Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Liturgický program

 

Program farnosti Repejov od 25.05 do 31.05.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

17.00

+ Mária

(r. Holodová)

Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

Utorok

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Štefan Kundrát

(d. r. Fedorcová)

Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

 

 

 

 

Streda

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Ján, Mária, Marek,

Lenka s rod.

Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

 

 

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Juraj, Helena, Štefan, Michal

Molitvy matiek

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

 

 

 

Zádušná Sobota

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ za pomeršich

(hramoty)

 

NEĎIĽA SOŠESTVIJA SVJATAHO DUCHA

Hlas 7.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Myrovanie

9.00

* Helena

(70 rokov života)

Myrovanie

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 18.05 do 24.05.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

 

Utorok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena, Michal, Mária, Ján, Demeter, Michal

Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

 

 

 

 

Streda

Zakončiňa Paschy

17.00 Chram Archanhela Michaila

*Mária Feciškaninová

(70 rokov)

Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

 

 

 

 

Štvrtok

VOZNESENIJE HOSPODNE

Prikázaný sviatok

18.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Myrovanie

Molitvy matiek

Zbierka na Katolícke masmédiá

 

 

16.30

+ Dušan, Pavol, Andrej

Myrovanie

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

17.00

+ Ján, Milan

(d. r. Kozaková)

Moleben ku Presvjatoj Bohorodici

 

Sobota

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

Večurňa

 

NEĎIĽA OTCIV PERVAHO SOBORA V NIKEJI

Hlas 6.

10.30 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

Myrovanie a sprievod okolo chrámu.

8.00

* Slavo, Lýdia, Samuel, Matúš, Filip

Zbierka na Katolícke masmédiá

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 11.05 do 17.05.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Kurejová (týždňova)

 

 

Utorok

 

 

 

 

 

Streda

17.00 Chram Archanhela Michaila

*r. Micišinová, Bumberová, Danková

 

 

 

 

Štvrtok

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Mikuláš, Natália

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Jozef, Anna, Ján, Jozef, Michal

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

 

 

NEĎIĽA SĽIPAHO

Hlas 5.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

10.30

* Martin, Renáta, Martin, Dominik

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk


 

 

Program farnosti Repejov od 09.03 do 15.03.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjačennych darov

* Robo, Iveta, Robko, Lea

 

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Michal Lučka (d. boh. osoba)

Moleben ku strasťom Christovym

 

 

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjačennych darov

+ Ján, Anna, Michal, Helena, Mária

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30

Služba opered posvjačennych darov

+ Ján a Helena Palaščakoví

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Verona Surmajová (40 dňová)

HRAMOTY

 

3. NEĎIĽA POSTA-KRESTOPOKLONNA

Hlas 7.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Služba svjataho Vasilija Velikaho

Za farnosť

9.00

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* Miroslav, Mária, Stano srod., Martin s rod., s. Damiána, Jozef

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Hramoty počas zádušných sobôt: Varechovce – 2. a 4. Zádušná sobota (7.3 a 21.3)

Repejov – 3. a 5. Zádušná sobota (14.3 a 30.5).

 

 

Program farnosti Repejov od 02.03 do 08.03.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

Štvrtok

8.00 spoveď chorých

 

8.30 spoveď chorých

14.30 spoveď

15.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Moleben ku strasťom Christovym

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

Služba opered posvjačennych darov

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

8.00

+ Vasiľ, Margita, Michal

HRAMOTY

2. NEĎIĽA POSTA

Hlas 6.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Služba svjataho Vasilija Velikaho

Za farnosť

 

10.30

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* Miroslava, Miriam (uzdr.)

 

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Hramoty počas zádušných sobôt: Varechovce – 2. a 4. Zádušná sobota (7.3 a 21.3)

Repejov – 3. a 5. Zádušná sobota (14.3 a 30.5).

Od pondelka do stredy v prípade zaopatrenia zastupuje o. Peter Hrib zo Staškoviec. Tel č.: 0918 269 050.

 

 

Program farnosti Repejov od 24.02 do 01.03.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

ZAČIATOK VEĽKÉHO PÔSTU

Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec+pôst

15.30 Chram Archanhela Michaila

Akafist ku strasťom Christovym

 

Utorok

 

 

15.30

+ Ján a Helena Palaščakoví

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjačennych darov

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

15.30

+ Martin Kuzma

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjačennych darov

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

1. NEĎIĽA POSTA

Hlas 5.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Služba svjataho Vasilija Velikaho

Za farnosť

 

Zbierka na Charitu

9.00 

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* Miroslava, Miriam (uzdr.)

 

Zbierka na Charitu

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Biblické stretnutie  - v pondelok o 18.00 na fare. V 1. pôstnu nedeľu pred službou Božou bude posvätenie obrazov, ružencov a ostatných náboženských predmetov.

Hramoty počas zádušných sobôt: Varechovce – 2. a 4. Zádušná sobota (7.3 a 21.3)

Repejov – 3. a 5. Zádušná sobota (14.3 a 30.5).

 

 

Program farnosti Repejov od 17.02 do 23.02.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária, Nataša s rod., Ľuboš s rod.

 

 

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

Večurňa

 

 

 

 

Štvrtok

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Jozef, Jozef s rod., Jana s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

NEĎIĽA SYROPUSTNA

Hlas 4.

9.00  Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

15.00 Chram Archanhela Michaila

Postna večurňa

10.30

*  Karolína, Kira, Michal, Michaela, Michal, Silvester, Nikola

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Biblické stretnutie  - v stredu o 18.00 na fare.

 

 

Program farnosti Repejov od 10.02 do 16.02.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Mária, Miroslav, Irena, Ján, Mária

 

Utorok

16.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Verona Surmajová

(týždňova)

 

 

 

 

Streda

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Marcela, Jozef, Valentína

 

 

 

 

Štvrtok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Anna

Molitvy matiek

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ o. Štefan Vasilik

 

 

 

 

 

 

1. Zádušná Sobota

 

 

 

NEĎIĽA MJASOPUSTNA

Hlas 3.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

9.00  

*  Katarína, Jana s rod., Jozef, Michal

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Biblické stretnutie  - v stredu o 18.00 na fare.

 

 

Program farnosti Repejov od 03.02 do 09.02.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Mária s rod.

(r. Ivančová, d. boh. osoba)

 

 

 

 

Streda

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Mária, Andrej, Anna

 

 

 

 

Štvrtok

8.00 spoveď chorých

8.30 spoveď chorých

14.30 spoveď

15.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Piatok

Voľnica

15.30 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

NEĎIĽA BLUDNAHO SYNA

Hlas 2.

9.00  Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

Zbierka na Podporný fond Arcibiskupstva

10.30

* Helena s rod.

(70 rokov života)

Zbierka na Podporný fond Arcibiskupstva

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Nové číslo časopisu Artos – vzadu v cerkvi.

 

Kto by mal záujem o Knižný kalendár rusínsky - ešte sú zvyšné kusy, po 3 eurá.

 

Takisto je ešte na predaj kniha básní „S nami Boh“, ktorú vydal p. Milan Gaj – 5 eur za kus.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 27.01 do 02.02.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Mária, Andrej, Anna

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Michal

 

 

 

 

Streda

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Stavrovská

(40 dňová)

(d. r. Hičaková)

 

 

 

 

Štvrtok

SVJATYCH TROCH SVJATITELEJ

Odporúčaný sviatok

18.00 Chram Troch Svjatitelej Za farnosť

Myrovanie

16.30

+ Ján a Helena Palaščakoví

Myrovanie

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Anna, Stano s rod.,

Danka s rod., Erika s rod.,

Radoslav s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

10.00

+ Helena Kuzmová (ročná)

NEĎIĽA MYTARJA I FARISEJA

SRITENIJE HOSPODNE

Hlas 1.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Požehnanie sviečok

Myrovanie

 

9.00

* Martin, Renáta, Dominik, Martin

Požehnanie sviečok

Myrovanie

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Nové číslo časopisu Artos – vzadu v cerkvi. Kto by mal záujem o Knižný kalendár rusínsky a slovenský, ešte sú zvyšné kusy – po 3 eurá. Takisto je ešte na predaj kniha básní „S nami Boh“, ktorú vydal p. Milan Gaj – 5 eur za kus.

 

 

Program farnosti Repejov od 20.01 do 26.01.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

15.30

* s. Damiána a ost. sestry vasilianky

Utorok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján a Anna Surmajoví

 

 

 

 

Streda

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Helena (pan.)

 

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Na česť Sv. Ducha

Molitvy matiek

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

NEĎIĽA O ZACHEJOVI

Hlas 8.

9.00 Chram Troch Svjatitelej Za farnosť

 

10.30

* Štefan, Lívia

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Kniha „Choďte do celého sveta“ – sú to rozhovory s piatimi slovenskými biskupmi, ktorí slúžia cirkvi v zahraničí. Z nich sú štyria gréckokatolícki: vladyka Milan Lach, vladyka Milan Šášik, vladyka Marián Pacák  a vladyka Ladislav Hučko. Cena 6,80 eur. Možno si objednať u o. duchovného.

 

Nové číslo časopisu Artos – vzadu v cerkvi. Kto by mal záujem o Knižný kalendár rusínsky, ešte sú zvyšné kusy.

 

 

Program farnosti Repejov od 13.01 do 19.01.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Michal s rod.

 

 

 

 

Utorok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Miroslav s rod., Miloš s rod.

 

 

 

 

Streda

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Viktor, Lucia, Lucia, Anna, Ivan

 

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

15.30

+ Peter

(r. Telčaková)

Piatok

Voľnica

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Vladimír, Marta, Terézia, Vladimír, Marta, Jakub, Alžbeta

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

8.00

+ Ivan, Anna, Mária, Michal, Júlia

32. NEDIĽA PO SSD

Hlas 7.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

9.00

* Michal, Marína, Karolína, Kira, Justína

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Kniha „Choďte do celého sveta“ – sú to rozhovory s piatimi slovenskými biskupmi, ktorí slúžia církvi v zahraničí. Z nich sú štyria gréckokatolícki: vladyka Milan Lach, vladyka Milan Šášik, vladyka Marián Pacák  a vladyka Ladislav Hučko. Cena 6,80 eur.

 

 

Program farnosti Repejov od 06.01 do 12.01.2020

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

BOHOJAVLENIJE HOSPODNE

Prikázaný sviatok

10.30 Chram Archanhela Michaila

Služba sv. Vasilija Velikaho

Za farnosť

Svätenie vody

Myrovanie

14.00 svätenie domov

8.30

Služba sv. Vasilija Velikaho

* Vasiľ

Svätenie vody

Myrovanie

Utorok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal a Helena Kuzmoví

(d. V. Surmajová)

 

 

 

 

Streda

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ o. Jozef Zorvan

 

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Andrej s rod.

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Michal s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

8.00

+ Mária Prokopičová (pan.)

NEDIĽA PO BOHOJAVLENIJI

Hlas 6.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

Zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu+Cirkevné školy

10.30

* Stanislav, Iveta, Patrik, Denisa, Adam, Alžbeta

 

Zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu+Cirkevné školy

14.00 svätenie domov

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 23.12 do 29.12.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Mária, Andrej, Anna

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

 

Utorok

Navečerije Roždestva

Zdržanlivosť od mäsa + pôst

19.00 Chram Archanhela Michaila

Velike povečerije

14.00

Večurňa so službou sv. Vasilija Velikaho

* Marián, Jana, Lívia, Kornélia, Helena

Streda

ROŽDESTVO HOSPODA NAŠEHO ISUSA CHRISTA

Prikázaný sviatok

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Myrovanie

9.00

Za farnosť

Myrovanie

Štvrtok

SOBOR PRESVJATOJ BOHORODICY

Prikázaný sviatok

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

10.30

+ Štefan, Marián

Piatok

SVJATAHO PERVOMUČENIKA STEFANA

Odporúčaný sviatok

Voľnica

18.00 Chram Archanhela Michaila

Na česť Svjataho Ducha

Molitvy matiek

16.30

* Eduard, Marta,

Erik s rod., Dominika s rod., René s rod., Mária, Kveta s rod.

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Anton (40 dňová)

 

NEĎIĽA PO ROŽDESTVI CHRISTOVYM

Hlas 4.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

10.30

* Vasiľ, Mária, Miroslav,

Ivana s rod., Miroslav s rod.,

Ondrej s rod.,

Mária, Peter

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 16.12 do 22.12.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ o. Jozef a Klára Molčanyioví

(pan.)

 

Utorok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

 * Andrej, Anna, Miroslav s rod., Miloš s rod., Miroslava s rod., Mirko s rod.

