OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kontakt

Žiadne data alebo nastavenie...
Žiadne data alebo nastavenie...
Žiadne data alebo nastavenie...

Adresa: Gréckokatolícka cirkev farnosť Repejov, Repejov 34, 067 04 Oľka

Správca farnosti: o. Mgr. Šimon Gajan

Telefón: 057/73 98 266 Mobil: 0910 842 014, www.repejov.weblahko.sk

 

aktualizované: 14.07.2024 19:03:06