI

Hlas 6.

11.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 Myrovanie, sprievod okolo chrámu

8.00

* Mária, Tatiana s rod.,

Slavo s rod.

Zbierka na Katolícke masmédiá

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 20.5 do 26.5.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária, Andrej, Mária, Michal (r. Prokopičová) + pan.

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+o. Jozef Eduard Novak OSBM

 

 

Streda

 

 

17.00

+ z hramoty Martina Kuzmu č.4

 

Štvrtok

 

 

17.00

+ Anna, Michal, Jozef, Ladislav, Peter

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj + pan.

Molitvy matiek

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Anna Fedorcová (ročná)

(d. V. Surmajová)

 

 

NEĎIĽA SĽIPAHO

Hlas 5.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

10.30

* Vasiľ, Miroslav, Mária, Ivana s rod., Miroslav s rod.,

Ondrej s rod., Mária

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 13.5 do 19.5.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Tatiana, Irena s rod.,

Štefan s rod., Miloš s rod.

 

Utorok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej Chalachan (uzdr.)

 

 

Streda

 

 

 

 

Štvrtok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Vasiľ, Mária, Ján, Miron, Vasiľ (r. Fedorcová)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Pavol, Zuzana, Jozef

Molitvy matiek

 

Sobota

Metropolitná púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe - Lagiewnikách

 

NEĎIĽA SAMARJANKY

Hlas 4.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

9.00

* Miroslav, Mária, Stano s rod., Martin s rod., s. Damiána, Jozef

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 6.5 do 12.5.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Viera, Štefan a celá rodina

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Anna, Jozef, Jozef, Michal

 

 

Streda

 

 

17.00

+ Ivan, Anna, Mária, Michal, Júlia

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Mária, Ján, Juraj, Miroslav, Vasiľ (pan.)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+Anna, Michal, Andrej, Mária, Peter

Molitvy matiek

 

Sobota

 

8.00

+ Milan Pira (týždňova)

NEĎIĽA RAZSLABLENNAHO

Hlas 3.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Zbierka na Seminár

10.30

*Anna s rod.

Posvätenie poľa

 

Zbierka na Seminár

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

18.5 púť do Krakowa – kto má záujem, nahlásiť sa u o. duchovného

 

Program farnosti Repejov od 29.4 do 5.5.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

17.00

+ Michal, Anna, Jozef, Ladislav, Peter

Utorok

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Miloš s rod.

 

 

Streda

 

 

 

 

Štvrtok

 

8.00 spoveď chorých

8.30 spoveď chorých

17.00

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

Sobota

 

 

 

NEĎIĽA MIRONOSIC

Hlas 2.

 

9.30 Chram Archanhela Michaila

Služba Boža

8.00

Služba Boža

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

18.5 púť do Krakowa – kto má záujem, nahlásiť sa u o. duchovného

 

Program farnosti Repejov od 22.4 do 28.4.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

SVITLYJ PONEĎIĽOK

Prikázaný sviatok

 

10.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Myrovanie, sprievod okolo cerkvi

8.00

* Miroslav, Mária, Stano srod., Martin s rod., s. Damiána, Jozef

Myrovanie, sprievod okolo cerkvi

SVITLYJ VIVTOROK

SVJATYJ VELIKOMUČENIK JURAJ

Odporúčaný sviatok

18.00 Chram Archanhela Michaila

Služba Boža

Požehnanie poľa

16.30

+ Anna Capcarová

(d. H.Kuzmová)

 

Streda

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj (pan.)

 

 

Štvrtok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Anna, Stano s rod., Danka s rod., Erika s rod., Radko s rod.

 

Piatok

Voľnica

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anton, Andrej, Anna, Juraj, Miroslav, Ladislav

 

Sobota

 

 

 

TOMOVA NEĎIĽA

Hlas 1.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

10.30

* Peter, Anna, Peter, Bibiana

Požehnanie poľa

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Časopis našich bohoslovcov Prameň – vzadu v cerkvi – cena 1 euro.