15.30

+ Jozef, Mikuláš, Mária

 

 

Streda

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Klára, Alexej, Anna, Ivan, Jiří, o.Emil, Štefan

15.30

+ Ján a Helena Palaščakoví

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

Štvrtok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ z hramoty r. Nábožnej, Gogovej

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Mária, Jaroslav s rod., Milan s rod., Ivana s rod.

Molitvy matiek

 

Sobota

7.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Čabala

Roždestvenna spoveď

9.00

Roždestvenna spoveď

NEĎIĽA SVJATYCH OTCIV

Hlas 3.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

9.00

* Miloš

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Mikulášska  zbierka pre deti z Rachovského dekanátu na Ukrajine – vyzbieralo sa okolo 50 balíčkov z Repejova, Varechoviec a Havaja. Všetkým darcom patrí srdečná vďaka.  

 

 

Program farnosti Repejov od 9.12 do 15.12.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

15.30

+ Ján, Anna, Ján, Jozef

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Michal Lučka

 

 

 

Streda

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Michal, Andrej

(r. Gogová, d. H. Serdulová)

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ z hramoty r. Nábožnej, Gogovej

 

15.30

+ Jozef, Mikuláš, Mária

Moleben v česť Roždestva Isusa Christa

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Peter

Molitvy matiek

 

Sobota

 

 

NEĎIĽA SVJATYCH PRAOTCIV

Hlas 2.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

10.30

* Darina, Jozef, Janka s rod., Michal

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Aj tohoto roku bude Mikulášska  zbierka pre deti z Rachovského dekanátu na Ukrajine. Zbierať sa budú balíčky so sladkosťami. Zbierka trvá do 10. decembra.

 

 

Program farnosti Repejov od 2.12 do 8.12.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Anna, Andrej, Štefan, Mária, Andrej, Ján (d. M.Drozdová)

 

Utorok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária, Štefan

(r. Gogová, d. Helena Serdulová)

 

 

Streda

 

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Fedor, Mária, Štefan

(r. Hičaková)

 

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Velika večurňa s litijov

 

 

Piatok

SVJATYJ NIKOLAJ ČUDOTVOREC

Odporúčaný sviatok

Voľnica

18.00 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

Myrovanie

15.30 spoveď

16.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Myrovanie

Sobota

 

 

26. NEĎIĽA po SSD

ZAČATIJE PRESVJATOJ BOHORODICY

Hlas 1.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

Myrovanie

 

9.00

* Peter, Anna, Peter, Bibiana

 

Myrovanie

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Spoveď chorých – vo štvrtok od 8.00. Aj tohoto roku bude Mikulášska  zbierka pre deti z Rachovského dekanátu na Ukrajine. Zbierať sa budú balíčky so sladkosťami. Zbierka trvá do 10. decembra.

 

 

Program farnosti Repejov od 11.11 do 17.11.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan a Rozália Baršayoví

Moleben ku

blažennomu o. Hopkovi

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Mária, Koloman, Helena

Moleben ku svjatomu Josafatovi

 

 

Streda

 

 

15.30

+ Vasiľ, Margita, Štefan, Stano, Anna, Michal

Moleben ku

blažennomu o. Hopkovi

Štvrtok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anna, Michal, Mária, Ján, Anna, Ján, Gizela, Michal, Helena, František, Stanislav

(pan.)

 

Piatok

ZAČIATOK FILIPOVKY

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Verona, Jitka s rod.,

Ľuba s rod., Michal s rod.

Molitvy matiek

 

Sobota

9.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Čabala

8.00

+ Ivan, Anna, Mária, Michal, Júlia, Ignác, Anna, Ján

23. NEĎIĽA po SSD

Hlas 6.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

10.30

* Vasiľ, Mária, Miroslav,

Ivana s rod., Miroslav s rod., Ondrej s rod., Mária, Peter

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 4.11 do 10.11.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária a Michal Prokopičoví a ostatní z rod. Zeleňakovej

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ z hramoty rod. Fedorcovej

č. 42

 

 

Streda

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Júlia, Anna

(r. Fedorcová)

 

Štvrtok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michal Lučka

(d. r. Smolejová)

 

Piatok

SOBOR SVJATAHO ARCHANHELA MICHAILA

Odporúčaný sviatok

Voľnica

18.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Myrovanie

Molitvy matiek

Zbierka na Podporný fond

 

 

16.30

+ Ivan, Anna, Mária, Michal, Júlia

Myrovanie

 

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Anna, Andrej, Mária, Michal, Mária, Michal, Helena (pan.)

15.30 Chram Archanhela Michaila

Večurňa

 

22. NEĎIĽA po SSD

Hlas 5.

 

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť – odpustová slávnosť

 Myrovanie a  sprievod okolo chrámu

 

8.00

* Nadežda, Katarína s rod., Matúš s rod.

Zbierka na Podporný fond

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 28.10 do 3.11.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Mária

 

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Valentína, Tatiana

 

 

Streda

 

 

15.00 spoveď

15.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Štvrtok

8.00 spoveď chorých

15.30 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

Parastas

8.30 spoveď chorých

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Archanhela Michaila

Za pomeršich

HRAMOTY

12.00 Chram Troch Svjatitelej

HRAMOTY

 

 

10.00

Za pomeršich

HRAMOTY

 

 

Sobota

 

 

21. NEĎIĽA po SSD

Hlas 4.

 

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

 

10.30 * René, Daniela, Renko, Alexandra

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Nové číslo časopisu Artos – vzadu v cerkvi.

Vzadu v cerkvi si možno zakúpiť sviečky za nenarodené deti – cena 1 euro za kus. Výťažok ide na podporu organizácie Fórum života. Spomienka na nenarodené deti je 2. novembra, kedy sa aj zapaľuje táto sviečka.

 

 

Program farnosti Repejov od 21.10 do 27.10.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Mária, Andrej, Anna

(r. Chalachanová)

 

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Helena, Ján, Anna

 

 

Streda

 

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Miroslav s rod., Miloš s rod., Tomáš s rod.,

Mirko s rod.

 

Štvrtok

 

 

 

 

16.30

+ Ján a Helena Palaščakoví

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej

* Viktor, Lucia, Lucia, Anna, Ivan

 

 

 

 

 

 

Sobota

7.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Drozdová (pan.)

10.00 Chram Archanhela Michaila

Panachida za padlých vojakov z I.svetovej vojny a posviacka pamätníka

 

20. NEĎIĽA po SSD

Hlas 3.

 

ZMENA ČASU!!!

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

 

9.00 * Miroslava, Miriam

 

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Nové číslo časopisu Artos – vzadu v cerkvi.

Hramoty na dušičky  a zádušné soboty – obnoviť, kto chce.

24. a 25. októbra v čase od 8.00 do 18.00 nebude elektrina (Repejov, Varechovce)

V nedeľu 27. októbra sa mení čas o hodinu dozadu.

 

 

Program farnosti Repejov od 30.9 do 6.10.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Mária Mošková (pan.)

 

 

Utorok

POKROV PRESVJATOJ BOHORODICY

Odporúčaný sviatok

18.00 Chram Archanhela Michaila

* Helena, Slavo s rod., Róbert s rod., Alena, Semir

Myrovanie

16.30

Na česť Svjataho Ducha

 

Myrovanie

 

Streda

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anna

 

Štvrtok

8.00 spoveď chorých

 

8.30 spoveď chorých

16.30 spoveď

17.00

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

9.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Čabala

8.00

+ Helena Palaščaková

(40 dňová)

17. NEĎIĽA po SSD

Hlas 8.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

10.30

* Mária s rod. (blahodarstvenna)

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Nový vysielač Rádia Lumen pre Stropkov, Svidník, Medzilaborce vysiela na frekvencii 97,8 MHz.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 23.9 do 29.9.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján a Justína Šakoví

 

 

Utorok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária, Ján

(r. Mryglotová)

 

 

Streda

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Slavo, Gabriela, Matúš, Jakub

 

Štvrtok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária, Michal, Mária

(r. Mryglotová)

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Zuzana, Jozef, Ladislav

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj (ročná)

14.00

Sobáš so Službou Božou

16. NEĎIĽA po SSD

Hlas 7.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

9.00

* Vasiľ, Mária, Miroslav,

Ivana s rod., Miroslav s rod.,

Ondrej s rod., Mária, Peter

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Nový vysielač Rádia Lumen pre Stropkov, Svidník, Medzilaborce vysiela na frekvencii 97,8 MHz.


 

Program farnosti Repejov od 16.9 do 22.9.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej Chalachan

 

 

Utorok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* bohuznáma rodina

(pomoc Sv. Ducha)

 

 

Streda

 

Chram Troch Svjatitelej

16.30 Akafist ku blažennomu o. Gojdičovi

17.00 + Mikuláš, Mária, Mária, Ján

 

Štvrtok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Anna, Ján, Mária

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Mikuláš, Helena, Mikuláš s rod., Andrea s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

9.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Čabala (40 dňová)

 

15. NEĎIĽA po SSD

Hlas 6.

9.00 Chram Troch Svjatitelej Za farnosť

 

10.30

Na česť Sv. Ducha

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 9.9 do 15.9.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Anna, Ján, Mária

(r. Chalachanová)

 

 

Utorok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* o. Vladimír Skyba

 

 

 

Streda

 

Chram Troch Svjatitelej

16.30 Moleben ku blažennomu Vasiľovi Hopkovi

17.00 * Andrej, Anna, Miroslav s rod., Miloš s rod., Miroslava s rod.

 

Štvrtok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Peter, Anna

 (pomoc Sv. Ducha)

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Andrej, Viera, Andrea s rod., Igor s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

VOZDVIŽENIJE ČESTNAHO KRESTA

Odporúčaný sviatok

Zdržanlivosť od mäsa

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* Dana (50 rokov života)

Myrovanie

10.30

Na česť Sv. Ducha

Myrovanie

 

Zbierka na Seminár

14. NEĎIĽA po SSD

NEĎIĽA PO VOZDVIŽENIJI

Hlas 5.

8.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Zbierka na Seminár

10.30

Služba Boža pri kapličke

(v prípade zlého počasia bude služba v cerkvi).

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 2.9 do 8.9.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Salagová r. Drozdová (40 dňová)

(d. r. Mryglotová)

 

 

Utorok

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Ján Cipka

(50 rokov života)

 

 

Streda

 

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Zuzana, Mária, Ján

 

 

Štvrtok

 

16.30 spoveď

17.00

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

FATIMSKÁ SOBOTA V ĽUTINE

FATIMSKÁ SOBOTA V ĽUTINE

13. NEĎIĽA po SSD

ROŽDESTVO PRESVJATOJ BOHORODICY

Hlas 4.

7.00 Chram Troch Svjatitelej Za farnosť

Myrovanie

 

8.30

* Martina, Andrea

(poďak.)

Myrovanie

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Spoveď chorých vo štvrtok od 8.00.

Na fatimskú sobotu ide autobus z ML. Kto by mal záujem, nahláste sa u o. duchovného.

 

 

Program farnosti Repejov od 26.8 do 1.9.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

17.00

+ Helena Palaščaková (zádušná)

Pohrebné obrady

Utorok

7.30 Chram Archanhela Michaila

* Nataša Šalapová

(50 rokov života)

 

17.00  * Miroslava, Miriam

(uzdravenie)

 

 

Streda

 

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj

(pan.)

Mala večurňa

 

 

Štvrtok

USIKNOVENIJE ČESTNYJA HOLOVY SV. JOANA KRESTITEĽA

Odporúčaný sviatok

Zdržanlivosť od mäsa

9.30 Chram Archanhela Michaila

* Štefan, Irena, Pavol s rod., Slavomír s rod., Štefan s rod.

Myrovanie

8.00

* Marián, Jana, Janka, Helena

Myrovanie

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Juraj Fedorco (pan.)

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

7.30 Chram Archanhela Michaila

* Ľuboš s rod., Pavol s rod.

9.00

+ Helena Palaščaková

(týždňova)

12. NEĎIĽA po SSD

Začiatok nového cirkevného roka

Hlas 3.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

 

 

9.00

* Martin, Renáta, Dominik, Martin, Helena

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 19.8 do 25.8.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

Chram Archanhela Michaila

16.30 Akafist ku

blažennomu o. Gojdičovi

17.00  + Andrej, Helena

(r. Feciškaninová)

 

Utorok

7.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan a Rozália Baršayoví

16.30 Akafist ku

blažennomu o. Gojdičovi

17.00  * Miroslava, Miriam

(uzdravenie)

 

 

Streda

 

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Peter a Helena Zeleňakoví

(pan.)

