OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

 

CHRISTOS VOSKRESE!
Od 19.4 sú povolené verejné bohoslužby s obmedzením 1 osoba na 15 m².

 

Maximálny počet účastníkov na bohoslužbách v našich chrámoch je 6.

 

Na Službu Božiu okrem spevákov a cerkovníka prednostne môže prísť rodina, ktorá na ňu obetovala, alebo za ktorú je Služba obetovaná.

 

Na nedeľnú Bohoslužbu v Repejove a Pravrovciach  sa bude ísť zaradom podľa domov, tak aby bol naplnený maximálny počet (oznámim Vám po telefóne).

 

Naďalej platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej Bohoslužbe.

 

Spovedať budem pred každou Službou Božou, alebo po vzájomnej dohode.

 

 

 

 

Od 19.4 sú povolené verejné bohoslužby s obmedzením 1 osoba na 15 m².

 

Maximálny počet účastníkov na bohoslužbách v našich chrámoch je 6.

 

Na Službu Božiu okrem spevákov a cerkovníka tak môže prísť rodina, ktorá na ňu obetovala, alebo za ktorú je Služba obetovaná.

 

Na nedeľnú Bohoslužbu v Repejove a Pravrovciach  sa bude ísť zaradom podľa domov, tak aby bol naplnený maximálny počet (oznámim Vám po telefóne).

 

Naďalej platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej Bohoslužbe.

 

Spovedať budem pred každou Službou Božou, alebo po vzájomnej dohode.

 

 

 

 

 

Kto by potreboval svätú spoveď, nech sa ozve telefonicky a dohodneme sa.

 

Ak niečo potrebujete, volajte mi  na moje mobilné číslo 0904 738 121, pretože pevná linka niekedy vypadáva / nedá sa nám dovolať, nezvoní a pod/.

 

 

 

 Od 1. januára 2021 do odvolania sú zrušené verejné bohoslužby.

Bohoslužby za vás a vaše úmysly budem sláviť súkromne vo farskom chráme Archanjela Michala v Repejove. 

Využime v tomto čase prenosy bohoslužieb v televízii, rádiu alebo cez internet. 

Objavme znova krásu a silu spoločnej modlitby v rodine. Tento čas je príležitosťou, aby sme sa naučili modliť spolu v rodine.

Nech svätý Jozef - ochranca Svätej Rodiny a ochranca Katolíckej Cirkvi, ktorého rok slávime, nás sprevádza aj  v tomto neľahkom čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

www.gdpr.kbs.sk 

 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

aktualizované: 01.05.2021 21:36:20