 

Program farnosti Repejov od 15.4 do 21.4.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

+ Andrej, Mária, Ján, Mária

Pomazanie chorých

 

 

Utorok

 

 

16.30

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

* za chorých

Pomazanie chorých

 

Streda

 

 

 

 

Velikyj Četvertok

 

18.00 Chram Troch Svjatitelej

Strasti

16.00

Večurňa so službov svjataho Vasilija Velikaho

 

Velikyj Piatok

Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec+pôst

Prikázaný sviatok

16.00 Chram Archanhela Michaila

Večurňa s uložením plaščenice

Molitvy matiek

Zbierka na Boží hrob

17.30 Chram Troch Svjatitelej

Uloženie plaščenice

Zbierka na Boží hrob

18.00

Večurňa s uložením plaščenice

 

Velika Subota

16.00 Chram Archanhela Michaila

Večurňa so službov svjataho Vasilija Velikaho

 

 

NEĎIĽA PASCHY

CHRISTOS

VOSKRESE!!!

 

5.00 Chram Archanhela Michaila

Utreňa Paschy

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Požehnanie jedál

Chram Archanhela Michaila

9.00 * za farnosť

Požehnanie jedál

14.00 Večurňa, myrovanie, sprievod okolo cerkvi

6.15

* za farnosť

Požehnanie jedál

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Nové číslo časopisu Artos – v cerkvi.

 

 

Program farnosti Repejov od 8.4 do 14.4.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 8.00 Chram Archanhela Michaila

Akafist k Strasťam Christovym

 

 

Utorok

 

 

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

16.30 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

* Juraj, Marek, Silvia, František, Helena

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Krestna doroha

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.30 Chram Archanhela Michaila

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

+ Juraj

Molitvy matiek

 

Sobota

10.00 Chram Archanhela Michaila

Spoveď

8.00

+ Ivan, Anna, Mária, Michal, Júlia

Spoveď od 7.30

 

KVITNA NEĎIĽA Hlas 6.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

 * za farnosť

Požehnanie bahniatok

Myrovanie

10.30

* Marián, Jana, Lívia, Kornélia, Emil, Mária, Martin s rod.

Požehnanie bahniatok

Myrovanie

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Nové číslo časopisu Artos – v cerkvi.

 

Program farnosti Repejov od 1.4 do 7.4.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

16.30

Krestna doroha (molitvennik)

 

 

Utorok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

Akafist k Strasťam Christovym

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Krestna doroha

16.30

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

* za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

Ružanec a Isusova Molitva

Spoveď chorých

 

9.30 Spoveď chorých

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.30 Chram Archanhela Michaila

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

* za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

Sobota

7.30 Chram Archanhela Michaila

* Slavo, Gabriela, Matúš, Jakub

Akafist ku Presvjatoj Bohorodici

 

 

5. NEĎIĽA POSTA

Hlas 5.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

 * za farnosť

9.00

* Vasiľ, Miroslav, Mária,

Ivana s rod., Miroslav s rod.,

Ondrej s rod., Mária

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 25.3 do 31.3.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

BLAHOVIŠČENIJE PRESVJATOJ BOHORODICI

Prikázaný sviatok

 

18.00 Chram Troch Svjatitelej

 Večurňa so službou sv. Joana Zlatoustaho (Zbornik)

* za farnosť

Myrovanie

16.30

+ Milan, Peter, Peter, Helena

Myrovanie

 

Utorok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

Akafist k Strasťam Christovym

 

 

Streda

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA OPERED POSVJAŠČENYCH DAROV

* Andrej, Anna, Mirko s rod., Miloš s rod., Miroslava s rod.

Molitvy matiek

 

 

Štvrtok

 

 

16.30

Krestna doroha (molitvennik)

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

16.30

SLUŽBA OPERED POSVJAŠČENYCH DAROV

* Dominik

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ za pomeršich

HRAMOTY

 

 

4. NEĎIĽA POSTA

Hlas 4.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

 * za farnosť

10.30

Na úmysel ABU

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Na budúcu nedeľu (31.marca) sa posúva čas o hodinu dopredu!