 

 

 

Štvrtok

 

7.30 Chram Troch Svjatitelej

* Juraj, František, Silvia, Marek, Žaneta s rod., Martina s rod., Slavo, Helena

17.00

* Peter, Mariana

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Mária, Helena, Juraj, Anna

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Čabala (týždňová)

15.30

Sobáš

11. NEĎIĽA po SSD

Hlas 2.

 

9.30 Chram Troch Svjatitelej

Za farnosť

 

Archieparchiálny odpust v Čirči

11.00

* Katarína, Janka s rod., Jozef, Michal, Irena s rod.

 

Archieparchiálny odpust v Čirči

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 12.8 do 18.8.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

 

 

 

Streda

 

10.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Čabala (pohrebná)

11.30 pohrebné obrady v Dome nádeje

 

Štvrtok

USPENIJE PRESVJATOJ BOHORODICY

Prikázaný sviatok

8.30 Chram Troch Svjatitelej

(slúži o. Jasik)

18.00

* Karolína

(slúži o. Jasik)

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

16.30

Služba Boža s platnosťou na nedeľu

* Miroslav, Mária, Stano s rod., Martin s rod., s. Damiána, Jozef (blahodarstvenna)

 

10. NEĎIĽA po SSD

Hlas 1.

 

16.00 Chram Archanhela Michaila

Za farnosť

Archieparchiálny odpust v Ľutine

Archieparchiálny odpust v Ľutine

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 5.8 do 11.8.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

 

 

 

 

Utorok

PREOBRAŽENIJE HOSPODNE

Odporúčaný sviatok

18.00 Chram Archanhela Michaila

* Slavo s rod.

(40 rokov života)

Myrovanie

16.30

+ Anna Capcarová

Myrovanie

 

Zbierka na Katechizáciu a katolícke školy

 

Streda

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Mária, Jaroslav s rod., Milan s rod., Ivana s rod.

 

Štvrtok

 

7.30 Chram Archanhela Michaila

* Jozef, Jozef s rod., Jana s rod.

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Troch Svjatitelej

* Helena, Ján, Andrej, Patrik, Janka s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

16.00 Chram Archanhela Michaila

+ Nadežda Kochanová (pan.)

18.00

Večurňa

9. NEĎIĽA po SSD

Hlas 8.

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Na česť Sv. Ducha

Zbierka na Katechizáciu a katolícke školy

10.30

* za farnosť

Myrovanie, sprievod okolo chrámu

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 29.7 do 4.8.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj (pan.)

 

 

Utorok

 

 

 

 

17.00

+ Michal, Helena, Ján, Michal, Helena (r. Kuzmová)

 

Streda

 

7.30 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Mária

 

Štvrtok

 

8.00 spoveď chorých

 

 

8.30 spoveď chorých

17.00

Za ctiteľov Božského Srdca

a členov Arcibratstva

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca

a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

7.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Anna

 

8. NEĎIĽA po SSD

Hlas 7.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

9.00

* Jozef, Mária

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 15.7 do 28.7.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

Utorok

 

 

 

Streda

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

Chram Archanhela Michaila 16.30 Moleben ku blažennomu Pavlu Petru Gojdičovi

Molitvy matiek

* Katarína, Štefan, Lukáš

 

 

 

 

 

Sobota

SVJATYJ PROROK ILIJA

Odporúčaný sviatok

10.30 Chram Troch Svjatitelej

* Alena

9.00

+ Jozef, Michal, Anna

(r. Kocakova)

21. júla 2019

6. NEĎIĽA po SSD

Hlas 5.

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

Služba Boža (o. Jasik)

 

9.30

Služba Boža (o. Jasik)

28.júla 2019

7. NEĎIĽA po SSD

Hlas 6.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

10.30

Na česť sv. Ducha

 

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Od 15. do 18. júla zastupuje o. Dolinský z Pakostova – tel.č.: 0902 492 722.

Od 21. do 27. júla zastupuje  o. Jasik z Oľky – tel.č.: 0911 811 191.

 

 

Program farnosti Repejov od 8.7 do 14.7.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

16.30

Moleben ku blažennomu Vasiľovi Hopkovi

17.00

* Miroslav, Mária, Stano s rod., Martin s rod., s. Damiána, Jozef

Utorok

7.30 Chram Archanhela Michaila

+ Mária, Ján, Vladimír (pan.)

 

 

Streda

 

Chram Archanhela Michaila

16.30 Akafist ku blažennomu Pavlu Petru Gojdičovi

17.00 * Robo, Iveta, Robo, Lea

 

 

Štvrtok

Chram Troch Svjatitelej

16.30 Moleben ku blažennomu Vasiľovi Hopkovi

17.00 + Andrej, Anna, Ján, Mária

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Troch Svjatitelej

* Miloš, Mirko, ‚Šimonko

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

7.30 Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Helena

 

5. NEĎIĽA po SSD

Hlas 4.

 

9.30 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Zbierka na Svojpomocný fond pre farnosti

 

11.00

* Marián Pira

Zbierka na Svojpomocný fond pre farnosti

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 24.6 do 30.6.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

ROŽDESTVO JOANNA KRESTITEĽA

Odporúčaný sviatok

16.30 Chram Troch Svjatitelej

* Milan, Jaroslava, Milan, Matej, Dávid, Jarka, Samuel, Sandra, Damián

Myrovanie

18.00

+ Anna Capcarová

(d. M.Kuzmová)

Moleben s modlitbami za uzdravenie

Myrovanie

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

* uzdr. Boženy

 

 

Streda

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj (pan.)

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Irena, Robo s rod., Miloš s rod., Lenka s rod.

Molitvy matiek

 

Piatok

BOŽSKAHO SERDCA ISUSOVHO

Odporúčaný sviatok

Voľnica

18.00 Chram Archanhela Michaila

* Anton Drozd

Moleben s modlitbami za uzdravenie

Myrovanie

16.30

+ Vasiľ, Margita

Myrovanie

Sobota

SVJATYCH APOSTOL

PETRA I PAVLA

Prikázaný sviatok

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Myrovanie

Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

7.30

+ Anna, Michal, Peter, Ladislav, Jozef

Myrovanie

Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca

3. NEĎIĽA po SSD

Hlas 2.

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

9.30

* Helena, Iveta, Peter, Rastislav s rod., Renáta s rod., Štefan, Lívia, Štefánia s rod.

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

V sobotu 29. júna bude vo farnosti Staškovce slúžiť primičnú službu Božu novokňaz o. Pavol Fečkanin.  Primičná služba Boža začne o 10. 30 v miestnom chráme.

 

V nedeľu 30. júna je Archieparchiálny odpust v Malej Poľane.

 

 

Program farnosti Repejov od 10.6 do 16.6.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

PONEĎIĽOK SVJATAHO DUCHA. NAJSVJAŤIJŠA TROJCA

Odporúčaný sviatok

18.00 Chram Troch Svjatitelej

* Anna (uzdr.)

 Myrovanie, sprievod okolo chrámu.

16.30

+ Ján Kozák

Sprievod okolo chrámu.

Utorok

 

17.00

+ Milan Pira (40 dňová)

 

Streda

 

Chram Archanhela Michaila

16.30 Akafist k svjatomu Duchu

17.00 + Juraj, Helena, Štefan, Ján, Mária, Stanislav

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Ľuboš (pom. Sv. Ducha)

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária, Nataša s rod., Ľuboš s rod., Pavol s rod.

Molitvy matiek

 

Sobota

 

 

NEĎIĽA VSICH SVJATYCH

Hlas 8.

7.30 Chram Troch Svjatitelej * za farnosť

 

9.00

* Karolína, Kira

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Od 9. do 16. Júna je Národný týždeň charity. V tom čase sa koná zbierka trvanlivých potravín pre potreby Charity (múka, cukor, soľ, cestoviny a pod.). Kto by mal záujem podporiť Charitu, nech kontaktuje o. duchovného. Takisto je možné podporiť aj núdznych vo svojom okolí.

 

Program farnosti Repejov od 3.6 do 9.6.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Peter, Mária, Helena, Ivan (r. Semanová)

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Ján, Mária, Marek, Lenka, Branislav, Simonka

Spoveď chorých

9.30 Spoveď chorých

 

Streda

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Mirko s rod., Miloš s rod., Miroslava s rod.

 

Štvrtok

 

 

 

 

17.00

Za ctiteľov Božského Srdca  členov Arcibratstva

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca  členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

Sobota

 

8.00

+ za pomeršich

HRAMOTY

NEĎIĽA SOŠESTVIJA SVJATAHO DUCHA

Hlas 7.

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 Myrovanie

9.00

* Stano, Iveta, Patrik, Denisa, Vladimír, Adam, Alžbeta

Myrovanie

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Varechovce – 8.6 /v sobotu/ po službe bude upratovanie v cerkvi

 

Program farnosti Repejov od 27.5 do 2.6.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej a Anna Drozdoví

 

Utorok

 

 

 

Streda

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján a Anna Surmajoví

 

Štvrtok

VOZNESENIJE HOSPODNE

Prikázaný sviatok

18.00 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Myrovanie

Zbierka na Katolícke masmédiá

16.30

+ Gregor, Anna, Helena, Michal, Michal

(d. Emil Semančík)

Myrovanie

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Mária, Andrej, Anna, Mária (r. Chalachanová)

Molitvy matiek

 

Sobota

17.00 Chram Troch Svjatitelej

Velika večurňa

9.00

+ Helena Hanákova (ročná)

NEĎIĽA SVJATYCH OTCIV PERVAHO SOBORA V NIKEJI

Hlas 6.

11.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 Myrovanie, sprievod okolo chrámu

8.00

* Mária, Tatiana s rod.,

Slavo s rod.

Zbierka na Katolícke masmédiá

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 20.5 do 26.5.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária, Andrej, Mária, Michal (r. Prokopičová) + pan.

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+o. Jozef Eduard Novak OSBM

 

 

Streda

 

 

17.00

+ z hramoty Martina Kuzmu č.4

 

Štvrtok

 

 

17.00

+ Anna, Michal, Jozef, Ladislav, Peter

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj + pan.

Molitvy matiek

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Anna Fedorcová (ročná)

(d. V. Surmajová)

 

 

NEĎIĽA SĽIPAHO

Hlas 5.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

10.30

* Vasiľ, Miroslav, Mária, Ivana s rod., Miroslav s rod.,

Ondrej s rod., Mária

       

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 13.5 do 19.5.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Tatiana, Irena s rod.,

Štefan s rod., Miloš s rod.

 

Utorok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej Chalachan (uzdr.)

 

 

Streda

 

 

 

 

Štvrtok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Vasiľ, Mária, Ján, Miron, Vasiľ (r. Fedorcová)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Pavol, Zuzana, Jozef

Molitvy matiek

 

Sobota

Metropolitná púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe - Lagiewnikách

 

NEĎIĽA SAMARJANKY

Hlas 4.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

9.00

* Miroslav, Mária, Stano s rod., Martin s rod., s. Damiána, Jozef

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 6.5 do 12.5.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Viera, Štefan a celá rodina

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Anna, Jozef, Jozef, Michal

 

 

Streda

 

 

17.00

+ Ivan, Anna, Mária, Michal, Júlia

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Mária, Ján, Juraj, Miroslav, Vasiľ (pan.)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+Anna, Michal, Andrej, Mária, Peter

Molitvy matiek

 

Sobota

 

8.00

+ Milan Pira (týždňova)

NEĎIĽA RAZSLABLENNAHO

Hlas 3.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Zbierka na Seminár

10.30

*Anna s rod.

Posvätenie poľa

 

Zbierka na Seminár

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

18.5 púť do Krakowa – kto má záujem, nahlásiť sa u o. duchovného

 

Program farnosti Repejov od 29.4 do 5.5.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

17.00

+ Michal, Anna, Jozef, Ladislav, Peter

Utorok

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Miloš s rod.

 

 

Streda

 

 

 

 

Štvrtok

 

8.00 spoveď chorých

8.30 spoveď chorých

17.00

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

Sobota

 

 

 

NEĎIĽA MIRONOSIC

Hlas 2.

 

9.30 Chram Archanhela Michaila

Služba Boža

8.00

Služba Boža

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

18.5 púť do Krakowa – kto má záujem, nahlásiť sa u o. duchovného

 

Program farnosti Repejov od 22.4 do 28.4.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

SVITLYJ PONEĎIĽOK

Prikázaný sviatok

 

10.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Myrovanie, sprievod okolo cerkvi

8.00

* Miroslav, Mária, Stano srod., Martin s rod., s. Damiána, Jozef

Myrovanie, sprievod okolo cerkvi

SVITLYJ VIVTOROK

SVJATYJ VELIKOMUČENIK JURAJ

Odporúčaný sviatok

18.00 Chram Archanhela Michaila

Služba Boža

Požehnanie poľa

16.30

+ Anna Capcarová

(d. H.Kuzmová)

 

Streda

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj (pan.)

