OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

 Gréckokatolícka filiálna obec

 

VARECHOVCE

 

 má možnosť získať dotáciu z projektu PSK

na obnovu chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Súčasťou projektu je SMS hlasovanie,
preto Vás touto cestou úprimne prosíme o pomoc.

Je potrebné odoslať SMS v tvare:

 

PSK26 na tel.č.: 0902 025 502

 

Hlasovanie o jednotlivých projektoch spúšťa PSK v termíne od 18. marca 2024 (pondelok) do 31. marca 2024 vrátane  (nedeľa) formou SMS (1 SMS = 1 hlas).

Z jedného mobilného telefónneho čísla je možné hlasovať iba za jeden projekt. Za jeden projekt sa dá hlasovať iba jedenkrát
 
(1 SMS = 1 projekt)
Spätná SMS potvrdení hlasovania za daný projekt je bezplatná.

Za vašu pomoc a zdieľanie tejto správy vopred Pán Boh zaplať.

o. Šimon Gajan, správca farnosti Repejov-Varechovce


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
   farnos
ť REPEJOV VARECHOVCE

Správca farnosti o. Šimon Gajan, Mobil: 0910 842 014, Tel.: 057/73 98 266
Repejov 34, 067 04 Oľka, repejov@grkatpo.sk
,  www.repejov.weblahko.sk 
/ Facebook  

aktualizované: 14.04.2024 13:51:06