 

Program farnosti Repejov od 18.3 do 24.3.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

16.30 Chram Troch Svjatitelej

* Žaneta, Jozef, Lukáš, Žanetka, Helena

Moleben ku strasťam Christovym

 

 

Utorok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel ABU

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.30 Chram Archanhela Michaila

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

*Jozef, Jozef s rod., Jana s rod.

 

 

Štvrtok

 

Chram Troch Svjatitelej

16.00 Krestna doroha

16.30 + Michal Surmaj (pan.)

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

* za chorých

MOLITVY MATIEK

 

Sobota

 

8.00

+ za pomeršich

HRAMOTY

 

3. POSTNA NEĎIĽA

KRESTOPOKLONNA

Hlas 3.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

SLUŽBA SV. VASILIJA VELIKAHO

 * za farnosť

9.00

SLUŽBA SV. VASILIJA VELIKAHO

* Marián, Jana, Lívia, Kornélia, Helena

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

V sakristii je na predaj Akafist ku blažennomu Pavlovi Gojdičovi v rusinskom jazyku - 1 euro.

 

 

Program farnosti Repejov od 11.3 do 17.3.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

16.00

+ Anna Capcarová

(40 dňová)

 

 

Utorok

 

 

8.00

* Martin, Gabriela, Dominik, Veronika

Moleben ku strasťam Christovym

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.00 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

*Marián Hičak

(50 rokov života)

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Anna, Mária

(r. Fedorcová)

16.00

+ Ján Pira (pan.)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.00 Chram Archanhela Michaila

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

* za chorých

MOLITVY MATIEK

 

Sobota

 8.00 Chram Archanhela Michaila

+ za pomeršich

HRAMOTY

9.30

+ Helena Kuzmová

(40 dňová)

 

2. POSTNA NEĎIĽA

Hlas 2.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA SV. VASILIJA VELIKAHO

 * za farnosť

10.30

SLUŽBA SV. VASILIJA VELIKAHO

* Mária, Ján s rod.,

Stanislav s rod., Ladislav s rod.

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

V sakristii je na predaj Akafist ku blažennomu Pavlovi Gojdičovi v rusinskom jazyku - 1 euro. Nediľna večurňa a Služba opered posvjaščenych darov v rusinskom jazyku – 5 eur.

V nedeľu 17. marca poobede budú v našej farnosti zbierať peniaze veriaci zo Závady na opravu strechy chrámu.  

 

 

Program farnosti Repejov od 4.3 do 10.3.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

Začiatok Veľkého Pôstu

Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst

16.00 Chram Archanhela Michaila

* Robo, Iveta, Robko, Lea

Moleben ku strasťam Christovym

 

 

Utorok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel ABÚ

Moleben ku strasťam Christovym

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.00 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

*Štefan, Michal, Ondrej

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel ABÚ

Molitvy matiek

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.00 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

* Andrej, Mária,
Jaroslav s rod., Milan s rod., Ivana s rod.

 

Sobota

 

8.00

+ Vasiľ, Margita, Michal

 

1. POSTNA NEĎIĽA

Hlas 1.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

SLUŽBA SV. VASILIJA VELIKAHO

 * za farnosť

Zbierka na Charitu

9.00

SLUŽBA SV. VASILIJA VELIKAHO

+ Štefan, Marián

Zbierka na Charitu

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

V sakristii je na predaj Akafist ku blažennomu Pavlovi Gojdičovi v rusinskom jazyku - 1 euro. Nediľna večurňa a Služba opered posvjaščenych darov v rusinskom jazyku – 5 eur.

 

 

Program farnosti Repejov od 25.2 do 3.3.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

16.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj (pan.)

 

 

Utorok

 

16.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej a Anna Džupinoví

(d. Tatiana Džupinová)

 

 

Streda

 

8.00 spoveď chorých

 16.00 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel ABÚ

8.30 spoveď chorých

 

Štvrtok

 

 

15.00 spoveď

16.00

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.00 Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

Sobota

7.30 Chram Archanhela Michaila

* Margita s rod.