 

 

Štvrtok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Anna, Stano s rod., Danka s rod., Erika s rod., Radko s rod.

 

Piatok

Voľnica

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anton, Andrej, Anna, Juraj, Miroslav, Ladislav

 

Sobota

 

 

 

TOMOVA NEĎIĽA

Hlas 1.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

10.30

* Peter, Anna, Peter, Bibiana

Požehnanie poľa

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Časopis našich bohoslovcov Prameň – vzadu v cerkvi – cena 1 euro.

 

Program farnosti Repejov od 15.4 do 21.4.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

+ Andrej, Mária, Ján, Mária

Pomazanie chorých

 

 

Utorok

 

 

16.30

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

* za chorých

Pomazanie chorých

 

Streda

 

 

 

 

Velikyj Četvertok

 

18.00 Chram Troch Svjatitelej

Strasti

16.00

Večurňa so službov svjataho Vasilija Velikaho

 

Velikyj Piatok

Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec+pôst

Prikázaný sviatok

16.00 Chram Archanhela Michaila

Večurňa s uložením plaščenice

Molitvy matiek

Zbierka na Boží hrob

17.30 Chram Troch Svjatitelej

Uloženie plaščenice

Zbierka na Boží hrob

18.00

Večurňa s uložením plaščenice

 

Velika Subota

16.00 Chram Archanhela Michaila

Večurňa so službov svjataho Vasilija Velikaho

 

 

NEĎIĽA PASCHY

CHRISTOS

VOSKRESE!!!

 

5.00 Chram Archanhela Michaila

Utreňa Paschy

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Požehnanie jedál

Chram Archanhela Michaila

9.00 * za farnosť

Požehnanie jedál

14.00 Večurňa, myrovanie, sprievod okolo cerkvi

6.15

* za farnosť

Požehnanie jedál

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

Nové číslo časopisu Artos – v cerkvi.

 

 

Program farnosti Repejov od 8.4 do 14.4.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 8.00 Chram Archanhela Michaila

Akafist k Strasťam Christovym

 

 

Utorok

 

 

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

16.30 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

* Juraj, Marek, Silvia, František, Helena

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Krestna doroha

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.30 Chram Archanhela Michaila

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

+ Juraj

Molitvy matiek

 

Sobota

10.00 Chram Archanhela Michaila

Spoveď

8.00

+ Ivan, Anna, Mária, Michal, Júlia

Spoveď od 7.30

 

KVITNA NEĎIĽA Hlas 6.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

 * za farnosť

Požehnanie bahniatok

Myrovanie

10.30

* Marián, Jana, Lívia, Kornélia, Emil, Mária, Martin s rod.

Požehnanie bahniatok

Myrovanie

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Nové číslo časopisu Artos – v cerkvi.

 

Program farnosti Repejov od 1.4 do 7.4.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

16.30

Krestna doroha (molitvennik)

 

 

Utorok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

Akafist k Strasťam Christovym

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Krestna doroha

16.30

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

* za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

Ružanec a Isusova Molitva

Spoveď chorých

 

9.30 Spoveď chorých

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.30 Chram Archanhela Michaila

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

* za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

Sobota

7.30 Chram Archanhela Michaila

* Slavo, Gabriela, Matúš, Jakub

Akafist ku Presvjatoj Bohorodici

 

 

5. NEĎIĽA POSTA

Hlas 5.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

 * za farnosť

9.00

* Vasiľ, Miroslav, Mária,

Ivana s rod., Miroslav s rod.,

Ondrej s rod., Mária

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 25.3 do 31.3.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

BLAHOVIŠČENIJE PRESVJATOJ BOHORODICI

Prikázaný sviatok

 

18.00 Chram Troch Svjatitelej

 Večurňa so službou sv. Joana Zlatoustaho (Zbornik)

* za farnosť

Myrovanie

16.30

+ Milan, Peter, Peter, Helena

Myrovanie

 

Utorok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

Akafist k Strasťam Christovym

 

 

Streda

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA OPERED POSVJAŠČENYCH DAROV

* Andrej, Anna, Mirko s rod., Miloš s rod., Miroslava s rod.

Molitvy matiek

 

 

Štvrtok

 

 

16.30

Krestna doroha (molitvennik)

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

16.30

SLUŽBA OPERED POSVJAŠČENYCH DAROV

* Dominik

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ za pomeršich

HRAMOTY

 

 

4. NEĎIĽA POSTA

Hlas 4.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

 * za farnosť

10.30

Na úmysel ABU

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Na budúcu nedeľu (31.marca) sa posúva čas o hodinu dopredu!

 

Program farnosti Repejov od 18.3 do 24.3.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

16.30 Chram Troch Svjatitelej

* Žaneta, Jozef, Lukáš, Žanetka, Helena

Moleben ku strasťam Christovym

 

 

Utorok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel ABU

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.30 Chram Archanhela Michaila

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

*Jozef, Jozef s rod., Jana s rod.

 

 

Štvrtok

 

Chram Troch Svjatitelej

16.00 Krestna doroha

16.30 + Michal Surmaj (pan.)

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

* za chorých

MOLITVY MATIEK

 

Sobota

 

8.00

+ za pomeršich

HRAMOTY

 

3. POSTNA NEĎIĽA

KRESTOPOKLONNA

Hlas 3.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

SLUŽBA SV. VASILIJA VELIKAHO

 * za farnosť

9.00

SLUŽBA SV. VASILIJA VELIKAHO

* Marián, Jana, Lívia, Kornélia, Helena

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

V sakristii je na predaj Akafist ku blažennomu Pavlovi Gojdičovi v rusinskom jazyku - 1 euro.

 

 

Program farnosti Repejov od 11.3 do 17.3.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

16.00

+ Anna Capcarová

(40 dňová)

 

 

Utorok

 

 

8.00

* Martin, Gabriela, Dominik, Veronika

Moleben ku strasťam Christovym

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.00 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

*Marián Hičak

(50 rokov života)

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Anna, Mária

(r. Fedorcová)

16.00

+ Ján Pira (pan.)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.00 Chram Archanhela Michaila

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

* za chorých

MOLITVY MATIEK

 

Sobota

 8.00 Chram Archanhela Michaila

+ za pomeršich

HRAMOTY

9.30

+ Helena Kuzmová

(40 dňová)

 

2. POSTNA NEĎIĽA

Hlas 2.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA SV. VASILIJA VELIKAHO

 * za farnosť

10.30

SLUŽBA SV. VASILIJA VELIKAHO

* Mária, Ján s rod.,

Stanislav s rod., Ladislav s rod.

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

V sakristii je na predaj Akafist ku blažennomu Pavlovi Gojdičovi v rusinskom jazyku - 1 euro. Nediľna večurňa a Služba opered posvjaščenych darov v rusinskom jazyku – 5 eur.

V nedeľu 17. marca poobede budú v našej farnosti zbierať peniaze veriaci zo Závady na opravu strechy chrámu.  

 

 

Program farnosti Repejov od 4.3 do 10.3.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

Začiatok Veľkého Pôstu

Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst

16.00 Chram Archanhela Michaila

* Robo, Iveta, Robko, Lea

Moleben ku strasťam Christovym

 

 

Utorok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel ABÚ

Moleben ku strasťam Christovym

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.00 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

*Štefan, Michal, Ondrej

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel ABÚ

Molitvy matiek

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.00 Chram Troch Svjatitelej

SLUŽBA OPERED POSVJAČENYCH DAROV

* Andrej, Mária,
Jaroslav s rod., Milan s rod., Ivana s rod.

 

Sobota

 

8.00

+ Vasiľ, Margita, Michal

 

1. POSTNA NEĎIĽA

Hlas 1.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

SLUŽBA SV. VASILIJA VELIKAHO

 * za farnosť

Zbierka na Charitu

9.00

SLUŽBA SV. VASILIJA VELIKAHO

+ Štefan, Marián

Zbierka na Charitu

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

V sakristii je na predaj Akafist ku blažennomu Pavlovi Gojdičovi v rusinskom jazyku - 1 euro. Nediľna večurňa a Služba opered posvjaščenych darov v rusinskom jazyku – 5 eur.

 

 

Program farnosti Repejov od 25.2 do 3.3.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

16.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj (pan.)

 

 

Utorok

 

16.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej a Anna Džupinoví

(d. Tatiana Džupinová)

 

 

Streda

 

8.00 spoveď chorých

 16.00 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel ABÚ

8.30 spoveď chorých

 

Štvrtok

 

 

15.00 spoveď

16.00

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.00 Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

Sobota

7.30 Chram Archanhela Michaila

* Margita s rod.

 

 

SYROPUSTNA NEĎIĽA

Hlas 8.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

 * za farnosť

10.30

* Michal, Maryna,

Karolína, Kira

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

V sakristii je na predaj Akafist ku blažennomu Pavlovi Gojdičovi v rusinskom jazyku. Cena 1 euro.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 18.2 do 24.2.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

 

Utorok

 

 

 

 

Streda

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

Sobota

 

 

 

MJASOPUSTNA NEĎIĽA

Hlas 7.

 

11.00 Chram Archanhela Michaila

 * za farnosť

9.30

+ Teodor Galajda

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

V sakristii je na predaj Akafist ku blažennomu Pavlovi Gojdičovi v rusinskom jazyku. Cena 1 euro.

 

V pondelok a utorok zastupuje o. Jasik z Oľky. Tel. č.: 0911 811 191.

Od stredy do soboty zastupuje o. Jančišin z Havaja. Tel.č.: 0911 912 318.

 

 

Program farnosti Repejov od 11.2 do 17.2.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

15.30

+ Vladimír a Božena Čižmaroví

Moleben ku blažennomu o.Hopkovi

Utorok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Marcela, Jozef, Valentína

Moleben ku blažennomu o.Hopkovi

 

 

Streda

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel ABU  

 

 

Štvrtok

 

15.30  Chram Archanhela Michaila

* Mária, Martin, Kristián, Martin

Moleben ku svjatym

Kyrilovi a Metodijovi

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Anna, Ján, Mária

(r. Chalachanová)

 

MOLITVY MATIEK

 

Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Mirko s rod., Miloš s rod., Miroslava s rod.

 

 

NEĎIĽA

BLUDNAHO SYNA

Hlas 6.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej * za farnosť

10.30

+ Ján, Helena

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

V sakristii je na predaj Akafist ku blažennomu Pavlovi Gojdičovi v rusinskom jazyku. Cena 1 euro.

 

 

Program farnosti Repejov od 4.2 do 10.2.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel ABU

 

Utorok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Mária, Miroslav, Irenka

 

 

Streda

 

 

15.30

+ Martin Kuzma (pan.)

 

Štvrtok

 

15.30  Chram Archanhela Michaila

+ Anna, Andrej, Štefan, Mária, Ján (d. Mária Drozdová z Ruskej Poruby)

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel ABU

 

MOLITVY MATIEK

 

Sobota

 

 

8.00

+ Vladimír Čižmár (ročná)

 

NEĎIĽA

MYTARJA I FARISEJA

Hlas 5.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

Zbierka na Podporný fond

9.00

* o. Vladimír Skyba

(60 rokov života)

 

Zbierka na Podporný fond

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Vyšlo prvé číslo časopisu Artos, je možné si ho kúpiť  vzadu v cerkvi – cena 70 centov.

V sakristii je na predaj Akafist ku blažennomu Pavlovi Gojdičovi v rusinskom jazyku. Cena 1 euro.

 

 

Program farnosti Repejov od 21.1 do 27.1.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Irena, Vladimír s rod., Margita s rod., Andrej s rod.

 

Utorok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária a ost. z rodiny

 

Streda

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ z rod. Prokopičovej a Zeleňakovej

 

 

 

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Stanislav, Mária, Monika

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

8.00

+ Vladimír Čižmár

(ročná)

36. (31.) NEĎIĽA

PO SSD

Hlas 3.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

9.00

* Katarína, Janka s rod.,

Jozef, Michal

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121, www.repejov.weblahko.sk

 

Vyšlo nové číslo časopisu Artos, je možné si ho kúpiť  vzadu v cerkvi – cena 70 centov.

Ešte sú  zakrestii na predaj aj knižné Rusínske kalendáre - cena 3 eur.

 

 

Program farnosti Repejov od 14.1 do 20.1.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Viktor, Lucia, Lucia, Anna, Ivan

 

Utorok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Anna, Nataša

 

Streda

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Andrej, Viera a ost. z rodiny

 

 

 

 

Štvrtok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Ján

Moleben ku blažennomu o. Gojdičovi

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Anna, Andrej, Michal, Andrej

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

 

35. NEĎIĽA PO SSD Hlas 2.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

14.00 svätenie domov

10.30

* Dušan, Marta, Slavo s rod., Maroš s rod.

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

Vyšlo nové číslo časopisu Artos, je možné si ho kúpiť  vzadu v cerkvi – cena 70 centov.

Ešte sú  zakrestii na predaj aj knižné Rusínske kalendáre - cena 3 eur.

 

 

Program farnosti Repejov od 7.1 do 13.1.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ o. Jozef  a Klára Molčanyioví

(d. A.Molčanyi)

 

Utorok

 

 

15.30

+ Vladimír a Božena Čižmaroví

(d. M.Kuzmová č. 4)

Moleben ku blažennomu o. Hopkovi

Streda

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Andrej, Viera a celá rodina

 

 

 

 

Štvrtok

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária a celá rodina

Moleben ku blažennomu o. Hopkovi

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Alžbeta, Štefan, Anna

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* o. Vladimír Skyba

(60 rokov života)

 

NEĎIĽA PO BOHOJAVLENIJI

Hlas 1.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

Zbierka na GTF PU a Cirkevné školy

14.00 svätenie domov

9.00

+ Helena, Peter, Milan, Peter

(r. Kozákova)

 

 

Zbierka na GTF PU a Cirkevné školy

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

Vyšlo nové číslo časopisu Artos, je možné si ho kúpiť  vzadu v cerkvi – cena 70 centov.

Ešte sú  zakrestii na predaj aj knižné Rusínske kalendáre - cena 3 eur.

 

 

Program farnosti Repejov od 31.12 2018 do 6.1.2019

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Blahodarstvenna Služba Boža za rok 2018

8.00

+ Vladimír a Božena Čižmaroví

 

Utorok

 OBRIZANIJE ISUSA CHRISTA

Prikázaný sviatok

9.30 Chram Troch Svjatitelej

Služba sv. Vasilija Velikaho

* za farnosť

 Myrovanie

11.00

Služba sv. Vasilija Velikaho

* za farnosť

Myrovanie

Streda

 

 

16.00

+ Mária Prokopičová

(pan.)

 

Štvrtok

 

 

8.00 spoveď chorých

 

 

8.30 spoveď chorých

15.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Piatok

Voľnica

 

7.30 Chram Archanhela Michaila

Cárske časy (Zborník)

 

 

Sobota

Navečerije Bohojavlenija

Zdržanlivosť od mäsa

7.30 Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

19.00 Chram Archanhela Michaila

Veľké povečerije

Svätenie vody

13.00

Večurňa

BOHOJAVLENIJE HOSPODNE

Hlas 8.

 

10.30 Chram Troch Svjatitelej

Služba sv. Vasilija Velikaho

* za farnosť

Svätenie vody

 

8.00

Služba sv. Vasilija Velikaho

* Vasiľ

Svätenie vody

14.00 svätenie domov

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 24.12 do 30.12.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

Navečerije Roždestva

 

Zdržanlivosť od mäsa a pôst

 

11.00 Viflejemske svitlo v obidvoch cerkvoch

19.00 Chram Archanhela Michaila

Roždestvenna akademija

Velike povečerije

13.00

Večurňa so službou sv. Vasilija Velikaho

* s. Damiána

Bude možnosť zapaliti sobi Viflejemske svitlo.

Utorok

ROŽDESTVO ISUSA CHRISTA

Prikázaný sviatok

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 Myrovanie

9.00

* za farnosť

Myrovanie

 

Streda

SOBOR PRESVJATOJ BOHORODICY

Prikázaný sviatok

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

10.30

* Edo, Marta, Erik s rod., Dominika s rod., René s rod., Mária

Štvrtok

SVJATYJ PERVOMUČENIK STEFAN

Odporúčaný sviatok

9.30 Chram Archanhela Michaila

* Anton, Tatiana, Marcela s rod., Katka s rod., Miloš s rod.

 

8.00

+ Štefan, Marián

Piatok

Voľnica

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

9.00

+ Ján Kozák (ročná)

NEDIĽA PO ROŽDESTVI CHRISTOVYM

Hlas 7.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

9.00

* Emil, Mária, Helena,

Martin s rod., Marián, Jana, Lívia, Kornélia

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 17.12 do 23.12.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján a Mária Kurejoví

Moleben ku blažennomu o. Gojdičovi

 

Utorok

15.30 Chram Troch Svjatitelej

 + Andrej, Anna, Ján, Mária

(r. Chalachanová)

Molben v česť Roždestva Christova

 

 

Streda

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Klára, Jiří, o. Emil, Ivan, Alexej, Anna, Štefan

 

15.30

* Anna, Ladislav s rod., Michal s rod., Anna s rod.

Molben v česť Roždestva Christova

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna,

Miroslava s rod., Miloš s rod.,

Miroslav s rod.

Molitvy matiek

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Anna

(r. Gogová, d.H. Cerdulová)

 

 

 

Sobota

 

7.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj

SPOVEĎ (počas služby Božej až do 9.00)

9.30

SPOVEĎ

NEDIĽA SVJATYCH OTCIV – PRED ROŽDESTVOM CHRISTOVYM

Hlas 6.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

10.30

* Vasiľ, Miroslav s rod., Mária s rod.

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 10.12 do 16.12.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* boľ. Andrej Bľacha

15.30

* Andrej, Helena, Slavo s rod., Miloš  s rod., Marcela s rod.

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Justína, Olina, Zita s rod., Robo s rod.

 

 

Streda

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan, Mária

(r. Gogová, d. H. Cerdulová)

Molitvy matiek

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ o. Jozef a Klára Molčanyioví

(pan.)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

NEDIĽA SVJATYCH PRAOTCIV

Hlas 5.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

9.00 * Helena s rod.

(r. Pirová)

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 3.12 do 9.12.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

15.30

+ Martin Kuzma (pan.)

Utorok

 

15.30

* Miroslav, Mária, Stano s rod., Martin s rod., s.Damiána, Jozef, s. Monika, s. Maximiliána

 

Streda

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej Chalachan

Mala večurňa

 

 

Štvrtok

SVJATYJ NIKOLAJ ČUDOTVOREC

Odporúčaný sviatok

 

18.00 Chram Archanhela Michaila

Za darcov a dobrodincov našej farnosti

Myrovanie

16.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Myrovanie

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

Sobota

ZAČATIJE  PRESVJATOJ BOHORODICY

Prikázaný sviatok

9.00 Chram Troch Svjatitelej * za farnosť

Myrovanie

10.30

Na úmysel

Myrovanie

29. NEDIĽA PO SSD

Hlas 4.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej * za farnosť

 

10.30

+ Andrej, Helena, Anna, Peter

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 26.11 do 2.12.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00  Chram Troch Svjatitelej

+ Pavol, Zuzana, Jozef

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Anna, Michal, Ján, Anna, Ján, Mária, František, Helena, Gizela, Michal, Stanislav, Štefan (pan.)

 

 

Streda

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Mária, Koloman, Helena

 

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ z hramoty Andreja Gogu

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Ján, Andrej

(r. Gogová, d. H. Cerdulová)

Molitvy matiek

 

          Sobota

8.00  Chram Archanhela Michaila

+ Ján Fedorco (pan.)

9.30

+ Ivan, Anna, Mária

28. NEDIĽA PO SSD

Hlas 3.

 

9.00 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Zbierka na Charitu

 

10.30

+ Jozef, Marta, Ján, Anna, Michal, Helen,a Ján, Štefan,  

Zbierka na Charitu

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 19.11 do 25.11.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Jozef (pan.)

(r. Cipková)

 

Utorok

 

 

Streda

VCHOD VO CHRAM PRESVJATOJ BOHORODICY

Odporúčaný sviatok

16.30  Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel

Požehnanie detí

Myrovanie

18.00

+ Milan Kuzma

Požehnanie detí

Myrovanie

 

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Anton, Tatiana, Miloš s rod., Marcela s rod., Katka s rod.

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján Hrib (pan.)

Molitvy matiek

 

          Sobota

9.30 Chram Archanhela Michaila

+ Michal a Mária Šeregoví

8.00

+ Božena Čižmarová

(40 dňová)

27. NEDIĽA PO SSD

NEĎIĽA CHRISTA CARJA

Hlas 2.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Myrovanie

 

10.30

+ Ján Kozák

Myrovanie

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

 

Program farnosti Repejov od 5.11 do 11.11.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Anna, Andrej, Mária, Michal, Mária, Michal, Helena

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Alžbeta, Štefan, Anna, Ján, Pavol, Anna, Andrej, Pavol

15.30

+ Mária Kuzmová

(ročná)

Streda

8.00  Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan Hičak (pan.)

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Velika večurňa

 

 

Štvrtok

SVJATYJ ARCHANHEL MICHAIL

Odporúčaný sviatok

 

17.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Myrovanie

 

Zbierka na Podporný fond

16.00

 + Ivan, Anna, Mária, Michal, Júlia, Ignác, Anna, Ján

Myrovanie

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Mária, Helena, Juraj a ost. z rod. Fedorcovej

Molitvy matiek

 

          Sobota

 

 

25. NEDIĽA PO SSD

Hlas 8.

 

10.30  Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Myrovanie, sprievod okolo chrámu

 

8.00

* Peter, Iveta, Štefánia s rod., Štefan s rod., Helena, Peter

 

Zbierka na Podporný fond

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

Odpust v Repejove bude 11. novembra o 10.30.

 

 

 

Program farnosti Repejov od 29.10 do 4.11.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michaela

9.00 spoveď chorých

9.00 spoveď chorých

Utorok

 

 

Streda

 

 

 

 

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ za pomeršich

HRAMOTY

12.00 Chram Troch Svjatitelej

HRAMOTY

10.00

 + za pomeršich

HRAMOTY

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00  Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

15.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

          Sobota

9.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj (40 dňová)

8.00

* Miroslav, Mária,

Stanislav s rod., Martin s rod.,

s. Damiána, s. Monika,

s. Maximiliána, Jozef

24. NEDIĽA PO SSD

Hlas 7.

 

10.30  Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

9.00

* Vasiľ, Miroslav s rod.,

Mária s rod., Ivana s rod.,

Ondrej s rod., Mária

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

Odpust v Repejove bude 11. novembra.

 

Zbierka na Misie – 36 eur. Varechovce 15 eur. Repejov 21 eur. Darcom srdečne Pán Boh zaplať.

 

Program farnosti Repejov od 22.10 do 28.10.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

16.30  Chram Archanhela Michaila

Ján, Anna, Michal, Helena, Mária, Helena (pan.)

 

Utorok

16.30  Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Mária, Andrej, Anna, Štefan, Mária

 

Streda

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Vasiľ, Ján, Mária, Ján, Helena, Mária

 

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Jozef, Jozef s rod., Jana s rod.

16.30 

 + Ján Kozák

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

16.30  Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Drozdová (pan.)

Molitvy matiek

 

 

 

 

          Sobota

10.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Surmajová (ročná)

 

23. NEDIĽA PO SSD

Hlas 6.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej * za farnosť

 

10.30

* Maryna, Michal, Karolína, Kira

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

V nedeľu 28.10. sa posúva čas o hodinu dozadu.

 

Program farnosti Repejov od 15.10 do 21.10.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

16.30  Chram Troch Svjatitelej

* Viktor, Lucia, Lucia, Anna, Ivan

Moleben ku blažennomu Pavlovi

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Ján, Mária, Juraj, Miroslav, Vasiľ (pan.)

 

Streda

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michaela

 

 

 

Štvrtok

 

Chram Troch Svjatitelej

16.00 molitva ružanca

16.30  * Helena, Juraj, Marek, Silvia, František, Žaneta s rod., Martina s rod., Slavo

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

16.30  Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Miroslav s rod., Miloš s rod.

Molitvy matiek

 

 

 

 

          Sobota

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Tatiana

 

22. NEDIĽA PO SSD

Hlas 5.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Zbierka na Misie

9.00

* Matúš, Ivana, Tamara

Zbierka na Misie

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 8.10 do 14.10.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Mária, Nadežda, Ján

16.30 

* Mária

Utorok

16.30  Chram Archanhela Michaila

+ Zuzana

 

Streda

 

 

 

 

 

 

Štvrtok

 

16.30  Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Eva, Miroslav, Marián, Milan (r. Gogová)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

16.30  Chram Archanhela Michaila

* Jozef, Mária a celá rodina

Molitvy matiek

 

 

 

 

          Sobota

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján a Justína Šakoví

(d. Jozef Šak)

 

21. NEDIĽA PO SSD

Hlas 4.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

10.30

* Martina, Andrea, Matúš, Samuel

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 1.10 do 7.10.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

POKROV PRESVJATOJ BOHORODICY

Odporúčaný sviatok

 

16.30  Chram Archanhela Michaila

* Anna, Stano s rod.,

Danka s rod., Erika s rod.