 

 

SYROPUSTNA NEĎIĽA

Hlas 8.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

 * za farnosť

10.30

* Michal, Maryna,

Karolína, Kira

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

V sakristii je na predaj Akafist ku blažennomu Pavlovi Gojdičovi v rusinskom jazyku. Cena 1 euro.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 18.2 do 24.2.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

 

Utorok

 

 

 

 

Streda

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

Sobota

 

 

 

MJASOPUSTNA NEĎIĽA

Hlas 7.

 

11.00 Chram Archanhela Michaila

 * za farnosť

9.30

+ Teodor Galajda

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

V sakristii je na predaj Akafist ku blažennomu Pavlovi Gojdičovi v rusinskom jazyku. Cena 1 euro.

 

V pondelok a utorok zastupuje o. Jasik z Oľky. Tel. č.: 0911 811 191.

Od stredy do soboty zastupuje o. Jančišin z Havaja. Tel.č.: 0911 912 318.

 

 

Program farnosti Repejov od 11.2 do 17.2.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

15.30

+ Vladimír a Božena Čižmaroví

Moleben ku blažennomu o.Hopkovi

Utorok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Marcela, Jozef, Valentína

Moleben ku blažennomu o.Hopkovi

 

 

Streda

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel ABU  

 

 

Štvrtok

 

15.30  Chram Archanhela Michaila

* Mária, Martin, Kristián, Martin

Moleben ku svjatym

Kyrilovi a Metodijovi

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Anna, Ján, Mária

(r. Chalachanová)

 

MOLITVY MATIEK

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Mirko s rod., Miloš s rod., Miroslava s rod.

 

 

NEĎIĽA

BLUDNAHO SYNA

Hlas 6.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej * za farnosť

10.30

+ Ján, Helena

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

V sakristii je na predaj Akafist ku blažennomu Pavlovi Gojdičovi v rusinskom jazyku. Cena 1 euro.

 

 

Program farnosti Repejov od 4.2 do 10.2.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel ABU

 

Utorok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Mária, Miroslav, Irenka

 

 

Streda

 

 

15.30

+ Martin Kuzma (pan.)

 

Štvrtok

 

15.30  Chram Archanhela Michaila

+ Anna, Andrej, Štefan, Mária, Ján (d. Mária Drozdová z Ruskej Poruby)

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel ABU

 

MOLITVY MATIEK

 

Sobota

 

 

8.00

+ Vladimír Čižmár (ročná)

 

NEĎIĽA

MYTARJA I FARISEJA

Hlas 5.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

Zbierka na Podporný fond

9.00

* o. Vladimír Skyba

(60 rokov života)

 

Zbierka na Podporný fond

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Vyšlo prvé číslo časopisu Artos, je možné si ho kúpiť  vzadu v cerkvi – cena 70 centov.

V sakristii je na predaj Akafist ku blažennomu Pavlovi Gojdičovi v rusinskom jazyku. Cena 1 euro.

 

 

Program farnosti Repejov od 21.1 do 27.1.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Irena, Vladimír s rod., Margita s rod., Andrej s rod.

 

Utorok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária a ost. z rodiny

 

Streda

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ z rod. Prokopičovej a Zeleňakovej

 

 

 

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Stanislav, Mária, Monika

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

8.00

+ Vladimír Čižmár

(ročná)

36. (31.) NEĎIĽA

PO SSD

Hlas 3.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

9.00

* Katarína, Janka s rod.,

Jozef, Michal

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Vyšlo nové číslo časopisu Artos, je možné si ho kúpiť  vzadu v cerkvi – cena 70 centov.

Ešte sú  zakrestii na predaj aj knižné Rusínske kalendáre - cena 3 eur.

 

 

Program farnosti Repejov od 14.1 do 20.1.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Viktor, Lucia, Lucia, Anna, Ivan

 

Utorok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Anna, Nataša

 

Streda

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Andrej, Viera a ost. z rodiny

 

 

 

 

Štvrtok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Ján

Moleben ku blažennomu o. Gojdičovi

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Anna, Andrej, Michal, Andrej

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

 

35. NEĎIĽA PO SSD Hlas 2.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

14.00 svätenie domov

10.30

* Dušan, Marta, Slavo s rod., Maroš s rod.

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

Vyšlo nové číslo časopisu Artos, je možné si ho kúpiť  vzadu v cerkvi – cena 70 centov.

Ešte sú  zakrestii na predaj aj knižné Rusínske kalendáre - cena 3 eur.

 

 

Program farnosti Repejov od 7.1 do 13.1.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ o. Jozef  a Klára Molčanyioví

(d. A.Molčanyi)

 

Utorok

 

 

15.30

+ Vladimír a Božena Čižmaroví

(d. M.Kuzmová č. 4)

Moleben ku blažennomu o. Hopkovi

Streda

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Andrej, Viera a celá rodina

 

 

 

 

Štvrtok

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária a celá rodina

Moleben ku blažennomu o. Hopkovi

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Alžbeta, Štefan, Anna

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* o. Vladimír Skyba

(60 rokov života)

 

NEĎIĽA PO BOHOJAVLENIJI

Hlas 1.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

Zbierka na GTF PU a Cirkevné školy

14.00 svätenie domov

9.00

+ Helena, Peter, Milan, Peter

(r. Kozákova)

 

 

Zbierka na GTF PU a Cirkevné školy

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

Vyšlo nové číslo časopisu Artos, je možné si ho kúpiť  vzadu v cerkvi – cena 70 centov.

Ešte sú  zakrestii na predaj aj knižné Rusínske kalendáre - cena 3 eur.

 

 

Program farnosti Repejov od 31.12 2018 do 6.1.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Blahodarstvenna Služba Boža za rok 2018

8.00

+ Vladimír a Božena Čižmaroví

 

Utorok

 OBRIZANIJE ISUSA CHRISTA

Prikázaný sviatok

9.30 Chram Troch Svjatitelej

Služba sv. Vasilija Velikaho

* za farnosť

 Myrovanie

11.00

Služba sv. Vasilija Velikaho

* za farnosť

Myrovanie

Streda

 

 

16.00

+ Mária Prokopičová

(pan.)

 

Štvrtok

 

 

8.00 spoveď chorých

 

 

8.30 spoveď chorých

15.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Piatok

Voľnica

 

7.30 Chram Archanhela Michaila

Cárske časy (Zborník)

 

 

Sobota

Navečerije Bohojavlenija

Zdržanlivosť od mäsa

7.30 Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

19.00 Chram Archanhela Michaila

Veľké povečerije

Svätenie vody

13.00

Večurňa

BOHOJAVLENIJE HOSPODNE

Hlas 8.

 

10.30 Chram Troch Svjatitelej

Služba sv. Vasilija Velikaho

* za farnosť

Svätenie vody

 

8.00

Služba sv. Vasilija Velikaho

* Vasiľ

Svätenie vody

14.00 svätenie domov

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 24.12 do 30.12.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

Navečerije Roždestva

 

Zdržanlivosť od mäsa a pôst

 

11.00 Viflejemske svitlo v obidvoch cerkvoch

19.00 Chram Archanhela Michaila

Roždestvenna akademija

Velike povečerije

13.00

Večurňa so službou sv. Vasilija Velikaho

* s. Damiána

Bude možnosť zapaliti sobi Viflejemske svitlo.

Utorok

ROŽDESTVO ISUSA CHRISTA

Prikázaný sviatok

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 Myrovanie

9.00

* za farnosť

Myrovanie

 

Streda

SOBOR PRESVJATOJ BOHORODICY

Prikázaný sviatok

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

10.30

* Edo, Marta, Erik s rod., Dominika s rod., René s rod., Mária

Štvrtok

SVJATYJ PERVOMUČENIK STEFAN

Odporúčaný sviatok

9.30 Chram Archanhela Michaila

* Anton, Tatiana, Marcela s rod., Katka s rod., Miloš s rod.