Myrovanie

18.00

* René, Daniela, René, Alexandra

Myrovanie

Utorok

16.30  Chram Troch Svjatitelej

+ Michal Surmaj

(týždňova)

 

Streda

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Anna, Ján, Mária

(r. Chalachanová)

 

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Helena Fedorcová

9.00 SPOVEĎ CHORÝCH

 

9.30 SPOVEĎ CHORÝCH

15.30 spoveď

16.30

* za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

16.30  Chram Archanhela Michaila

* za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

          Sobota

FATIMSKÁ SOBOTA

V ĽUTINE

20. NEDIĽA PO SSD

Hlas 3.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

9.00

+ Ivan, Anna, Mária

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 17.9 do 23.9.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00  Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária

Moleben ku blažennnomu

o. Gojdičovi

17.00

Na úmysel

Moleben ku blažennnomu

o. Gojdičovi

Utorok

 

17.00

* Stanislav, s. Damiána, Martin

Streda

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Helena, Ladislav  s rod.,

Ľuba s rod.

 

17.00

* Miroslav, Nikola

 

Štvrtok

 

8.00  Chram Archanhela Michaila

 + Juraj, Helena (pan.)

17.00

+ Michal, Vasiľ, Margita, Daniel, Štefan, Stano, Anna

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

          Sobota

10.00 Hlavná archijerejská liturgia v Ľutine pri príležitosti 200. Výročia

zriadenia Prešovskej archieparchie.  Priamy prenos na RTVS

18. NEDIĽA PO SSD

Hlas 1.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

           

 

9.00

* Michal, Marína, Karolína, Kira

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

Od 26. augusta v našej farnosti privítame kópiu ikony Krasnobrodskej Bohorodicy. Bude putovať po našich chrámoch (od 26.8 do 1.9 v Chrame Archanhela Michaila, od 2.9 do 13.9 v Chrame Troch Svjatitelej, od 14.9 do 20.9 vo Varechovciach).

 

Program farnosti Repejov od 10.9 do 16.9.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

17.00  Chram Archanhela Michaila

Na úmysel

 

Utorok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Miroslav s rod., Miloš s rod., Miroslava s rod.

Moleben ku blažennomu o. Hopkovi

 

Streda

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Stanislav, Mária, Monika

 

 

 

Štvrtok

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej Chalachan (pan.)

 

Piatok

VOZDVIŽENIJE ČESTNAHO KRESTA

Odporúčaný sviatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel

Myrovanie

 

18.00

Na úmysel

Myrovanie

          Sobota

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej a Anna Drozdoví

 

NEDIĽA PO VOZDVIŽENIJI ČESTNAHO KRESTA

Hlas 8.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za Repejovské kantorky

           

Zbierka na Seminár

10.30

* za farnosť

16.00

Večurňa

Zbierka na Seminár

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

Od 26. augusta v našej farnosti privítame kópiu ikony Krasnobrodskej Bohorodicy. Bude putovať po našich chrámoch (od 26.8 do 1.9 v Chrame Archanhela Michaila, od 2.9 do 13.9 v Chrame Troch Svjatitelej, od 14.9 do 21.9 vo Varechovciach).

 

Program farnosti Repejov od 3.9 do 9.9.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

17.00  Chram Troch vjatitelej

+ Ján a Justína Šakoví

(d. Jozef Šak)

 

Utorok

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján Hrib (pan.)

 

Streda

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Mária, Jaroslav s rod., Milan s rod., Ivana s rod.

 

 

Štvrtok

 

8.00

Spoveď chorých

8.30

Spoveď chorých

16.00 spoveď

17.00

* za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

 

          Sobota

ROŽDESTVO PRESVJATOJ BOHORODICY

Odporúčaný sviatok

10.30 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel

Myrovanie

9.00 

* Mária

Myrovanie

16. NEDIĽA PO SSD

Hlas 6.

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

10.30

Služba Boža pri kapličke

Myrovanie

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

Od 26. augusta v našej farnosti privítame kópiu ikony Krasnobrodskej Bohorodicy. Bude putovať po našich chrámoch (od 26.8 do 1.9 v Chrame Archanhela Michaila, od 2.9 do 13.9 v Chrame Troch Svjatitelej, od 14.9 do 21.9 vo Varechovciach).

 

Program farnosti Repejov od 27.8 do 2.9.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

18.00  Chram Archanhela Michaila

+ Vasiľ, Helena, Michal, Helena, Ján, Helena

 

Utorok

7.30  Chram Troch Svjatitelej

+ Silvia (ročná)

 

Streda

USIKNOVENIJE HLAVY JOANA KRESTITEĽA

Odporúčaný sviatok

9.00  Chram Archanhela Michaila

* Nataša s rod., Ľuboš s rod., Pavol s rod.

10.30

* Michal, Marína, Karolína, Kira

 

Štvrtok

 

7.30  Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Miloš s rod., Miroslav s rod.

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

7.30  Chram Archanhela Michaila

+ Juraj Fedorco

 

 

         

Sobota

 

7.30  Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Zuzana, Anna, Mária, Andrej, Júlia

 

15. NEDIĽA PO SSD

Hlas 5.

 

 

9.00  Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

10.30

* Mária, Ján s rod.,

Stanislav s rod., Vladislav s rod.

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

Od 26. augusta v našej farnosti privítame kópiu ikony Krasnobrodskej Bohorodicy. Bude putovať po našich chrámoch (od 26.8 do 1.9 v Chrame Archanhela Michaila, od 2.9 do 13.9 v Chrame Troch Svjatitelej, od 14.9 do 21.9 vo Varechovciach).

 

Program farnosti Repejov od 20.8 do 26.8.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

 

Utorok

 

 

 

Streda

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

         

Sobota

 

7.30  Chram Archanhela Michaila

* Nataša s rod., Ľuboš s rod., Pavol s rod.

 

14. NEDIĽA PO SSD

Hlas 5.

 

 

 

9.30  Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

 

11.00

+ Ján Kozák

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

Od pondelka do piatka zastupuje o. Jasik z Oľky.

 

V nedeľu v našej farnosti privítame kópiu ikony Krasnobrodskej Bohorodicy. Bude putovať po našich chrámoch (od 26.8 do 1.9 v Chrame Archanhela Michaila, od 2.9 do 13.9 v Chrame Troch Svjatitelej, od 14.9 do 21.9 vo Varechovciach).

 

Program farnosti Repejov od 13.8 do 19.8.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

18.00 Chram Archanhela Michaila

* Alena

 

Utorok

7.30  Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Justína, Irena, Maroš

(panachida)

 

 

Streda

USPENIJE PRESVJATOJ BOHORODICY

Prikázaný sviatok

16.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Myrovanie

18.00

* Michal, Irena

(60 rokov života)

Myrovanie

 

Štvrtok

 

7.30  Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Helena

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

18.00 Chram Archanhela Michaila

+ Juraj Drozd

Molitvy matiek

16.30

* Michal, Marína, Karolína, Kira

         

Sobota

 

7.30  Chram Troch Svjatitelej

+ Helena Kuzmová

18.00

Velika večurňa

13. NEDIĽA PO SSD

Hlas 4.

 

 

 

8.00  Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel

 

 

10.30

* za farnosť

Myrovanie a sprievod okolo chrámu

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 6.8 do 12.8.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

PREOBRAŽENIJE HOSPODNE

Odporúčaný sviatok

 

18.00 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel

16.30

+ Peter, Júlia, Anton

Utorok

7.30  Chram Troch Svjatitelej

+ Peter a Helena Zeleňakoví

(panachida)

 

 

Streda

 

18.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Ján, Mária, Irena, Maroš

 

 

Štvrtok

 

7.30  Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan a Rozália Baršayoví

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

18.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Mária, Andrej, Anna

(r. Chalachanová)

Molitvy matiek

 

         

Sobota

 

16.00 Chram Archanhela Michaila

Služba Boža s platnosťou na nedeľu

+ Nadežda, Mária, Ján

 

Zbierka na Katechizáciu a katolícke školy

 

17.30

Služba Boža s platnosťou na nedeľu

* Marián Pira

 

Zbierka na Katechizáciu a katolícke školy

 

12. NEDIĽA PO SSD

Hlas 3.

 

 

 

 

 

 

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 16.7 do 22.7.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

7.30 Chram Archanhela Michaila

+ Juraj, Helena, Štefan, Ján, Mária, Stanislav (r. Ivančová)

18.00

+ z rod. Kuzmovej a Kmecovej

Utorok

 

 

 

Streda

 

18.00 Chram Archanhela Michaila

+ Mária Gajová

(d. r. Ivančová)

 

 

Štvrtok

 

7.30 Chram Archanhela Michaila

* Róbert, Iveta, Róbert, Lea

 

 

Piatok

SVJATYJ PROROK ILIJA

Odporúčaný sviatok

Voľnica

18.00 Chram Archanhela Michaila

* Anna, Stano s rod., Danka s rod., Erika s rod.

Myrovanie

Molitvy matiek

 

16.30

Na úmysel

Myrovanie

 

 

         

Sobota

 

7.30 Chram Archanhela Michaila

* Peter, Iveta, Alexander, Roman

(r. Patlevičová)

18.00

Služba Boža s platnosťou na nedeľu

+ Anna ,Michal, Jozef, Peter, Ladislav

9. NEDIĽA PO SSD

Hlas 8.

7.30  Chram Troch Svjatitelej

* Katarína, Štefan, Lukáš, Anton

 

 

 

 

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 2.7 do 8.7.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

7.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján a Anna Surmajoví

17.30 spoveď

18.00

* uzdr. Otílie

Utorok

18.00 Chram Troch Svjatitelej

* Juraj

 

 

Streda

 

8.00

Spoveď chorých

18.00 Chram Troch Svjatitelej

* Ján, ‚Ľudmila, Pavol s rod.

 

8.30

Spoveď chorých

 

Štvrtok

SVJATYCH KIRILA I METODIJA

Odporúčaný sviatok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

9.00

* Marek, Dominika, Sebastián, Vivien

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

         

Sobota

 

 

 

7. NEDIĽA PO SSD

Hlas 6.

 

9.30 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

11.00

* Miroslav, Mária, Stano s rod., Martin s rod., s. Damiána, Jozef

 

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 18.6 do 24.6.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Mikuláš, Helena, Mikuláš s rod., Andrea s rod.

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Ján, Mária, Andrej, Juraj, Miroslav, Vasiľ (pan.)

(r. Cipková)

 

 

Streda

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Tatiana a Jozef Lopatoví

 

 

Štvrtok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anna Fedorcová

(40 dňová)

(d. Helena Fedorcová)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel darcu

 Molitvy matiek

17.00

+ Michal Holod (pan.)

         

Sobota

 

7.30 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej

 

5. NEDIĽA PO SSD

ROŽDESTVO JOANA KRESTITEĽA

Hlas 4.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

 

7.30

+ Ján Kozák

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 21.5 do 27.5.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

PONEĎIĽOK SVJATAHO DUCHA PRESVJATA TROJCA Odporúčaný sviatok

 

18.00 Chram Troch Svjatitelej

* Milan, Jaroslava, Milan, Matej, Dávid, Jarka, Samuel, Sandra

Sprievod okolo chrámu

16.30

+ Ján Kozák

Sprievod okolo chrámu

Utorok

 

17.00

* Miroslav, Mária, Stano s rod., Martin s rod., s. Damiána

 

Streda

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Helena s rod.

(pom. Sv.Ducha)

 

 

Štvrtok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Helena Šmajdová

(40 dňová)

(d. T.Drozdová)

 

Piatok

Voľnica

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária, Nataša s rod., Ľuboš s rod., Pavol s rod.

 

         

Sobota

 

9.30 Chram Archanhela Michaila

+ Anna Fedorcová (ročná)

8.00

+ Ivan, Anna,  Michal, Mária, Júlia

NEĎIĽA VSICH SVJATYCH

Hlas 8.

 

7.30 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

9.00

* Vladimír Hrib

(60 rokov života)

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 14.5 do 20.5.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Jozef, Zuzana, Ladislav

(r. Cipková)

 

Utorok

 

 

 

Streda

 

 

 

 

Štvrtok

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Anna, Ján, Mária, Ján

(r. Chalachanová)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Mirko s rod., Miloš s rod., Miroslava s rod.

 

17.00

+ Mária Kuzmová

 

 

         

Sobota

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Rozália, Jozef

HRAMOTY

15.30

SOBÁŠ SO SLUŽBOU BOŽOU

NEĎIĽA SOŠESTVIJA SVJATAHO DUCHA

Hlas 7.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

9.00

+ Anna, Michal, Jozef, Ladislav, Peter

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

Program farnosti Repejov od 7.5 do 13.5.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

Umolenije k Eucharistii a možnosť celodennej adorácie ˇ

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Anna, Stano s rod., Danka s rod., Erika s rod.

Zakončenie adorácie

 

Utorok

7.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária

 

 

Streda

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Katarína, Přemek, Dávid

(r. Mihaliková)

 

 

Štvrtok

VOZNESENIJE HOSPODNE

Prikázaný sviatok

 

18.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Myrovanie

MOLITVY MATIEK

Zbierka na Katolícke masmédiá

16.30

+ Ján Kozák

Myrovanie

Piatok

Voľnica

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Miroslav Cipka (ročná)

 

 

 

 

         

Sobota

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej

Velika večurňa

 

NEĎIĽA SVJATYCH OTCIV

Hlas 6.

 

10.30 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Myrovanie a sprievod okolo chrámu

 

9.00

* Miroslav, Mária, Stano s rod., Martin s rod., s. Damiána

Zbierka na Katolícke masmédiá

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

Program farnosti Repejov od 30.4 do 6.5.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Miloš, Lucia, Adam, Hanka

 

 

Utorok

 

 

 

Streda

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

* Vladimír, Zuzana, Emka, Zuzka (r. Mihaliková)

 

 

Štvrtok

 

8.00 spoveď chorých

8.30 spoveď chorých

16.30 spoveď

17.00

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

MOLITVY MATIEK

 

 

 

 

         

Sobota

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján

 

 

NEĎIĽA SĽIPAHO

Hlas 5.

 

 

 

10.30 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Umolejinje k Eucharistii

 

 

8.00

* Vasiľ, Miroslav s rod.,

Mária s rod.

Umolenije k Eucharistii a možnosť celodennej adorácie.

17.00

Večurňa a zakončenie adorácie

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 23.4 do 29.4.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

SVJATAHO VELIKOMUČENIKA HEORHIJA (JURAJA)

Odporúčaný sviatok

 

16.30 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel

Posvätenie poľa

18.00

+ Ján Kozák

Posvätenie poľa

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Jana, Dimitrij, Viktória

(r. Mihaliková)

 

 

Streda

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

 + Andrej, Anton, Miroslav

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anna Fedorcová

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Jozef, Anna, Jozef, Michal

MOLITVY MATIEK

 

 

 

 

         

Sobota

 

 

 

 

NEĎIĽA SAMARJANKY

Hlas 4.

 

 

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

 

9.00

* Vasiľ, Miroslav s rod.,

Mária s rod.

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 16.4 do 22.4.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

17.00 Chram Troch Svjatitelej * Juraj, Silvia, František, Marek, Žaneta s rod., Martina s rod.

Moleben ku blažennomu

o. Gojdičovi

 

Utorok

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján

 

 

Streda

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Klára s rod.

(r. Mihaliková)

 

 

Štvrtok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Helena Šmajdová

(týždňova)

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Štefan, Anna
(r. Fedorcová)

MOLITVY MATIEK

 

 

 

 

         

Sobota

 

 

 

 

NEĎIĽA RAZSLABLENNAHO

Hlas 3.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

Zbierka na Seminár

10.30

* Katarína, Janka s rod., Jozef, Michal, Irena s rod.

(r. Kocaková)

 

Zbierka na Seminár

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 9.4 do 15.4.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel darcu

 

Utorok

17.00 Chram Troch Svjatitelej + Michal a Mária Prokopičoví

 

 

Streda

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ z obce Repejov

(d. Klára Mihaliková)

 

 

Štvrtok

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Juraj

Moleben ku blažennomu

o. Hopkovi

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Nadežda, Mária, Ján, Ján

MOLITVY MATIEK

 

 

 

 

         

Sobota

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel darcu

 

 

NEĎIĽA MYRONOSIC

Hlas 2.

 

9.00 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

10.30

+ Jozef, Michal, Anna, Peter, Ladislav

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

 

Program farnosti Repejov od 2.4 do 8.4.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

SVITLYJ PONEĎIĽOK

Prikázaný sviatok

 

 

10.00 Chram Troch Svjatitelej

* Verona Hičakova

(80 rokov života)

Myrovanie a sprievod okolo chrámu

8.00

* za farnosť

Myrovanie a sprievod okolo chrámu

SVITLYJ VIVTOROK

16.30 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel darcu

18.00

* Miroslav, Mária,

Stanislav s rod., Martin s rod.,

s. Damiána

 

Streda

 

17.00 Chram Archanhela Michaila

+ Ján

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Jozef, Anna, Jozef, Michal

17.00

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Piatok

Voľnica

17.00 Chram Troch Svjatitelej Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

MOLITVY MATIEK

 

 

 

 

         

Sobota

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Slavo, Gabriela, Matúš, Jakub

 

 

TOMOVA NEĎIĽA

Hlas 1.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Umolenije k Eucharistii

10.30

* Marián, Jana, Janka

Umolenije k Eucharistii

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

Gréckokatolícka cirkev farnosť Svidník - Mesto

vás pozýva na Modlitby chvál s pátrom Eliasom Vellom v sobotu  7. apríla v chráme Božej Múdrosti vo Svidníku.

O 17.00 bude Modlitba chvál, o 18.00 Sv. liturgia a o 19.00 Modlitby za vnútorné uzdravenie a oslobodenie

 

 

 

Program farnosti Repejov od 26.3 do 1.4.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

16.00 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjaščenych Darov

Pomazanie chorých

 

Utorok

 

16.00

+ Ján Kozák

Pomazanie chorých

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

8.00

Spoveď chorých a pomazanie chorých

9.00

Spoveď chorých a pomazanie chorých

 

SVJATYJ A VELIKYJ ČETVERH

 

18.00 Chram Troch Svjatitelej

 

Strasti

16.00

Večurňa so službou Svjataho Vasilija Velikaho

SVJATYJ A VELIKYJ PIATOK

Prikázaný sviatok

Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst

16.00 Chram Archanhela Michaila

Večurňa s uložením plaščenice

17.30 Chram Troch Svjatitelej

Uloženie plaščenice

ZBIERKA NA BOŽÍ HROB

18.00

Večurňa s uložením plaščenice

 

ZBIERKA NA BOŽÍ HROB

 

SVJATA A VELIKA SUBOTA

 

16.00 Chram Archanhela Michaila

Večurňa so službou Svjataho Vasilija Velikaho

MOLITVY MATIEK

 

NEĎIĽA PASCHY

Hlas 1.

CHRISTOS VOSKRESE!!!

Chram Archanhela Michaila

5.00 Utreňa

9.00 * za farnosť

Požehnanie jedál

14.00 Večurňa + myrovanie a sprievod okolo chrámu

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Požehnanie jedál

6.15

* za farnosť

Požehnanie jedál

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 19.3 do 25.3.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Jozef, Jozef s rod., Jana s rod.

Molben ku Svjatomu Josifu

 

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

 + Ján, Jozef, Anna, Jozef, Michal

Molben ku strasťam Christovym

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjaščenych Darov

 * Jana s rod.

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej Chalachan

15.30

+ Mária Kuzmová

Molben ku strasťam Christovym

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

Služba opered posvjaščenych Darov

* za chorých

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Mária, Štefan

(r. Cipková)

Spoveď – pred službou aj počas služby Božej

9.30

Spoveď

KVITNA NEĎIĽA

BLAHOVIŠČENIJE PRESVJATOJ BOHORODICY

Hlas 1.

10.30 Chram Archanhela Michaila

* Andrej Rusín

(70 rokov života)

Požehnanie bahniatok

Myrovanie

9.00

* za farnosť

Požehnanie bahniatok

Myrovanie

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

V nedeľu 25.3 sa posúva čas o 1 hodinu dopredu.

 

Program farnosti Repejov od 12.3 do 18.3.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Mária Kurejová

Molben ku strasťam Christovym

 

 

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

 + Ján, Mária, Koloman, Helena

15.00 Krestna doroha

15.30

+ Ján Kozák

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjaščenych Darov

 * Jana s rod.

 

 

Štvrtok

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjaščenych Darov

* Alžbeta s rod.

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anna Fedorcová

10.30

+ Štefan Pira (ročná)

5. NEĎIĽA POSTA

Hlas 8.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* za farnosť

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

10.30

Služba svjataho Vasilija Velikaho

+ Teodor Galajda

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

Zádušné soboty: Repejov – 1.a 5. zádušná sobota

                            Varechovce – 3.a 4.zádušná sobota

 

Program farnosti Repejov od 5.3 do 11.3.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Robo, Iveta, Robko, Lea

Molben ku strasťam Christovym

 

 

Utorok

 

15.30

+ Vladimír Čižmár

(40 dňová)

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjaščenych Darov

 * Tomáš, Miloslava, Jana s rod.

 

 

Štvrtok

 

 

15.00 Krestna doroha

15.30

+ Margita Kuzmová (panachida)

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

Služba opered posvjaščenych Darov

*

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

9.30 Chram Archanhela Michaila

+ Ján a Anna Cipkoví

(panachida)

8.00

+ za pomeršich

(hramoty)

4. NEĎIĽA POSTA

Hlas 7.

10.30 Chram Archanhela Michaila

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* za farnosť

9.00

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* Radoslav

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

Zádušné soboty: Repejov – 1.a 5. zádušná sobota

                            Varechovce – 3.a 4.zádušná sobota

Vyšiel Historický schematizmus Prešovskej archieparchie. Cena je 20 eur. Možno si ho objednať  v sakristii.

 

Program farnosti Repejov od 26.2 do 4.3.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

 + Rozália Baršayová

Molben ku strasťam Christovym

15.00 spoveď

15.30

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molben ku strasťam Christovym

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

8.00 spoveď chorých

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjaščenych Darov

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

8.30 spoveď chorých

 

 

Sobota

 

 

8.00

+ za pomeršich

(hramoty)

3. NEĎIĽA POSTA

Hlas 6.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* Andrej a Anna Chalachanoví

(60 rokov spoločného života)

10.30

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* za farnosť

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

Zádušné soboty: Repejov – 1.a 5. zádušná sobota

                            Varechovce – 3.a 4.zádušná sobota

Od pondelka do stredy zastupuje o. Jasik.

Vyšiel Historický schematizmus Prešovskej archieparchie. Cena je 20 eur. Možno si ho objednať  v sakristii.

 

Program farnosti Repejov od 19.2 do 25.2.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Nadežda  s rod.

 

Utorok

 

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

 + Anna Fedorcová

15.30

+ Ján Kozák

Molben ku strasťam Christovym

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjaščenych Darov

* za farnosť

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

 

 

2. NEĎIĽA POSTA

Hlas 5.

 

9.30 Chram Archanhela Michaila

Služba svjataho Vasilija Velikaho

8.00

+ Michal, Michal, Helena

(r. Kuzmová)

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

Zádušné soboty: Repejov – 1.a 5. zádušná sobota

                            Varechovce – 3.a 4.zádušná sobota

 

 

Program farnosti Repejov od 12.2 do 18.2.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

Začiatok Velikaho Posta

Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a  pôst

Chram Archanhela Michaila

15.00 ružanec

15.30 Molben ku Strasťam Christovym

 

Utorok

Chram Troch Svjatitelej  

15.00 ružanec

15.00 Krestna doroha (molitvennik)

 

 

Streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Služba opered posvjaščenych Darov

* Marcela, Jozef, Valentína

 

 

Štvrtok

 

 

15.00 ružanec

15.00 Krestna doroha (molitvennik)

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

Služba opered posvjaščenych Darov

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Čakanišinová

(ročná)

 

1. NEĎIĽA POSTA

Hlas 4.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* za farnosť

ZBIERKA NA CHARITU

10.30

Služba svjataho Vasilija Velikaho

+ Michal, Anna, Jozef, Ladislav, Peter

ZBIERKA NA CHARITU

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

Zádušné soboty: Repejov – 1.a 5. zádušná sobota

                            Varechovce – 3.a 4.zádušná sobota

 

 

Program farnosti Repejov od 5.2 do 11.2.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Štefan, Anna

(d. H. Fedorcová)

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Mária, Miroslav

 

 

Streda

 

14.00 Chram Troch Svjatitelej

* Ľuba

15.30

+ Ján Kozák
(d. r. Kimaková)

 

Štvrtok

 

14.00 Chram Archanhela Michaila

 * Michal s rod., Andrej s rod., Štefan s rod.

15.30

+ Vladimír Čižmár

(týždňová)

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Verona, Pavol

(d. A. Fedorcová)¨

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Anna, Miloš s rod., Mirko s rod.

 

NEĎIĽA SYROPUSTNA

Hlas 3.

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

9.00

+ Štefan Pira

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

Zádušné soboty: Repejov – 1.a 5. zádušná sobota

                            Varechovce – 3.a 4.zádušná sobota

 

 

Program farnosti Repejov od 29.1 do 4.2.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel darcu

 

 

Utorok

TROCH SVJATITELEJ

Odporúčaný sviatok

17.30 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel darcu

Myrovanie

16.00

* Helena, Ján s rod., Božena s rod., Marián s rod.

Myrovanie

 

Streda

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel darcu

 

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Helena, Fedor, Anna, Mária, Andrej, Vasiľ

(r. Chalachanová, d. H. Chalachanová)

Molitvy matiek

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

10.30 Chram Archanhela Michaila

* Irena Ihnatová

(80 rokov života)

Myrovanie

16.00

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Myrovanie

 

 

  1. Zádušná Sobota

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ za pomeršich

Hramoty

9.30

+ Ján Kozák

(40 dňová)

NEĎIĽA MJASOPUSTNA

Hlas 2.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

10.30

+ Martin Kuzma

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

Zádušné soboty: Repejov – 1.a 5. zádušná sobota

                            Varechovce – 3.a 4.zádušná sobota

 

 

Program farnosti Repejov od 22.1 do 28.1.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel darcu

 

 

Utorok

 

 

 

Streda

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Andrej, Júlia, Anna, Júlia

(d. Irena Halachanová)

 

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel darcu

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel darcu

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anna Fedorcová

 

NEĎIĽA BLUDNAHO SYNA

Hlas 1.

10.30 Chram Archanhela Michaila

* Michal, Mária, Nataša s rod., Ľuboš s rod., Pavol s rod.

Zbierka Podporný fond

 

9.00

* za farnosť

 

Zbierka Podporný fond

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

Zbierka na Gréckokatolícku fakultu a Cirkevné školy -  32,80 eur  /Repejov – 11,30, Varechovce 21,50 eur/.

 

 

Program farnosti Repejov od 15.1 do 21.1.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan a Rozália Baršayoví

 

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel darcu

 

 

Streda

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Klára, Alexej, Jiří, Ivan, Anna, Štefan (panachida)

15.30

+ Štefan Pira

Moleben ku blažennnomu o. Gojdičovi

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel darcu

Moleben ku blažennnomu o. Gojdičovi

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

Na úmysel darcu

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan, Michal, Mária

 

NEĎIĽA MYTARJA I FARISEJA

Hlas 8.

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

 

10.30

+ Ján Berezný

 

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 8.1 do 14.1.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

 

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

Na úmysel darcu

 

 

Utorok

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Ján a Margita Fedorcoví

 

 

Streda

 

14.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Jozef, Pavol, Zuzana

15.30

* Božena Čižmárova

Moleben ku blažennnomu Vasiľovi Hopkovi

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján

Moleben ku blažennnomu Vasiľovi Hopkovi

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

14.00 Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Alžbeta, Štefan, Anna Molitvy matiek

 

15.30

+ Michal, Anna, Jozef, Ladislav, Peter

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján a Mária Čakanišinoví

 

NEĎIĽA ZACHEJOVA

Hlas 7.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

 * Viktor, Lucia, Lucia, Anna, Ivan

Zbierka na GTF PU a Cirkevné školy

 

 

9.00

+ Ladislav Drozd

Zbierka na GTF PU a Cirkevné školy

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 1.1 do 7.1.2018

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

OBRIZANIJE HOSPODA ISUSA CHRISTA

Prikázaný sviatok

8.00 Chram Troch Svjatitelej Služba svjataho Vasilija Velikaho

* za farnosť

Myrovanie

 

9.30

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* za farnosť

Myrovanie

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Ján

15.30

+ Irena, Helena, Ján

 

Streda

 

 

15.30

+ Ján Kozák (týždňova)

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

15.30

+ Mária Prokopičová (ročná)

Piatok

NAVEČERIJE BOHOJAVLENIJA

Zdržanlivosť od mäsa+pôst

19.00 Chram Troch Svjatitelej

Velike povečerije + svätenie vody

 

14.00

Večurňa so službou svjataho Vasilija Velikaho

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

 

 

Sobota

BOHOJAVLENIJE HOSPODNE

Prikázaný sviatok

 

8.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Svätenie vody, Myrovanie

 

14.00 Svätenie domov

10.30

* Vasiľ Prokopič

(80 rokov života)

Svätenie vody, Myrovanie

NEĎIĽA PO BOHOJAVLENIJI

Hlas 6.

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

 

10.30

* Miloš Cipka

(20 rokov života)

14.00 Svätenie domov

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 25.12 do 31.12.2017

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

Pondelok

ROŽDESTVO ISUSA CHRISTA

Prikázaný sviatok

10.30 Chram Archanhela Michaila

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* za farnosť

Myrovanie

9.00

Služba svjataho Vasilija Velikaho

* za farnosť

Myrovanie

Utorok

SOBOR PRESVJATOJ BOHORODICY

Prikázaný sviatok

 

 

9.00 Chram Troch Svjatitelej * za farnosť

Myrovanie

 

10.30

* s. Damiána, s. Štefánia

Streda

SVJATYJ PERVOMUČENIK STEFAN

Odporúčaný sviatok

10.30 Chram Archanhela Michaila

* Štefan, Katarína, Lukáš

16.00

+ Štefan Pira

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anna Fedorcová

Molitvy matiek

 

Piatok

Voľnica

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

NEĎIĽA PO ROŽDESTVI ISUSA CHRISTA

Hlas 5.

 

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

 

 

9.00

* za farnosť

 

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

 

Program farnosti Repejov od 17.12 do 24.12.2017

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Justína, Olina, Zita s rod., Robo s rod.

Molben v česť Roždestva Isusa Christa

 

Utorok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Ján a Margita Fedorcoví

Molben v česť Roždestva Isusa Christa

 

 

Streda

 

16.00 Chram Archanhela Michaila

+ Mária Gajová (ročná)

 

 

Štvrtok

 

 

 

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján a Mária Kurejoví

Molitvy matiek

 

 

 

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Anna, Andrej, Mária, Peter

(r. Džupinová)

SPOVEĎ

 

NEĎIĽA SVJATYCH OTCIV

Navečerije Roždestva

Hlas 4.

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

18.30 Chram Archanhela Michaila

Koľadka + Velike povečerije

9.30

* Miloš, Emília, Viktor, Miloš

Večurňa

 

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

Časopisy Slovo a Blahovistnik – kto má záujem odoberať spoločne – nahlásiť v sakristii.

Viflejemske svitlo - v nedeľu po Službe Božej.

 

Program farnosti Repejov od 4.12 do 10.12.2017

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

* Ivan, Mária

(d. r. Fedorcová)

 

Utorok

 

15.30 Chram Troch Svjatitelej

+Anna Gogová

(d. H. Ivančová)

 

 

Streda

SVJATYJ NIKOLAJ

Odporúčaný sviatok

 

17.30 Chram Archanhela Michaila

Za darcov a dobrodincov

Myrovanie

16.00

+ Mária Prokopičová

Myrovanie

 

Štvrtok

 

15.30 Chram Archanhela Michaila

+ Michal, Helena, Ján, Anna

(r. Cipková)

Molitvy matiek

 

Piatok

NEPOROČNOJE ZAČATIJE PRESVJATOJ BOHORODICY

Prikázaný sviatok

Voľnica

17.30 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

Myrovanie

16.00

* Miroslav, Mária, Stanislav s rod., Martin s rod.,  s. Damiána, s. Romana, s. Simeona, Jozef

Myrovanie

 

Sobota

 

 

 

27. NEĎIĽA PO SSD

Hlas 2.

11.00 Chram Troch Svjatitelej

 

10.30

+ Michal, Anna, Jozef, Ladislav, Peter

 

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

Časopisy Slovo a Blahovistnik – kto má záujem odoberať spoločne – nahlásiť v sakristii.

Mikuláš  pre deti na Ukrajine – balíčky so sladkosťami a hračkami – kto chce , môže priniesť do sakristie – do 12. decembra.      

 

Program farnosti Repejov od 27.11 do 3.12.2017

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Andrej, Zuzana, Mária, Anna, Andrej, Júlia

(r. Fedorcová)

15.30 spoveď

16.00

+ Vasiľ a Mária Kuzmoví

(d. Irena Kuzmová)

Utorok

 

Chram Archanhela Michaila

15.30 spoveď

16.00

+ Anna Fedorcová

 

 

Streda

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

* Helena, Ladislav s rod., Ľuba s rod.

SPOVEĎ CHORÝCH

9.30

SPOVEĎ CHORÝCH

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Molitvy matiek

15.30 spoveď

16.00

Za ctiteľov Božského Srdca a členov Arcibratstva

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

Chram Archanhela Michaila

16.00 ružanec

16.30  

+ Ján Fedorco (pan.)

 

 

Sobota

 

10.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Surmajová

(40 dňová)

 

26. NEĎIĽA PO SSD

Hlas 1.

10.30 Chram Archanhela Michaila

* za farnosť

Zbierka na Charitu

9.00

+ Martin Kuzma

Zbierka na Charitu

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

V sakristii sú na predaj: Rusínsky kalendár  - 3 eur, Kalendár Blahovistnika (nástenný) – 1 euro.

Časopisy Slovo a Blahovistnik – kto má záujem odoberať spoločne – nahlásiť v sakristii.

                 

 

Program farnosti Repejov od 20.11 do 26.11.2017

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

16.00 Chram Troch Svjatitelej

* Andrej, Mária, Jaroslav s rod., Milan s rod., Ivana s rod.

 

Utorok

VOVEDENIJE VO CHRAM PRESVJATYJA BOHORODICY

Odporúčaný sviatok

17.30 Chram Troch

Svjatitelej

* Anton, Tatiana

Požehnanie detí

Myrovanie

16.00

* Edo, Marta, Erik s rod., Dominina s rod., René s rod., Mária, Kveta s rod.

Požehnanie detí

Myrovanie

 

Streda

 

16.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Štefan, Ján, Mária, Ján, Mária, Ján, Helena

 

 

Štvrtok

 

8.00 Chram Troch

Svjatitelej

+ Ján Hrib (pan.)

 

16.00

+ Ján, Anna, Ján, Jozef, Anna, Michal, Helena

(r. Džupinová)

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

16.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Ján, Helena, Ján, Mária, Mária, Verona, Helena, Andrej, Ján, Štefan, Juraj

Molitvy matiek

 

 

Sobota

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Ján a Margita Fedorcoví (pan.)

 

25. NEĎIĽA PO SSD

NEĎIĽA CHRISTA CARJA

Hlas 8.

9.00 Chram Troch

Svjatitelej

* za farnosť

Myrovanie

10.30

+ Michal, Anna, Jozef, Ladislav, Peter

Myrovanie

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

 

V sakristii sú na predaj: Rusínsky kalendár  - 3 eur, Kalendár Blahovistnika (nástenný) – 1 euro.

Slovenský kalendár – nahlásiť záujem do stredy.

                 

 

Program farnosti Repejov od 13.11 do 19.11.2017

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok

 

8.00 Chram Troch Svjatitelej

+ Mária Čakanišinová

16.30

+ Mária Kuzmová

(týždňova)

Utorok

8.00 Chram Archanhela Michaila

+ Mária Kurejová

(40 dňová)

 

 

Streda

Začiatok Filipovky – Roždestvennoho postu

 

 

 

Štvrtok

 

 

8.00 Chram Archanhela Michaila

* Štefan, Irena, Pavol s rod., Slavo s rod.,

Štefan s rod.

Molitvy matiek

16.30

+ Štefan Pira

Piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

7.30 Chram Troch Svjatitelej

+ Michal, Anna, Andrej, Mária, Michal, Mária, Michal, Helena, Peter

9.00

+ Ivan, Anna, Ignác, Anna, Michal, Mária, Júlia

24. NEĎIĽA PO SSD

Hlas 7.

 

8.30 Chram Troch Svjatitelej

* za farnosť

 

10.00

+ Milan Kuzma

Po Službe Božej posvjačiňa kresta u Heleny Pirovej

o. Marek Valenčík, správca farnosti.

Tel. č. 057/73 98 266, mobil 0904 738 121,www.repejov.weblahko.sk

V stredu zastupuje o. Jasik z Oľky.

17. novembra – Krasnyj Brod – Deň bl. Pavla Petra Gojdiča

9.00 – Akafist

9.30 – Služba Boža, po nej Moleben s molitvami za uzdraviňa a oslobodžiňa

 

Program farnosti Repejov od 6.11 do 12.11.2017

 

 

 

REPEJOV

VARECHOVCE

 

Pondelok