 

8.00

+ Štefan, Marián

Piatok

Voľnica

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

9.00

+ Ján Kozák (ročná)

NEDIĽA PO ROŽDESTVI CHRISTOVYM

Hlas 7.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

9.00

* Emil, Mária, Helena,

Martin s rod., Marián, Jana, Lívia, Kornélia

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 17.12 do 23.12.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján a Mária Kurejoví

Moleben ku blažennomu o. Gojdičovi

 

Utorok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

 + Andrej, Anna, Ján, Mária

(r. Chalachanová)

Molben v česť Roždestva Christova

 

 

Streda

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Klára, Jiří, o. Emil, Ivan, Alexej, Anna, Štefan

 

15.30

* Anna, Ladislav s rod., Michal s rod., Anna s rod.

Molben v česť Roždestva Christova

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna,

Miroslava s rod., Miloš s rod.,

Miroslav s rod.

Molitvy matiek

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Anna

(r. Gogová, d.H. Cerdulová)

 

 

 

Sobota

 

7.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj

SPOVEĎ (počas služby Božej až do 9.00)

9.30

SPOVEĎ

NEDIĽA SVJATYCH OTCIV – PRED ROŽDESTVOM CHRISTOVYM

Hlas 6.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

10.30

* Vasiľ, Miroslav s rod., Mária s rod.

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 10.12 do 16.12.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* boľ. Andrej Bľacha

15.30

* Andrej, Helena, Slavo s rod., Miloš  s rod., Marcela s rod.

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Justína, Olina, Zita s rod., Robo s rod.

 

 

Streda

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan, Mária

(r. Gogová, d. H. Cerdulová)

Molitvy matiek

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ o. Jozef a Klára Molčanyioví

(pan.)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

NEDIĽA SVJATYCH PRAOTCIV

Hlas 5.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

9.00 * Helena s rod.

(r. Pirová)

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 3.12 do 9.12.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

15.30

+ Martin Kuzma (pan.)

Utorok

 

15.30

* Miroslav, Mária, Stano s rod., Martin s rod., s.Damiána, Jozef, s. Monika, s. Maximiliána

 

Streda

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej Chalachan

Mala večurňa

 

 

Štvrtok

SVJATYJ NIKOLAJ ČUDOTVOREC

Odporúčaný sviatok

 

18.00 Chram Archanhela Michaila

Za darcov a dobrodincov našej farnosti

Myrovanie

16.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Myrovanie

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

Sobota

ZAČATIJE  PRESVJATOJ BOHORODICY

Prikázaný sviatok

9.00 Chram Troch Svjatitelej * za farnosť

Myrovanie

10.30

Na úmysel

Myrovanie

29. NEDIĽA PO SSD

Hlas 4.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej * za farnosť

 

10.30

+ Andrej, Helena, Anna, Peter

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 26.11 do 2.12.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00  Chram Troch Svjatitelej

+ Pavol, Zuzana, Jozef

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Anna, Michal, Ján, Anna, Ján, Mária, František, Helena, Gizela, Michal, Stanislav, Štefan (pan.)

 

 

Streda

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Mária, Koloman, Helena

 

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ z hramoty Andreja Gogu

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Ján, Andrej

(r. Gogová, d. H. Cerdulová)

Molitvy matiek

 

          Sobota

8.00  Chram Archanhela Michaila

+ Ján Fedorco (pan.)

9.30

+ Ivan, Anna, Mária

28. NEDIĽA PO SSD

Hlas 3.

 

9.00 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Zbierka na Charitu

 

10.30

+ Jozef, Marta, Ján, Anna, Michal, Helen,a Ján, Štefan,  

Zbierka na Charitu

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 19.11 do 25.11.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Jozef (pan.)

(r. Cipková)

 

Utorok

 

 

Streda

VCHOD VO CHRAM PRESVJATOJ BOHORODICY

Odporúčaný sviatok

16.30  Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel

Požehnanie detí

Myrovanie

18.00

+ Milan Kuzma

Požehnanie detí

Myrovanie

 

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Anton, Tatiana, Miloš s rod., Marcela s rod., Katka s rod.

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján Hrib (pan.)

Molitvy matiek

 

          Sobota

9.30 Chram Archanhela Michaila

+ Michal a Mária Šeregoví

8.00

+ Božena Čižmarová

(40 dňová)

27. NEDIĽA PO SSD

NEĎIĽA CHRISTA CARJA

Hlas 2.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Myrovanie

 

10.30

+ Ján Kozák

Myrovanie

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 5.11 do 11.11.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Anna, Andrej, Mária, Michal, Mária, Michal, Helena

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Alžbeta, Štefan, Anna, Ján, Pavol, Anna, Andrej, Pavol

15.30

+ Mária Kuzmová

(ročná)

Streda

8.00  Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Hičak (pan.)

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Velika večurňa

 

 

Štvrtok

SVJATYJ ARCHANHEL MICHAIL

Odporúčaný sviatok

 

17.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Myrovanie

 

Zbierka na Podporný fond

16.00

 + Ivan, Anna, Mária, Michal, Júlia, Ignác, Anna, Ján

Myrovanie

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Mária, Helena, Juraj a ost. z rod. Fedorcovej

Molitvy matiek

 

          Sobota

 

 

25. NEDIĽA PO SSD

Hlas 8.

 

10.30  Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Myrovanie, sprievod okolo chrámu

 

8.00

* Peter, Iveta, Štefánia s rod., Štefan s rod., Helena, Peter

 

Zbierka na Podporný fond

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

Odpust v Repejove bude 11. novembra o 10.30.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 29.10 do 4.11.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michaela

9.00 spoveď chorých

9.00 spoveď chorých

Utorok

 

 

Streda

 

 

 

 

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ za pomeršich

HRAMOTY

12.00 Chram Troch Svjatitelej

HRAMOTY

10.00

 + za pomeršich

HRAMOTY

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00  Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

15.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

          Sobota

9.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj (40 dňová)

8.00

* Miroslav, Mária,

Stanislav s rod., Martin s rod.,

s. Damiána, s. Monika,

s. Maximiliána, Jozef

24. NEDIĽA PO SSD

Hlas 7.

 

10.30  Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

9.00

* Vasiľ, Miroslav s rod.,

Mária s rod., Ivana s rod.,

Ondrej s rod., Mária

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

Odpust v Repejove bude 11. novembra.

 

Zbierka na Misie – 36 eur. Varechovce 15 eur. Repejov 21 eur. Darcom srdečne Pán Boh zaplať.

 

Program farnosti Repejov od 22.10 do 28.10.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

16.30  Chram Archanhela Michaila

Ján, Anna, Michal, Helena, Mária, Helena (pan.)

 

Utorok

16.30  Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Mária, Andrej, Anna, Štefan, Mária

 

Streda

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Vasiľ, Ján, Mária, Ján, Helena, Mária

 

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Jozef, Jozef s rod., Jana s rod.

16.30 

 + Ján Kozák

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

16.30  Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Drozdová (pan.)

Molitvy matiek

 

 

 

 

          Sobota

10.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Surmajová (ročná)

 

23. NEDIĽA PO SSD

Hlas 6.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej * za farnosť

 

10.30

* Maryna, Michal, Karolína, Kira

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

V nedeľu 28.10. sa posúva čas o hodinu dozadu.

 

Program farnosti Repejov od 15.10 do 21.10.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

16.30  Chram Troch Svjatitelej

* Viktor, Lucia, Lucia, Anna, Ivan

Moleben ku blažennomu Pavlovi

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Ján, Mária, Juraj, Miroslav, Vasiľ (pan.)

 

Streda

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michaela

 

 

 

Štvrtok

 

Chram Troch Svjatitelej

16.00 molitva ružanca

16.30  * Helena, Juraj, Marek, Silvia, František, Žaneta s rod., Martina s rod., Slavo

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

16.30  Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Miroslav s rod., Miloš s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

          Sobota

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Tatiana

 

22. NEDIĽA PO SSD

Hlas 5.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Zbierka na Misie

9.00

* Matúš, Ivana, Tamara

Zbierka na Misie

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk